ES PROJEKTAI
 
Įvykdytas 2019-23 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. PROJEKTO PREZENTACIJA.

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.

  

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742

 
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                  sugrižti į titulinį


MARKUČIŲ DVARO MUZIEJUS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS


Untitled Document

 

Gerbiamieji Vilniaus miesto savivaldybės klientai!
Šį mėnesį atliekame apklausą dėl Klientų aptarnavimo skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, seniūnijų ir Savivaldybės jaunimo, sporto bei kultūros įstaigų veiklos skaidrumo.
Siekiame, kad būtumėte patenkinti teikiamomis paslaugomis ir nuolat geriname jų kokybę. Jūsų nuomonė, ką galėtume daryti geriau, skaidriau, paprasčiau, mums labai svarbi. Maloniai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į kelis klausimus:
 Apklausos nuorodos:  https://forms.office.com/e/0K070c6b7c

 


VERTA APLANKYTI


.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA

  

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti, muziejų veikloms. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet.
ĮSTAIGOS DUOMENYS..


 

2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai.  


 
Idėjų mugė, 2009 m.spalio 30 d.
     
  2020 metai
  2019 metai
  2018 metai
  2017 metai
  2016 metai
  2015 metai
  2013 metai
  2012 metai
 
2011 metai
 
2010 metai
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 

Premjera!!!
Arbatvakaris „SENOJO VILNIAUS IKONOS“
Gražinos Mareckaitės knygos „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“  motyvais
Gruodžio 20 ir 21 d.18:00 val.
Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40)
Taip pat gruodžio 30 d. 19:00 val., sausio 3, 4 d. 18:00 val. sausio 5 d. 19 val., sausio 11 d. 18:00 val.

Arbatvakaris „Senojo Vilniaus Ikonos“: http://youtu.be/s579gJDrtfc
Ateikite ir pajuskite paslaptingą ir magišką senojo Vilniaus dvasią visi, „kurie jaučia priedermę sau ir savajai sostinei,  kurie nori įamžinti lietuviškąją miesto savastį, kurie supranta ir nuoširdžiai myli Vilnių. Juk seniai žinoma, kad vilniečiai menininkai, kad ir kur gyventų, išsiskiria savitu dvasingumu. Kodėl Vilnių lenkai vadina romantizmo lopšiu? Kodėl žydai litvakai tokie talentingi? Ar dažnai apie tai susimąstome, ar stengiamės atpažinti savo šaknis, pasitikėdami savimi ir nebijodami būti nemadingi?“
Gražina Mareckaitė

Lošia: Eglė Tulevičiūtė, Virginija Kuklytė
Muzikuoja: Vilhelma Mončytė (su dainomis), Kristijonas Siparis (su gramofonu)
Talkina ir svečius vaišina: Jolanta Paškevičienė, Danguolė Žemaitytė
Įrengė ir režisavo: Eglė Tulevičiūtė
Sceninį vaizdą sutaisė: Kristijonas Siparis
Vaidintojų apdarus parūpino: Jūratė Liudvinavičienė, Danguolė Žemaitytė
Bilieto kaina – 35 Lt. Vietų skaičius labai ribotas. Bilietus galite įsigyti iš anksto Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje. Tel. 261 07 71, 8 689 83689, 8 686 34622, slapeliumuziejus@gmail.com              www.slapeliumuziejus.lt
Organizatorius: VšĮ „Meno ekspansija“
Partneris: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
Projektą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba

 
 

Kviečiame aplankyti parodą Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) " XX a. pradžia Literatūrinio A. Puškino muziejaus fotografijų rinkiniuose". Parodą parengė Literatūrinio A. Puškino muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas Rimgaudas Ryliškis. Paroda veiks 2014.12.18 - 2015.01.31.
Įėjimas laisvas.

 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus kviečia kartu palydėti besibaigiančius Kristijono Donelaičio metus ir dalyvauti Gedemino Spūdžio grafikos darbų parodos atidaryme, kuris vyks gruodžio 18 d., 15 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje (Pilies g. 40, Vilnius).
Parodoje bus eksponuojama per 30 medžio raižinių.
Paroda vyks iki 2015 m. sausio 18 d.

 

Indrė Gaskaitė – jauna kūrėja, poetė ir muzikos atlikėja, įrašiusi du savo kūrybos albumus: "Jei tu ateitum" ir neseniai išleistą "Kas namelio širdyje", kuris bus pristatytas susitikimo Venclovų namuose metu. Jaukų Advento vakarą kviečiame praleisti drauge!
 

2014 m. gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18:00 val. Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į susitikimą su VU psichologijos ir sociologijos studentu Leonu Toliautu. Pokalbio tema – socialinė nelygybė, šiandien dažnai vadinama socialine atskirtimi ar socialine diskriminacija. Renginys vyks Venclovų namuose, Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje.

Socialinė nelygybė, socialinė diskriminacija, socialinė atskirtis... Tik suteikę reiškiniui tikslų vardą, galime jį aprėpti savo protu. Tačiau ši diskusija – kvietimas prisiminti tai, kas slypi už šių sąvokų, kvietimas prisiminti Žmogų. Ką kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų Jis reiškia, ko tikimės iš Jo, ko norėtume iš Jo?

Tai bus asmeninė refleksija-diskusija apie tuos iš mūsų, kurie neturi, ir tuos iš mūsų, kurie gali duoti. Laukiami visi – su savo atsakymais, su savo klausimais!

L. Toliauto svarstymai apie socialinės atskirties sampratą :http://bit.ly/1ArUYxd

 


Registracija el. paštu..

 

Įėjimas laisvas
 
2014 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienį, 18:00 val. Laisvasis universitetas (LUNI) Venclovų namuose-muziejuje surengė filosofijos mokslus baigusio Gintaro Sungailos paskaitą „Tikėjimo ir tradicijos sampratos religijoje (-ose)“.

2006 metais pasirodęs R. Dawkinso bestseleris „Dievo iliuzija“ atskleidė opią XXI a. Vakarų kultūros problemą – visišką religinio raštingumo stoką. Dažnas žmogus yra susvetimėjęs ne tik su religinemis institucijomis, bet ir apskritai su pačia religijos samprata. Šioje paskaitoje bandysime mintiškai pralaužti susvetimėjimo sieną, apsvarstyti religijos fenomeną, tikėjimą ir netikėjimą.

Nagrinėti klausimai: religijos apibrėžimas, religija egzistenciniu požiūriu, religijų lyginimo galimybė, religija kaip Vakarų fenomenas.
Garso įrašas:
https://www.mixcloud.com/LUNI_VILNIUS/gintaras-sungaila-tik%C4%97jimo-ir-tradicijos-sampratos-religijoje-ose/
 

Šeštadienį, lapkričio 29d. Vinco Mykolaičio-Putino bute-muziejuje atidaromas vienos dienos knygynas. Visus kviečiam į svečius. Nepamirškite šiltesnių išeiginių kojinių.
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus - Programa Facebooke
10-18 val. muziejuje vyks slaptas knygynas „Juodas šuo“. Tai kitokios formos kvietimas aplankyti unikalų memorialinį butą. Renginio metu keli muziejaus kambariai ypatingai pasikeis. Viename bus įkurta knygyno erdvė, edukaciniame kambaryje – jauno grafiko Šarūno Joneikio paroda. Svetainėje vyks įvairios knyginės dirbtuvės, kūrybiniai užsiėmimai, tam tikru metu muziejininkai ves ekskursijas. Tokiu būdu siekiama sukurti gyvo muziejaus erdvę, perteikiant patį poetą ir interpretuojant rašytojo laikmetį. Slaptas knygynas veiks tarp 10-18 val, po pertraukos 19 val. - jauno talentingo folkmuzikanto Algio Fediajevo autorinių dainų koncertas.

 

Šaltą ir speiguotą žiemos vakarą, Beatričės Grincevičiūtės gimimo dienos išvakarėse, buvo pristatyta jauno, talentingo fotomenininko, Kazimiero Šešelgio, fotografijos darbų paroda „Akimirkos kelyje“.  Kazimieras, savo patirtį keliaujant po Norvegiją, Švediją ir Suomiją apibūdino tokiais žodžiais: šalta, balta, įdomu (šiek tiek kančios). Paklausus, kokia geografinė lokacija jam būtų ekstremali, menininkas atsakė kad ten, kur karšta ir nėra vandens. Šaltis, fotografo sielai, nesiasocijuoja su ekstremalumu, greičiau su grožiu, neišdildomomis akimirkomis kelyje, apmąstymais apie žmogaus būties prasmę.
Parodoje „Akimirkos kelyje“ eksponuojami darbai iš kelionės šunų kinkiniais, vykusios 2013 vasarį Norvegijos, Švedijos, Suomijos šiaurėje, už poliarinio rato, bei kelionės arkliais, kuri vyko 2014 metų vasarį, vidurio Švedijoje ir Norvegijoje. Abu žygiai pareikalavo nemažai ištvermės ir jėgų. Kartais temperatūra nukrisdavo iki -25 ˚C (kelionėje su šunimis) ir iki -20 ˚C - su arkliais. Pirma kelionė truko dešimt dienų. Važiavome aštuoniais šunų kinkiniais. Kiekvienas grupės narys turėjo savo grupelę šunų, kuriais reikėjo rūpintis nuo ryto iki vakaro. Antros kelionės metu iš Lietuvos atsivežėm žemaitukus. Kaip nekeista, mažieji Lietuvos arkliukai rodė puikius rezultatus ir be problemų įveikė visus 350 kilometrų. Atšiaurus peizažas, sniego pusnys iki 2 metrų davė peno apmastymams: koks mažas yra žmogus- nedaugžodžiaudamas pasakojimą pabaigė Kazimieras Šešelgis.
Parodos pristatymas buvo vainikuotas M. K. Čiurlionio, F. Šuberto ir J. Sibelijaus kūriniais, kuriuos atliko Dalia Šešelgienė (smuikas) ir Saulė Lapėnaitė (fortepijonas).

 


Lapkričio 18 d., antradienį, 19 val. Venclovų namuose-muziejuje įvyks

III-oji Vilniaus Santaros - Šviesos klubo diskusija: "Lietuviškos tapatybės pokyčiai emigracijos akivaizdoje"
Diskusijoje dalyvauja: 
- prof. dr. Bronislovas Juozas Kuzmickas, filosofas, Kovo 11-osios akto signataras;
- doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė;
- Jaunius Špakauskas, visuomenininkas, VDU politikos mokslų magistras, ilgametis Kauno studentų Santaros narys;
- Mark Adam Harold (aka Mark Splinter), imigrantas, verslininkas, DJ, prodiuseris, aktyvus visuomenės veikėjas, kandidatas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.
Diskusiją moderuoja: dr. Žilvinas Svigaris

Pasauliui tampant atviresniu, tautiniai tapatumai neišvengiamai peržengia savo istorinę etininę teritoriją. Natūraliai susiderinantys migracijos procesai praturtina kiekvieną šalį, atnešdami naujoves ir stiprindami pozityvaus dialogo pagrindus. Bet, kaip ir visi pusiausvyros sutrikimai, migracijos balanso išsiderinimas gali turėti ir neigiamų pasekmių. Šiandien vis dažniau galime girdėti kalbant apie lietuvių tautos “išsivaikšiojimą". Skaičiuojant, kad už Lietuvos ribų gyvenantys tautiečiai greitai sudarys didesnę dalį lietuvių, sunku šį reiškinį laikyti antriniu ar neesminiu mūsų tautai. Diskusijoje bus siekiama geriau suprasti migracijos fenomeną, bus aptariamos negatyvios ir pozityvios šio reiškinio pusės, svarstomi būdai atstatyti migracijos procesų pusiausvyrą.

 

Apie parodą..
 
 
 

Kviečiame Jus į pianisto Viktoro Paukštelio tapybos parodos atidarymą, kuris vyks spalio 22 d., 18 val., Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40). Parodoje bus eksponuojama per 20 tapybos darbų, ji vyks iki lapkričio 5 d.


 

Kviečiame į susitikimą - diskusiją apie situaciją Ukrainoje.

Dalyvaus:
Kultūros istorikė dr. Violeta Davoliūtė;
Mark Opgenorth (NATO atstovybė Kijeve);
Politologė, dr. Margarita Šešelgytė;
Istorikas, politologas dr. Antanas Kulakauskas.

Diskusija įvyks pirmadienį, spalio 20 d. 18 val.
Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius).

 
 

Literatūrinis A. Puškino muziejus kviečia į iškilmingą vakarą „Aš gimiau ugningos sielos“, skirtą M. Lermontovo 200-osioms gimimo metinėms paminėti, Vilniaus Rotušėje, spalio 15 d. Pradžia 17 val.
Skambės M. Lermontovo eilėraščiai ir garsiausių Lietuvos poetų vertimai, arijos iš operų bei romansai.
Šventinėje programoje dalyvauja: atlikėjai N. Krouter ir V. Chrebtov, Juozo-Tallat Kelpšos konservatorijos ir Vilniaus vidurinių mokyklų moksleiviai.

 

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams Literatūrinis A.Puškino muziejus kviečia aplankyti laikinąją parodą „A.Puškino pasakų pasaulis žymiuose XIX-XX a. rusų dailininkų darbuose“ ir dalyvauti naujoje edukacinėje programoje „Skaitome A.Puškino pasakas“ lietuvių ir rusų kalbomis.
Mažiesiems – tai puiki galimybė aptarti pasakų herojus ir pasižiūrėti kaip juos iliustravo menininkai praeitame šimtmetyje. Suaugusiems – tai unikali proga prisiminti savo vaikystės pasakų mėgstamiausius puslapius ir pasižiūrėti į garsių menininkų, tokių kaip I.Bilibinas, D.Mitrochinas, A.Golovinas, K.Korovinas, N.Gončiarova, T.Mavrina, G.Aleksejevas, V.Milaševskis ir  A.Malyginas, kūrybą Puškino temomis.
Paroda veikia antrame Literatūrinio A.Puškino muziejaus aukšte (Subačiaus g. 124, Vilnius) nuo 10 iki 17 valandos kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį ir antradienį.
Užsiregistruoti į edukacinę programą galite telefonu: (8~5) 260 0080 arba elektroniniu paštu: info.puskino@vilniausmuziejai.lt

 

Spalio 10 d. (penktadienį), 18 val. Venclovų namai-muziejus pakvietė į pašnekesį su Tomu Venclova apie sovietmetį ir jo paveldą aptariant Violetos Davoliūtės-Opgenorth knygą „Sovietų Lietuvos kūrėjai ir griovėjai“ (The Making and Breaking of Soviet Lithuania, Routledge, 2014). 

Naujojoje monografijoje autorė tyrinėja tokių XX a. vidurio trauminių įvykių kaip Holokaustas, tremtys ir kolektyvizacija poveikį sovietinės Lietuvos visuomenei ir kultūrai. Svarbiausias knygos veikėjas − XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių karta, jos perėjimas „iš kaimo į miestą“, emocinės patirtys ir dalyvavimas visuomeniniuose, politiniuose ir kultūriniuose procesuose. Pasak autorės, „gimę ir brendę nepriklausomoje Lietuvoje, jie pirmieji pasinaudojo po karo atsivėrusiomis socialinio mobilumo galimybėmis – baigė sovietines aukštąsias mokyklas, gavo gerus darbus, užpildė po karo miestuose atsivėrusį socialinį vakuumą ir ilgainiui patys tapo naujos ideologijos ir visuomenės kūrėjais“.

Anglų kalba parengta studija užsienio skaitytojams leidžia susipažinti su XX a. antrosios pusės sovietinės Lietuvos visuomeniniais ir kultūros procesais, o dar šiemet numatomas išleisti lietuviškasis knygos variantas neabejotinai susilauks ir Lietuvos skaitytojų dėmėsio.

Renginyje dalyvavo knygos autorė, prof. Tomas Venclova, istorikas Česlovas Laurinavičius, režisierius Jonas Ohmanas. Fotografijos..

 
 

2014 m. spalio 6 d. netekome draugo ir bendraminčio, Vilniaus Memorialinių muziejų direkcijos tarybos nario prof. Ramūno Katiliaus. Ramūnas Katilius palaidotas Vilniaus Jeruzalės kapinėse.
Kviečiame dar kartą prisiminti mums labai brangias akimirkas, kuriose velionis buvo nepamainomu Venclovų namų-muziejaus renginių rengėju ir dalyviu.
Nekrologas ir fotografijos „In memoriam Ramūnui Katiliui...“

Requiescat in pace, Ramūnas Katilius, 1935-2014 .
Cynthia Haven, Stanford University
http://bookhaven.stanford.edu/2014/10/requiescat-in-pace-ramunas-katilius-
1935-2014/

6 października w Wilnie odszedł Ramunas Katilius
(Krzysztof Czyżewski, „Archipelag Pogranicza“)
http://pogranicze.sejny.pl/news,723,6_pazdziernika_w_wilnie_odszedl_
ramunas_katilius.html

Pisarze i intelektualiści litewscy żegnają Ramūnasa Katiliusia
http://pogranicze.sejny.pl/news,726,pisarze_i_intelektualisci_litewscy_
zegnaja_ram__nasa_katiliusia.html

 
Prabėgus kaitriai vasarai, Laisvasis universitetas (LUNI) rudens semestrą Venclovų namuose – muziejuje (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) pradės šiomis paskaitomis:
Rugsėjo 25 d., 18 val., Antanas Zdramys pasakos apie  „Gyvenimą Šri Lankoje“;
Spalio 2 d., 18 val., Mohamed Otman aptars „Konfliktą Gazoje: 50 dienų trukusias atakas ir jų pasekmes“;
Spalio 23 d., 18 val., Margarita Matulytė atvers „Pamirštus Vilniaus veidus (3): fotografas Vitas Luckus“;
Lapkričio 6 d., 18 val., Jūratė Čerškutė pristatys „R. Gavelio Vilnių kaip Visatos subinę“.
Iki malonių susitikimų!
 

DĖMESIO, PAKEITĖME RENGINIO LAIKĄ Į 19 VAL.

 
Rugsėjo 22 d. 18 val. Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje profesoriui Tomui Venclovai bus įteiktas  medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Medalį įsteigė ir kasmet skiria visuomeninė komisija „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ , kuri aktyviai veikia jau penkerius metus. Jos steigėjai yra Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Krašto apsaugos bičiulių klubas, Vilniaus rotušė ir Vilniaus ainių klubas.

Visi 2014 m. nominantai:
1. istorikas E. Gudavičius;
2. sociologas, mokslininkas, žurnalistas R. Grigas;
3. dirigentas, berniukų choro "Ąžuoliukas" vadovas V. Miškinis;
4. dirigentas S. Sondeckis;
5. fotomenininkas A. Sutkus;
6. lietuvių liaudies folkloro dainininkė V. Povilionienė;
7. grafikas, medalių kūrėjas, monumentalistas P. Repšys;
8. žurnalistas V. Klovas;
9. Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos direktorius M. Jakobas;
10. filantropė A. Adamkienė;
11. režisierius dokumentalistas A. Matelis;
12. rašytojas, publicistas T. Venclova;
13. saksofonininkas P. Vyšniauskas;
14. Lietuvos ambasadorė Didžiojoje Britanijoje A. Skaisgirytė-Liauškienė.

 

Maloniai kviečiame Jus su vaikais į parodą, kurioje nerasite užrašo „RANKOMIS NELIESTI“. Parodos atidarymas vyks rugsėjo 22 d. (pirmadienį), 16 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius). Vaikų kūrybą pristatys menininkė Nomeda Marčėnaitė.
Ekspozicija veiks rugsėjo 22 – 30 d.

Pavasarį ir vasarą turintys regos negalią vaikai drauge su globos namuose gyvenan­čiais bendraamžiais, padedami Nomedos ir savanorių, lipdė skulptūrėles, kurios ir sudaro šią nepaprastą ekspoziciją. Visų vaikų, tiek matančių, tiek pasaulį ,,reginčių“ kitais pojūčiais, darbeliai švyti vaikystės džiaugsmu ir išradingumu.
Nuostabiausia šioje parodoje tai, jog apžiūrėti kūrinius bus galima taip, kaip jie ir buvo sukurti – nematant. Todėl šioje parodoje, atvirkščiai nei daugelyje kitų, bus raginama kūrinius „pamatyti“ liečiant. Darbeliai eksponuojami specialiai parodai sukurtose dėžėse.
APIE PROJEKTĄ. Ši paroda – tai dalis socialinio projekto „Matau pasaulį KITAIP“, kuris vyksta trijuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Vilniuje ir Panevėžyje. Projekto tikslas – suteikti galimybę vaikams su regos negalia kartu su socialiai pažeistais vaikais kūrybinių dirbtuvių metu pabendrauti, leisti jiems pažinti vieni kitus.
Atidarant šių vaikų meninių darbų parodą, siekiama parodyti visuomenei, kad akimis priimta informacija – tai ne vienintelis būdas pajausti pasau­lio grožį. Per kūrybą ugdyti augančios kartos suvokimą apie vaikus, kurie gyvena kitaip.
KONKURSAS VAIKAMS. Vaikai, apsilankę parodoje, kviečiami dalyvauti konkurse „Sukurk atviruką nematančiam draugui“. Atrinkti darbeliai pa­puoš 2015 metų kalendorių, atspausdintą įprastu ir Brailio raštais. Daugiau informacijos apie konkursą rasite adresu www.vam.lt
Projekto autorės: Nomeda Marčėnaitė ir Eglė Jokužytė
Dirbtuvių dalyviai: Klaipėdos regos ugdymo centras, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla su globos grupe, Panevėžio regos centras „Linelis“, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai.

 

PARODOS ATIDARYMAS 2014.09.21 16 val., Tauro g. 10-1

RENGINIO FOTOFRAFIJOS

 
 

Informuojame , kad Lietuvos edukologijos universitetas nuo rugsėjo 17 d. rengia profesoriaus TOMO VENCLOVOS paskaitų ciklą "Kaip skaityti eilėraštį (Jurijaus Lotmano poetika)" LEU Lituanistikos fakultete

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS:
1. Rugsėjo 17 d. (trečiadienis). Įvadas. PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
2. Rugsėjo 18 d. (ketvirtadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
3. Rugsėjo 22 d. (pirmadienis). PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
4. Rugsėjo 24 d. (trečiadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
5. Rugsėjo 29 d. (pirmadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
6. Spalio 1 d. (trečiadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
7. Spalio 3 d. (penktadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
8 Spalio 6 d. (pirmadienis).PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
9. Spalio 8 d. (trečiadienis). PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS
10. Spalio 9 d. (ketvirtadienis). Apibendrinimas. PASKAITOS VIDEOĮRAŠAS

Paskaitų pradžia – 15 val.
Paskaitų vieta – LEU II rūmai, A7 auditorija (T. Ševčenkos g. 31, I a.).


Paskaitos akimirkos


 2014 m. rugsėjo 18 d. Literatūrinis A. Puškino muziejus surengė pažintinę išvyką, aktualizuojančią Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose išlikusius kultūros paveldo objektus.
Išvykos metu aplankėme buvusias Verkių, Markučių, Pučkorių dvarvietes bei čia, ir artimiausiuose jų prieigose išlikusius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Susipažinome su nekilnojamojo kultūros paveldo objektais,  esančiais Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje, pasigrožėjome teritorijose esančiomis gamtos vertybėmis. Sustojimų vietuose diskutavome apie XX a. šių objektų atžvilgiu padarytus veiksmus, aktualizavome šiuo metu vykdomas priemones šioms vertybėms išsaugoti.
Markučių dvarvietės sustojimo vietoje aplankėme Literatūrinio A. Puškino muziejaus ekspoziciją, nuotraukų parodą „ XX a. pradžia muziejaus rinkiniuose“, plačiau susipažiome su 1906 m. pastatytos Šv. Varvaros koplyčios, 1903 – 1935 m. pastatytų antkapinių statinių, 1955 m. Gedimino kalno papėdėje pastatyto (1992 m. perkelto į Markučių parką) paminklo poetui A. Puškinui, 1986 m. prie buvusio Grigorijaus ir Varvaros Puškinų gyvenamojo namo pastatyto priestato istorijomis. Plačiau apie Europos paveldo dienas – 2014 

Literatūrinis A. Puškino muziejus pristato virtualią fotografijų parodą EUROPOS PAVELDO DIENOS – 2014. XX A. PRADŽIA LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS FOTOGRAFIJŲ RINKINIUOSE
Žiūrėti parodą...

Kviečiame žiūrėti Literatūrinio A. Puškino muziejaus fotografijas iš pažintinės išvykos-diskusijos po Verkių ir Pavilnių regioninių parkų ir ju prieigų nekilnojamojo kulturos paveldo objektus.

 

 

Vykdant Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos tarptautinį projektą „Veiklos, kurios yra būtinos pasiruošti tarptautiniam kultūrinio bendradarbiavimo projektui „XX amžius: biografiniai pasakojimai, kuriantys istoriją“   finansuojamą 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programos dvišalio fondo, trijų asmenų delegacija (projekto vadovė Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė Birutė Vagrienė, projekto dalyvės Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja Justina Juozėnaitė ir Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorė Jolanta Paškevičienė) 2014 m. liepos 20-26 dienomis nuvyko į Islandiją  susitinkti su projekto partnerio, Haldoro Laksneso muziejaus (Gljúfrasteinn – Laxness museum) atstovais, dalyvavo partnerio parengtoje programoje, ieškodami bendros veiklos galimybių. Daugiau, fotografijos..

 


J.Vizbaras                                                 P. Damjonaitienė

Kviečiame į parodos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų „Ornamento melodija juostoje ir medyje“ (P. Damijonaitienės juostos ir J. Vizbaro drožiniai) atidarymą, kuris vyks rugpjūčio 1 d., 15 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius).

 
 
 
 
KULTŪROS NAKTIS VILNIUJE
birželio 20-21 d.
 

„SALVE LAISVEI“
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Pilies g. 40
18:00 – 24:00
SALVE lotyniškai reiškia pasveikinimą. Tokiu pasveikinimu senovėje dekoruodavo namų slenksčius. Švietėjų Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus kviečia peržengti savąjį slenkstį pasveikinant LAISVĘ. Laisvę gyventi ir laisvę rinktis – kovoti, aukotis ar mirti... „SALVE LAISVEI“ – tai įvairialypės ir savitos, įkvepiančios ir originalios laisvės sampratos interpretacijos Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus dokumentinių filmų cikle „Lagerių moterys“ bei muzikiniame spektaklyje „Sudeginti negalima pasigailėti. Joanos Arkietės manifestas“.
18:00 – 23:00 val. – Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus dokumentinių filmų ciklo „Lagerių moterys“ („Adelė Dirsytė“, „Stefanija Ladigienė“, „Nijolė Sadūnaitė“, „Anastazija Kanoverskytė“, „Jadvyga Bieliauskienė“) peržiūra Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus galerijoje.
23:00 – 24:00 val. – Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus rūsyje vyks muzikinis spektaklis „Sudeginti negalima pasigailėti. Joanos Arkietės manifestas“ G. Verdi operos „Žana d‘Ark“ ir G. B. Shaw pjesės „Šventoji Joana“ motyvais. Spektaklyje dalyvauja aktorė Eglė Tulevičiūtė, solistė Natalija Katilienė, pianistė Eglė Perkumaitė, violončelininkė Vita Šiugždinienė, fleitininkė Laima Šulskutė.
Vietų skaičius salėje ribotas, todėl prašome iš anksto registruotis telefonais:
8 689 83689, 8 630 07397, 8 686 34622.

 

J. Pudokaitė ,, Lapas", 50x58 cm, drobė, aliejus, 2013.

„Kultūros naktį 2014“ Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) Jūsų laukia: dailininkės Justinos Puidokaitės tapybos parodos pristatymas, tapybos dirbtuvės (ves dail. J. Puidokaitė), atviras ir laisvas stalo žaidimų, literatūros skaitinių bei skaitymų ir improvizacinės muzikos vakaras. Tradicine tapusią ir birželio 20–21 d. švenčiamą "Kultūros naktį 2014" Venclovų namai-muziejus kviečia drauge praleisti jaukioje namų aplinkoje ir pasijausti kūrybingais šios aplinkos gyventojais: dailininkais, rašytojais, skaitytojais, stalo žaidimų asais, mąstytojais – žodžiu, daugialypiais pasaulio „konstruotojais“. Nuo 19:19 iki 22:22 val.,  lankytojų lauks tapybos dirbtuvės, kurias ves dailininkė Justina Puidokaitė, jos pačios darbų paroda, stalo žaidimai (šachmatai, šaškės, domino, kubikai - rubikai, "Uno", balto, raudono ir juodo "Alias" versijos bei visa kita), klodai įvairiausios literatūros skirtingomis pasaulio kalbomis, meno albumai, žinynai, enciklopedijos, žodynai, kultūros, literatūros bei sovietinio bulvaro žurnalai . Kultūros nemigo naktį Venclovų namuose - muziejuje garsins improvizacinė pačių lankytojų, svečių ir darbuotojų kuriama muzika netikėčiausiais "instrumentukais". Vakaras žada būti tapybiškas, anti-technologinis, natūralus, spalvotas, tirštas, šiltas, jaukus ir demokratiškas. Įėjimas laisvas.

 

Vėlų vasaros penktadienio vakarą Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus svetainėje (Tauro g. 10-1) skambės ambient stiliaus muzika. Kultūros nakties renginio svečias – eksperimentinės, futuristinės, instrumentinės muzikos kūrėjas ir atlikėjas Apostol_Ray – muziejuje pristatys dviejų dalių muzikinę kompoziciją Era. The blind world // Era. Aklas pasaulis.
Daugiau informacijos..

 

Šią "Kultūros naktį" muziejus (Tauro g. 10-3) suskambs muzika! Klausysimės to, kas įkvėpdavo V. Mykolaitį-Putiną kurti, skaitysime muzikinių motyvų prisodrintą poeziją, pasakosime ir kalbėsimės apie poetą, muziką, poeziją. Trauksime iš fondų viską, kas susiję su muzika – rašytojo radijo imtuvus, patefoną, autentiškas vinilines plokšteles, ir dar daug ką...

 
 

Parodos atidarymo renginyje svečiuosis dailininkė Dalia Stalauskienė, kuri pristatys šiuo metu Vinco Krėvės muziejuje eksponuojamus autorine technika sukurtus tris paveikslų ant stiklo ciklus – „Dvylika kalendoriaus lapelių“, „Prijuostės“, „Protėvių buities diktantai“ – ir diptiką „Atsitiktinumai“. Spalvingoje dailininkės kūryboje vyrauja liaudies meno, gamtos, senųjų kalendorinių švenčių motyvai ir mitologiniai vaizdiniai. Pristatant parodą, savo kūrybos muzikines kompozicijas atliks kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė. Dailininkės Dalios Stalauskienės piešiniai ant stiklo, apkeliavę beveik visą Lietuvą, Vilniuje yra eksponuojami pirmą kartą. Atvykite ir būsite nustebinti! Paroda veiks iki rugsėjo 1 d. Lankymas nemokamas II-VI 10-17 val.

 

Kviečiame apsilankyti žymių XIX-XX a. rusų dailininkų iliustracijų
iš Sankt Peterburgo A. Puškino muziejaus rinkinių

parodoje „A. S. Puškino pasakų pasaulis žymiuose XIX-XX a. rusų dailininkų darbuose“. Tarp dailininkų, kūrusių Puškino pasakų knygų iliustracijas ir teatro pastatymų dekoracijas: V. Serovas ir V. Vasnecovas, M. Nesterovas ir I. Bilibinas, M. Vrubelis ir K. Korovinas, A. Golovinas ir N. Gončiarova, D. Mitrochinas ir G. Aleksejevas, A. Malyginas ir V. Milaševskis, T. Mavrina ir V. Konaševičius.
Paroda veikia iki 2014-12-31. Telefonai pasiteirauti 2600080, 2600415.

 
 
 

2014 m. birželio 6 d. Literatūriniame A. Puškino muziejuje įvyko Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoto XIV moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių pagerbimo šventė ir poeto Aleksandro Puškino  215-jų gimimo metinių paminėjimas.
Į šventę susirinkusį gausų moksleivių ir pedagogų būrį sveikino Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos ambasadų, įvairių  Lietuvos įstaigų ir organizacijų atstovai.
Šventės dalyviai susipažino su konkursui pateiktais darbais (juos kūrė arti 200 moksleivių iš įvairių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bei svečių teisėmis dalyvavę moksleiviai iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir Baltarusijos Respublikos Minsko  mokyklų). Šventę lydėjo nuotaikingas koncertas ir poeto Aleksandro Puškino eilės, kurias moksleiviai deklamavo įvairiomis Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbomis.

     

Maloniai kviečiame Jus gegužės 29 d. - birželio 19 d. aplankyti Giedrės Gučaitės parodą „Imu ir skaitau“ Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje (Pilies g. 40, Vilnius). Ši grafikės Giedrės Gučaitės personalinė paroda – tai sintezė tarp fotografijos, grafikos ir rašto meno. Paroda  „Imu ir skaitau“ – prisilietimas prie iškilių asmenybių biografinių momentų, kurie vaizdo ir žodžio sintezėje atveria subtilias kultūrines patirtis. Autorė apgalvotai eksperimentuoja naujomis išraiškos priemonėmis, jas derindama su ilgamete profesine praktika. Teptuku rašyti seni lietuviški ir lenkiški tekstai, nugulę ant nuotraukų, naujai suskamba šiuolaikinių problemų šviesoje.

 

 

Gegužės 27d. Venclovų muziejuje vyko Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas ,,Pavasario aidai". Dalyvavo mokytojos Nerutės Šiliūtės mokiniai. FOTOGRAFIJOS

 

Kviečiame į diskusijų vakarą Šiuolaikinis menas: pripažinti negalima cenzūruoti gegužės 21 d., trečiadienį, 18 val. Venclovų namuose-muziejuje.
Lietuvoje vis dar pasigirsta balsų, kaltinančių šiuolaikinį meną destruktyvumu ir raginančių jį cenzūruoti. Ar toks menas tikrai nekelia grėsmės visuomenės dvasinei sveikatai? Jei ne – gal tokią grėsmę kelia nacių Vokietiją primenantis kultūrinio elito grūmojimas šiuolaikinio meno „degeneratams“ ir ketinimas su jais susidoroti? Apie tai diskutuos menotyrininkai Agnė Narušytė, Kęstutis Šapoka ir žurnalistė Jolanta Kryževičienė. 
Tikrą nepasitenkinimo šurmulį menininkų tarpe sukėlė balandį Seime įvykusi konferencija „Smurto bei savižudybių prevencija ir destruktyvusis menas Lietuvoje“. Šioje konferencijoje buvo priimta rezoliucija, raginanti visuomenę ir jos lyderius „imtis suderintų veiksmų, kad būtų sutelktos pajėgos kovojant su smurto tolerancijos kultūra bei mažinant savižudybių skaičių ir jų riziką Lietuvoje“. Tarp konferencijos dalyvių išsiskyrė vyresniosios kartos kultūros veikėjai ir menininkai Krescencijus Stoškus, Aloyzas Stasiulevičius, Kęstutis Ramonas ir Rimantas Dichavičius. Jų retorika ir deklaracijos privertė nerimauti šiuolaikinio meno tyrinėtojus ir pačius menininkus. Kodėl XXI amžiuje vis dar girdime kalbant totalitarine maniera ir ar šiuolaikinis menas iš tikrųjų žudo visuomenę?

 
 


PROGRAMA, ATLIKĖJAI (Venclovų namai)

FOTOGRAFIJOS iš Venclovų namų-muziejaus

Daugiau fotografijų Facebook'e

 

PROGRAMA, INFORMACIJA (Beatričės namai)

Straipsnis apie Liną Marčiulynaitę.

 

PROGRAMA, ATLIKĖJAI (Krėvės muziejus)

RENGINIO FOTOGRAFIJOS

 

MUZIEJŲ NAKTIS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ NAMO MUZIEJAUS (Pilies g. 40)
kiemelyje gegužės 17 d. nuo 18 val. iki kol bus žiūrovų vyks flamenko
trupės „Tientos“ pasirodymas
„Ole, flamenko“.

 
 

„Ateina sutemų lauktoji valanda…“(V. Mykolaitis-Putinas)
Iš spintų ir stalčių ištrauksime tai, ko anksčiau neeksponavome. Apsilankiusieji galės pasižiūrėti archyvinių dokumentinių kadrų, pasiklausyti paties V. Mykolaičio-Putino skaitomų eilių. Durys bus atvertos iki 24 val.

 
 
Daugiau informacijos..
 
 

Renginys nemokamas. DAUGIAU INFORMACIJOS..
Vietas rezervuoti būtina iš anksto el. paštu
knygosteatrui@gmail.com
 "Sturle Dagsland" - tai dviejų brolių, Sturle ir Sjur, eksperimentinio folk‘o projektas iš Norvegijos, vykęs Venclovų namuose-muziejuje balandžio 21 d..

DAUGIAU FOTOGRAFIJŲ..

 


Vsevolodo Kovalevskio medijų meno paroda "3600 galimybių suprasti nieką arba nesuprasti visko" veiks Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) nuo balandžio 15 d. iki gegužės 16 d.. Darbo laikas I-V 10.00-17.00 val. Įėjimas laisvas.

PARODOS ATIDARYMAS balandžio 15 d. 18 val.

"Erdvė, 60 minučių tarpsnis, talpinantis savyje 3600 galimybių suprasti nieką arba nesuprasti visko. Žmogaus suvokimas doroja informaciją milisekundžiu tikslumu, bet sustoja viename išskirtiniame momente, kur laikas yra nereikšmingas. Momentas, kuriame kūnas suplojamas į dviejų matmenų erdvę. Kaip astronautas paleidimo metu patiriantis ne-fizikinį būvį, kur, atrodo, gravitacijos jėga projektuoja visas erdves tuo pačiu metu, o gal net ir sluoksniuoja jas vieną ant kitos. Akimirka, kai kūnas pakinta ir tampa kažkuo kitu, kažkuo, per ką žmogus negali indetifikuoti savęs. O tada padarinys - dabarties momentas."

Parodos atidarymo akimirka
 

Arbatvakaris „Lig Tave sulauksim“ VIDEOANONSAS..
Balandžio 13, 14 d. 18 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40) vyks lietuviški arbatvakariai „Lig Tave sulauksim“. Programoje – XX a. pradžios Vilnius ir vilniečiai, dainos, arbata ir kiti nutikimai. Arbatvakariai - tai tokie XX a. pradžioje lietuvių rengti slapti ar pusiau slapti susibūrimai, kur buvo dainuojamos lietuviškos dainos, šokami tautiniai šokiai, vyko susipažinimai ir suartėjimai. Visi šie lietuviški vakarai buvo gausiai lankomi, turėjo didžiausią pasisekimą. Anų laikų Vilniaus gyventojai, be tautos ir padėties visuomenėje skirtumo, ir lietuviai, ir ne lietuviai - visi gausiai susirinkdavo. Po šių vakarų atsirasdavo nemažai jaunimo iš sulenkėjusių lietuvių šeimų, norinčių išmokti lietuvių kalbos. VšĮ „Meno ekspansija“ bei Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus kviečia susiburti visus vilniečius draugėn ir paklaidžioti senojo Vilniaus gatvėmis, susitikti iškilias sostinės asmenybes, išgyventi prasmingas akimirkas ir nors trumpam sustabdyti nenumaldomai skubantį laiką. Šiandien gyvename nepaliaujamos kaitos laikmečiu, nespėjame patirti tikrų išgyvenimų, kurie padėtų atskleisti mūsų būties prasmę, o prasmei reikia kito žmogaus, todėl didžiausia vertybė – bendravimas ir ne vienumoje patirtas džiaugsmas.  Arbatvakaryje vaidina: Eglė Tulevičiūtė, Virginija Kuklytė, muzikuoja: Regina Šilinskaitė, Milda Pleitaitė. Idėjos autorė ir režisierė Eglė Tulevičiūtė, dailininkas Kristijonas Siparis. 

 

Renginyje dalyvauja:
Knygos autorė ir režisierė - J. Z. Janulevičiūtė, B. Grincevičiūtės labdaros
ir paramos fondo pirmininkė R. Gudelytė-Kiuberienė, aktorius H. Savickis,
B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus "Beatričės namai"
darbuotojos R. Tarosaitė-Minkevičienė ir D. Grajauskienė

 

Balandžio 4d., penktadienį, 18 val. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio 12-1, tel. 8-5 2617422) vyks Laurynos Liepaitės parodos ,,12“ atidarymas. Iėjimas laisvas.

     
  Tarptautinis tarpdisciplininės poezijos festivalis

Tarptautinis tarpdisciplininės poezijos festivalis „TARP“ – analogų neturintis renginys tiek Lietuvoje, tiek Europoje kasmet kviečia į poeziją pažiūrėti kitu kampu. Balandžio 1 d. 19 val. festivalio rengėjai kviečia į Venclovų namus-muziejų (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius), kur vyks atviras, nemokamas TARPinis festivalio renginys intriguojančiu vardu „Pandoros skrynia ir Madonos bomba“. Čia vienam vakarui tarptautiniams skaitymams ir poetiniams eksperimentams atvyksta poetės, menininkės Natalija Fedorova (Rusija), Ksenija Zimmerman (Rusija) ir Celia Bland (JAV). Įėjimas laisvas. Daugiau..


K. Cimerman, rengėjų fotografija

 
 

RENGINIO FOTOGRAFIJOS

 
 

Venclovų namuose-muziejuje kovo 20 d. "Laisvasis universitetas" (LUNI) surengė paskaita apie Józef'ą Mackiewicz'ių. Lektorius -  Ryšardas Maceikianecas, Vilniaus krašto visuomenininkas, buvęs politikas, portalo pogon.lt redaktorius. Renginį moderavo Darius Pocevičius. R. Maceikianiecas pastebėjo, kad šis vakaras muziejuje yra pirmasis pokarinėje Vilniaus istorijoje renginys, skirtas J. Mackevičiui.
Józef'as Mackiewicz'ius (1902 - 1985) - lenkų rašytojas, novelistas bei politikos apžvalgininkas, tarpukario Lietuvoje gyvenęs ir dirbęs Vilniuje. Labiausiai J. Mackiewicz'ių išgarsino jo dokumentinio pobūdžio novelių rinkiniai "Nereikia garsiai kalbėti" ir "Kelias į niekur". Józef'as Mackiewicz'ius tvirtai priešinosi komunizmo idėjai, suvokdamas save kaip "antikomunistą iš prigimties". Nuo 1945 m. gyveno emigracijoje, daugiausia Londone, Monake.

     

2014 m.  kovo 4 d. Rusijoje nebeliko vieno  laisvo žmogaus.
Mirė Markas Freidkinas – poetas, prozininkas, vertėjas, dainininkas, žymaus Maskvos knygyno “19 октября” direktorius, leidėjas, supažindinęs rusų skaitytojus su G. Traklio, E. Paundo, G. Heimo  ir  kitų vakarų autorių kūryba, išleidęs knygą “Английская абсурдная поэзия” (Anglų absurdo poezija), kurią pats ir iliustravo. Buvo populiarus dainų žodžių ir muzikos autorius, bardas, jo  įrašus žmonės kopijavo ir dalinosi ne tik Maskvoje bet ir visoje šalyje.
Kovo 18 d. 17.30 val. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) kviečiame kartu prisiminti Marką Freidkiną.
Vakarą veda ir  Freidkino dainas dainuoja  jo kolega bardas  Lietuvos ir Rusijos literatas, poetas, vertėjas, dramaturgas Georgijus Efremovas.  Įėjimas laisvas.

 

TYRINĖJAME VILNIŲ

Venclovų namuose-muziejuje
kovo 17 d. 17 val. Literatūrinio
A. Puškino muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas Rimgaudas Ryliškis skaitė viešą paskaitą "Išlikęs dvarų paveldas Vilniuje ir jo apylinkėse."

Muziejuje veikia fotografijų paroda „Markučių istorijos fragmentai. Epochų ženklai“ (sudarytojas Rimgaudas Ryliškis, Literatūrinis A. Puškino muziejus). Įėjimas laisvas.

Parodos eksponatas - V. Puškinos portretas

 

     
 


 

TYRINĖJAME VILNIŲ

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje nuo vasario 10 d. veikia fotografijų paroda „Markučių istorijos fragmentai. Epochų ženklai“ (sudarytojas Rimgaudas Ryliškis, Literatūrinis A. Puškino muziejus). Kovo 3 d. plačiau pristatėme parodą lankytojams. Knygos „Markučiai. Vilnios slėnis“ autorius  R. Ryliškis skaitė viešą paskaitą  „Markučiai. Markučių dvaro istorinė raida nuo 16 a.“

Venclovų namų muziejaus fotografijos
     

Vasario 28 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko improvizacinės muzikos vakaras NAKTIES IMPROVIZACIJOS. Dalyvavo:
Marialuisa Capurso (Italija) – dainininkė, kompozitorė, kuratorė. Šiuo metu gyvena Berlyne ir dirba Kommando Himmelfahrt teatro kolektyve. "Acid layers" – vokalinė improvizacija su elektroniniais efektais.
 Christopher Williams (JAV) – profesionalus kontrabosininkas, kuratorius.
Jo kompozicijos apima visą spektrą: nuo kamerinės muzikos iki radio art, bendradarbiavimo su kitais improvizacinės muzikos atlikėjais. Kaip Associació Musical l'Embut kuratorius, 2003-2009 metais organizavo daugiau nei 70 šiuolaikinės ir eksperimentinės muzikos koncertų Barselonoje. Šiuo metu gyvena ir dirba Berlyne, kuruoja Certain Sundays muzikinį projektą.
"Water Music" (2013) – solo kontrabosui.
"Groundwave Rondo" (2010) – solo kontrabosui ir AM radijo bangoms.
"Wherefor do you, so oft, so oft" (2011) – solo dainuojančiam kontrabosininkui.

Tautvydas Bajarkevičius (LT) –
menotyrininkas, garso menininkas, kuratorius – improvizacija pianinu. „Improvizacija pianinu šiuo atveju yra kur kas labiau impulsas nei precizika. Situacija ir momentinė struktūra, o ne kompozicija. Kambario akustika, o ne scenos gylis. Supaprastinta forma, klausytojo(-s) artumas, intuityvi pagava, atviras skambesys. Ir poetika, kuriai nebūtina atsitikti. Vasario 29 d. – tai koncepcija dienos, kurios nėra, bet kuri egzistuoja, išvakarėms.”Daugiau Facebook'e..

 

Vasario 27 d. Venclovų namuose-muziejuje įvyko literatūrinis vakaras, skirtas ukrainiečių literatūros klasiko, dailininko, tautinio sąjūdžio įkvėpėjo Taraso Ševčenkos 200-osioms gimimo metinėms. Taraso Ševčenkos eilės  buvo skaitomos Maidano stovykloje Kijeve, kėlė ir stiprino ten buvusių žmonių dvasią. Renginyje Ševčenkos eiles, verstas A. Venclovos ir kitų vertėjų, skaitė prof. Tomas Venclova. Vakare dalyvavo ir Ševčenkos eilėraštį perskaitė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenko, susirinkusius pasveikino Vilniaus meras Artūras Zuokas, VMMD direktorė Birutė Vagrienė. Apie Ševčenką pasakojo ir jo eiles skaitė Vilniaus ukrainiečių bendruomenės nariai: rašytojas, literatūros kritikas, filosofas Jaroslavas Melnikas, Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė Natalija Šertvytienė,vertėjas, žurnalistas Vasilijus Kapkanas. Vakarą vedė Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja Justina Juozėnaitė.

RENGINIO FOTORTEPORTAŽAS

Birutės Vagrienės fotografijos

Benedikto Januševičiaus fotografijos

Benedikto Januševičiaus fotografijos Facebook'e..

Straipsnis ir videomedžiaga pogon.lt ..

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija sveikina Kaune 2014 m. vasario 26 d. įsteigtą

 

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų. Bibliotekos-muziejaus steigimui Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė sausio 20 dieną, kuomet VDU kreipėsi su tokiu pasiūlymu. Savivaldybės kaip dalininkės įnašas į šio muziejaus steigimą yra S. Daukanto gatvėje esantis pastatas, kuriame šiuo metu įsikūręs Išeivijos institutas. Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus veiks pastate, kuriame tarpukaryje dirbto Lietuvos Užsienio reikalų ministerija. Daugiau informacijos delfi.lt.. Įdomu prisiminti, kad pirmąja knyga, kurią įsigijo būsimasis Prezidentas, buvo Antano Venclovos  apsakymų rinkinys „Naktis“. 1939 m. ši knyga laimėjo „Spindulio“ literatūros premiją.

 

„Helė“ – dokumentine medžiaga grįstas ir autentiškomis fotografijomis iliustruotas romanas, pasakojantis apie Eleną (Helę) Vilčinskaitę, jaunystės metais, 1930-aisiais, išvykusią į Argentiną, bet spėjusią pasireikšti Kauno kultūriniame gyvenime: vaidino „Vilkolakio“ teatre, buvo aktyvi literatūrinės draugijos „Šatrija“ narė, įvairių literatūros vakarų dalyvė, nepamainoma skaitovė. Greta šios ryškios, maištingos, gaivalinga jaunyste trykštančios pagrindinės herojės knygos puslapiuose iškyla gerai žinomos tarpukario Lietuvos asmenybės: Vincas Mykolaitis-Putinas, Juozas Eretas, Juozas Grušas, Juozas Paukštelis, Salomėja Nėris, kuriai E. Vilčinskaitė buvo ne tik viena iš „Šatrijos“ bendražygių, bet ir artimiausia bičiulė, sielos paslapčių patikėtinė „tremties“ į Lazdijus metais. Daugiau..

 

   

Š. m. vasario 25 d. Lietuvos dailės muziejaus
Vilniaus paveikslų galerijoje,
Chodkevičių rūmuose (Didžioji g. 4, Vilnius) vyko Tomo Venclovos straipsnių apie literatūrą ir kultūrą knygos
„Pertrūkis tikrovėje“ pristatymas.
Dalyvavo: knygos autorius poetas, prof. Tomas Venclova, prof., habil. dr. Algis Kalėda, prof., habil. dr. Kęstutis Nastopka, dr. Dalia Satkauskytė.
Renginį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Apie knygą..

 

Trečią kartą Vilniaus knygų mugėje dalyvavusi Lietuvos muziejų asociacija (LMA) vasario 20-23 dienomis pristatė ne tik naujausius ir įdomiausius ledinius, bet ir kvietė į išskirtinius edukacinius užsiėmimus, skirtus knygos istorijai ir literatūros klasikams. LMA stende (3 salė, 3.11 stendas) veikė „MuMo klasikos“ sala, kurioje dalyvavo ir Vilniaus savivaldybės muziejai. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos (VMMD) V. Mykolaičo-Putino memorialinis butas muziejus vaikus ir suaugusius pakvietė į edukacinį užsiėmimą „Žaidžiame poeziją: eilėraštis-dėlionė“, Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojos surengė užsiėmimą „Skaitome ir iliustruojame A. Puškino pasakas“ MuMo visų edukacinių užsiėmimų grafikas..Kviečiame dar kartą apsilankyti Vilniaus knygų mugėje:

http://www.muziejuedukacija.lt/lt/muziejai_knygu_mugeje

http://www.muziejai.lt/Vilnius/virt_knygu_muge2014_01.htm

 
 

Literatūrinis A.Puškino muziejus kviečia Lietuvos moksleivius dalyvauti XIV moksleivių meninės saviraiškos konkurse "Mano Aleksandras Puškinas". Konkurse ketinančių dalyvauti moksleivių sąrašus mokyklos turi pateikti konkurso rengėjams iki 2014 m. gegužės 15 d. elektroniniu paštu: konkursas.apuskinas@gmail.com 

     
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus ir VšĮ „Meno ekspansija“ kviečia visus švęsti Vasario 16-ąją drauge – pasidžiaugti Lietuvos nepriklausomybe ir pagerbti mūsų tautos didvyrius.

Iškilmes pradedame 9 val. Rasų kapinėse, kur aplankysime Prano Žižmaro kenotafą, Jono Basanavičiaus kapą bei Marijos ir Jurgio Šlapelių šeimos kapavietę. Dar vieną ugnelę uždegę prie namo Turgelių g. 8, kur gyveno lietuvių tautos didvyris Pranas Žižmaras, rinksimės Marijos ir Jurgio Šlapelių namo kiemelyje, Pilies g. 40. Čia 11 val. ant aukšto stiebo bus pakelta trispavė, o nuo 13 iki 16 val. vyks renginys – pagerbimo performansas.

 

Vasario 14d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“
(A. Vienuolio 12-1, tel. 8-5 2617422) vyko grupės ,,Medinių tiltų smuikai“ koncertas. https://www.facebook.com/mediniutiltusmuikai

 
2014 m. vasario 13 d.Laisvasis universitetas (LUNI) pakvietė į viešą diskusiją „Miestiečio sapnas – vaizduotės teritorijų planavimas“. Apie Vilniuje ir Kaune vykdytus tyrimus-žaidimus pasakojo diskusijų grupės „Teisė į miestą“ nariai Viktorija Rusinaitė ir Dionizas Bajarūnas. Renginys vyko Venclovų namuose, Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje.

Žaliosios erdvės – projektuojamos, teritorijų planai – rengiami. Tačiau beveik neįmanoma kalbėtis apie planuojamą šių erdvių gyventojų atmintį ir vaizduotę. Atrodo, kad po šiuo taku užkasta bomba: pabandyk pajudinti visiems įprastą istoriją, ir ši tuoj pat grasina sprogti. Kai į atmintį kišasi industrijos ir institucijos – ar dar galime apie tai kalbėtis? Ar gali toks pokalbis būti sąmoningas? Kaip būti gyvais leisgyviame mieste? Kaip pažinti miesto tikrovę? Ar tam reikia naujos kalbos, naujo susikalbėjimo? Ar galime patys tokią kalbą sukurti?
Aplinkos žaidimo iniciatyva gimė Lietuvos bendruomenių sostinėje – Šančiuose, Kaune, kaip atsakas į juodąsias teritorijų planavimo technologijas. Kūrėme du tyrimus-žaidimus, apie kuriuos pasakosime:
1. http://issuu.com/gerostvarkoskomitetas/docs/sanciu_zaidimas
2. http://issuu.com/gerostvarkoskomitetas/docs/karoliniskiu_zaidimas
Tuomet gyvai gaminsime trečią žaidimų žaidimą – šaltinį, kuriuo remsimės kurdami aplinkos žaidimus ateityje. Piešime klausimus, kuriuos verta užduoti miestiečiams, rinksime pavojingiausius iš jų. Tarsimės apie žaidimo gatvėje ir institucijoje strategijas. Kvestionuosime žaidybiškumą ir lenksime jį į savo pusę.Kviečiame prisidėti – gyvai ar virtualiai. Kurkime savo vaizduotės teritorijas, rašykime sau atminties instrukcijas.
Daugiau apie Šančius:
https://www.facebook.com/groups/teiseimiesta/permalink/565272226864695/
Daugiau apie Karoliniškes:
https://www.facebook.com/events/734924849868108

 

Svajonės ir Pauliaus Stanikų (S&P Stanikas) projektas-paroda Dvigulė lova vasario 6 - 20 dienomis vyksta Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje  (Pilies g. 40, Vilnius). Projektą kuruoja Kęstutis Šapoka.

„Paryžiuje gyvenantys Svajonė ir Paulius Stanikai (S&P Stanikas) visada noriai sutinka surengti kokį įdomų projektą tėvynėje, mano subjektyvia nuomone, kaskart, projekto laikui, gerokai kilstelėdami mūsų provincijos estetinio skonio kartelę.
Vienas pagrindinių Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybos leitmotyvų yra (meta)istorija ir subjektas jos pervartose. Socialinio, istorinio ir subjektyvaus tapatumo transformacijos, netgi transgresijos, Stanikų  kūryboje dažnai įgauna monumentalaus grotesko – nesuklysime pasakę, jog kūnas dažnai virsta socioistoriškai formuojamu „monumentu“, o monumentas apeliuoja į psichofiziologinius lygmenis. Stanikų (meta)istorijoje svarbus vaidmuo tenka sovietmečiui. Jo represinė, absurdiška politinė sankloda ir ją reprezentuojantis socrealizmas, „akademizmas“ aktyviai dalyvauja menininkų kūryboje, tačiau originaliai „iškreipiamas“ per lūžio epochą, įgauna paradoksalių bruožų.
Projekte „Dvigulė lova“, pritaikytame specialiai Jurgio ir Marijos Šlapelių galerijos erdvėms, Stanikai taip pat paradoksaliai jungia asmeninius, biografinius ir (meta)istorinius lygmenis. Vienu metu masinių komunikacijos priemonių nuolat (re)transliuojami reportažai iš Libijos, kraupi ir, sakytume, Holivudo pasakas toli pranokstanti, Gaddaffių šeimos tragedija tapo tuo tarsi „natūraliai“, nepastebimai mintis, vaizduotę užvaldžiusiu fonu, kuriame Stanikai vysto pastarojo meto kūrinių fabulą. Stanikai savaip perpasakoja kraupią ir tuo pat metu (medijų paverstą) nepaprasto estetinio paveikumo, įgaunančia net biblinių motyvų, Aisha`os Gaddaffi dramą, iš tiesų (kaip ir visada), gilindamiesi ne į detales ar vienadienį „aktualumą“, bet į esminius, persipynusius ‒ gyvenimo, gimimo, mirties ‒ klausimus.“ (K. Šapoka)
Projekto partneris: Galerija „Vartai“.
Projekto rėmėjai: Fondation National des Arts Graphiques et Plastiques, Idea Artis, Kultūros rėmimo fondas.
Daugiau: alfa.lt

 

2014 m. vasario 6 d. Venclovų namuose-muziejuje Laisvasis universitetas (LUNI) pakvietė į viešą diskusiją „Sovietmečio Lietuvos menininkai disidentai“. Pokalbyje dalyvavo literatūros kritikas Laimantas Jonušys, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Renginį moderavęs LUNI koordinatorus Darius Pocevičius teigė, kad patyrinėjus konkrečius įvykius bei personalijas paaiškėja, jog menininkų disidentų, kurie tada atvirai priešinosi suvaržymams, Lietuvoje buvo ne itin daug. Šis teiginys sukėlė audringas diskusijas, kuriose dalyvavo Nerija Putinaitė, Violeta Davoliūtė ir kiti vakaro svečiai. Bandyta nubrėžti takoskyrą tarp tylios rezistencijos ir aktyvaus pasipriešinimo.


 
Renginys „Architektūros kodai. Sovietiniai Lietuvos miestai.“ Sausio 23 d. Venclovų namuose – muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko renginys-diskusinė apybraiža, skirta XX a. didžiųjų Lietuvos miestų architektūrai. Diskusijoje buvo kalbama apie ryškiausius sovietinio laikotarpio etapus - socrealizmą, ankstyvąjį  ir vėlyvąjį modernizmą.
Kokią įtaką architektūrai daro socialiniai veiksniai, žmonių gyvensena, ekonomika, politinė sistema? Kaip visa tai atsispindi architektūros politikoje ir pačioje architektūroje? Kaip iš šiandienos paveldo pozicijų vertintume sovietinio laikotarpio architektūrą? Architektūros politika: tada ir dabar.
Šiais ir kitais klausimais kreipėmės į vakaro svečius – hum. m. dr. profesorių Joną Glemžą, hum. m. dr. profesorių Algimantą Mačiulį, architektą dr. Liutaurą Nekrošių. Renginį iliustravo Almanto Grikevičiaus dokumentinis filmas „Laikas eina per miestą“ (1966 m.). Vakaro rengėja ir vedėja - muziejininkė Rasa Biveinytė.
 
Kviečiame Jus sausio 8 d., 17 val. į fotografo Dainiaus Labučio parodos „Garsų vaizdai“ atidarymą Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius). Ši paroda yra skirta YAMAHA muzikos mokyklos Lietuvoje dvidešimtmečiui. Per 20 didelio formato fotografijų – tai menininko žvilgsnis į tuos, kurie dar tik pradeda eiti muzikos keliu. Paroda vyks iki sausio 31 d.
 

Arbatvakaris vyks 2014 m. sausio 9 d. 18 val.

 
 
 

Paroda veiks 2013.12.03 - 2014.01.31

Daugiau apie projektą..

     
 
 
     
     
     
  2013 metai
  2012 metai
 
2011 metai
 
2010 metai
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 
2005-2006 metai
     
     
     
   
J. Brodskis, piešinys iš R. Katiliaus kolekcijos