ES PROJEKTAI
 
Įvykdytas 2019-23 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. PROJEKTO PREZENTACIJA.

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.

  

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742

 
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                  sugrižti į titulinį


MARKUČIŲ DVARO MUZIEJUS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS


Untitled Document

 

Gerbiamieji Vilniaus miesto savivaldybės klientai!
Šį mėnesį atliekame apklausą dėl Klientų aptarnavimo skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, seniūnijų ir Savivaldybės jaunimo, sporto bei kultūros įstaigų veiklos skaidrumo.
Siekiame, kad būtumėte patenkinti teikiamomis paslaugomis ir nuolat geriname jų kokybę. Jūsų nuomonė, ką galėtume daryti geriau, skaidriau, paprasčiau, mums labai svarbi. Maloniai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į kelis klausimus:
 Apklausos nuorodos:  https://forms.office.com/e/0K070c6b7c

 


VERTA APLANKYTI


.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA

  

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti, muziejų veikloms. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet.
ĮSTAIGOS DUOMENYS..


 

2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai.  


 
   
   
NAUJIENŲ ARCHYVAS
 
2005-2006 m.
     

2007 m. vasario 8 d. 18.30 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Krėvės- Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus surengė literatūrinį – muzikinį renginį„Draugystės atspindžiai“ ( Vincas Krėvė ir rusų poetai – simbolistai“: Jurgis Baltrušaitis ir Konstantinas Balmontas), kuris vyko „Žinijos“ draugijos salėje, Vilniaus g. 22. Programoje: Pokalbiai apie V. Krėvės bičiulystę su K. Balmontu ir

 

J.Baltrušaičiu, dailusis šių autorių kūrybos skaitymas, persipynęs su lietuvių ir rusų romansais. Dalyviai: VDU dėstytoja dr. Kristina Sakalavičiūtė, disertacijos „ K. Balmontas ir Lietuva“ autorė, LMTA operinio dainavimo magistrantai Viktorija Stanelytė ir Dmitrijus Afanasjevas.

     

2006 metų gruodžio 30 dieną Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko renginys „Tautosakiniai ir mitologiniai motyvai V.Mykolaičio-Putino kūryboje“.
Plačiau...

 

 
     

2006m. lapkričio 11 dieną Vinco Mykolaičio- Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko poetės Ramutės Skučaitės knygų „Varinis angelas“ ir „Aš esu-kas?“ pristatymas.
Plačiau...

 
     

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamento reguliavimo sričiai priklausantys muziejai 2006 m. spalio 26 d. aktyviai dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybėje vykusioje „Vilniaus muziejų mugėje“.
Plačiau...

 
     

Nuo 2006 m. spalio 4 d. Literatūriniame A.Puškino muziejuje vyksta paroda “Markučių dvaras XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės planuose ir fotografijose”.

 
     

2006 m. rugsėjo 8-9 dienomis Šakių kultūros centre vyko projekto “Suvalkijos krašto ir Lenkijos kultūriniai ryšiai” muzikinis festivalis-konferencija “Ilguvos dvaro takais…”.
Projektą inicijavo Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, projekto partneris Šakių rajono savivaldybės administracija.
Jo metu buvo aptariamas Lietuvą su Lenkija siejantis kultūrinis paveldas, kuriame ryškius pėdsakus paliko garsios to meto asmenybės – Emilis Mlynarskis, Julijonas Talko-Grincevičius, Beatričė

 

Grincevičiūtė ir kt. Konferencijos metu taip pat buvo aptariami lietuvių ir lenkų antropologiniai ryšiai.
Festivalio programa.
  
Daugiau apie Ilguvos dvarą

     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose–muziejuje liepos 10 d. įvyko vakaras “1966-2006. Prisimenant pirmąjį Josifo Brodskio apsilankymą Vilniuje” „Su Josifu Brodskiu susipažinome 1966 m. vasarą, kuomet jis, aplinkybėms susidėjus, atvažiavo pas mus į Vilnių. Po to jis lankėsi Lietuvoje dar keletą kartų. Bet pirmasis kartas buvo ypač įsimintinas, nes tada Josifas pas mus Liejyklos gatvėje, kur dabar jo atminimo lenta, vakarais valgomajame, sėdėdamas už didelio apvalaus stalo, skaitė savo eiles. Su Josifu labai greitai susidraugavome ne tik mes – aš, mano brolis Audronis, mano žmona Elė, bet ir mūsų draugai – Tomas Venclova, Pranas Morkus, Juozas    Tumelis,    Virgilijus    Čepaitis,

 

Ina Vapšinskaitė...“ – taip pirmąjį vilniečių susitikimą su žymiu rusų poetu prisiminė vilnietis profesorius, fizikas Ramūnas Katilius.
Prisiminimų vakare dalyvavo:
profesorius Tomas Venclova, profesorius Ramūnas Katilius, jų draugai, buvę kartu tą 1966-jų vasarą…
Gedimino Zemlicko fotografijos iš prisiminimų vakaro...

     

MUZIEJŲ NAKTIS 2006. Pirmąją “Muziejų naktį” 2005 m. gegužės 14 d. surengė Prancūzijos Respublikos kultūros ir komunikacijos ministerija. Ji sulaukė didelio pasisekimo ne tik Prancūzijoje, bet ir visoje Europoje. Vilniaus miesto savivaldybės muziejai taip pat dalyvavo  šiame projekte 2005 metais. 2006 m. gegužės 20 d. Europos muziejuose vėl bus rengiama “Muziejų naktis”. Šiemet šios programos rengimas bus pakylėtas iki Europos lygio, tapus partneriais su “Tarptautinę muziejų dieną” rengiančia Tarptautine muziejų taryba (ICOM), kuri ateinačiais metais ruošiasi švęsti 60 m. jubiliejų.

 

Daugiau apie “Muziejų naktį” galima rasti interneto svetainėje  adresu http://www.nuitdesmusees.culture.fr.   Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos “Muziejų naktis” renginiai Vilniuje 2006 m. gegužės 20 d.
Fotografijos "Muziejų naktis Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje"

     

2006 m. balandžio 24 d. B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai“ kolektyvas, bendradarbiaujant su Vilniaus 2-ųjų vaikų globos namų auklėtiniais bei jų vadove Regina Andriulaityte, Juozu Dzidoliku ir vertėja Alina Dailidėnaite, sukūrė knygą „Padainuok man apie aveles“ Lietuvos aklųjų bibliotekos skelbtam iliustruotos knygos neregiams vaikams kūrimo konkursui ir jame laimėjo I vietą. Ši knyga papildys LAB fondus ir dalyvaus tarptautiniame knygų neregiams vaikams konkurse “Tactus”.

 
     

Balandžio 4 d. Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje įvyko naujausios Tomo Venclovos knygos „Vilniaus vardai“ pristatymas. Tai savotiškas autoriaus anksčiau išleistos knygos „Vilnius. Vadovas po miestą“ tęsinys. Devyniuose knygos skyriuose pateiktos 564 vilniečių ar su Vilniumi susijusių žmonių biografijos, iliustruotos portretais, Vilniaus vaizdais, paminklų, memorialinių vietų, atminimo lentų nuotraukomis, leidinių, dailės kūrinių reprodukcijomis ir kt. Chronologinės leidinio ribos - nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo iki vos prieš keletą metų išėjusio Anapus Nobelio premijos laureato poeto Česlavo Milošo. Apie daugelį aprašomų asmenų autorius surado retesnės informacijos, gyvų detalių.

 

Dalį aprašomų asmenų T. Venclova pats pažinojo. Knygą išleido R. Paknio leidykla. Renginyje dalyvavusiam knygos autoriui sostinės meras Artūras Zuokas padėkojo už Vilniaus miesto garsinimą pasaulyje, įteikė angelo skulptūrėlę. Gedimino Zemlicko (“Mokslo Lietuva”) fotografija.

     

Balandžio 3d. 10 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė mokslinę konferenciją, skirtą rašytojo ir kultūros veikėjo Antano Venclovos 100-osioms gimimo metinėms. Daugiau apie konferenciją.
Konferencijos programa.

 
     

Kovo 4 d., 15 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namų-muziejaus svetainėje, vyko šventės „PaRaštės‘METAI 2006“ renginys. „PaRaštės“ - tai jau tradiciniais tapę rasyk.lt literatūrinės svetainės narių susitikimai-skaitymai. Nuo kitų panašių renginių „PaRaštės” skiriasi originalia koncepcija: skaitoma ne literatūros klasika, o originali svetainės lankytojų kūryba. Šventės rengėjas - visuomeninė organizacija „Kitoks varniukas“ (Tel: 8-699 30031). Daugiau apie renginį

 
     

Paroda "IŠ VENCLOVŲ NAMŲ-MUZIEJAUS ISTORIJOS". VAKARO SU TOMU VENCLOVA AKIMIRKOS, ĮAMŽINTOS FOTOGRAFO M.BARANAUSKO. 1992 m. gruodį surengtas poeto ir publicisto Tomo Venclovos susitikimas su visuomene. Vakaro metu dalyvavo P. Dirgėla, V. Daunys, V. Balčiūnas, A. Guščius ir daug kitų žinomų žmonių. Susitikime Tomas Venclova skaitė savo kūrybos eiles, prisiminė iškilius pasaulinės poezijos kūrėjus Josifą Brodskį, Česlovą Milošą, išdėstė savo požiūrį į to meto politinę situaciją, plačiai pasakojo apie savo tėvo veiklą, saugant lietuvių kultūrą sovietmečio laikais, atsakinejo į gausius klausytojų klausimus. Žiūreti parodą...

 
     

XVI tarptautinio literatūros festivalio "Poetinis Druskininkų ruduo 2005" Jotvingių premija šiemet skirta Tomui Venclovai.
Jotvingių premija - pagrindinis Poetinio Druskininkų rudens apdovanojimas. Ją 1985 metais įsteigė Sigitas Geda. Šią premiją už geriausią metų knygą ar publikaciją skiria komitetas, kurį sudaro visi ankstesni Lietuvoje gyvenantys šios premijos laureatai, o teikia Druskininkų savivaldybė ir, nuo 1998 metų, Lietuvos Kultūros ministerija.
Sovietiniais laikais 10 rublių dydžio S.Gedos premija oficialių apdovanojimų fone buvo malonus pripažinimo ženklas tiems, kurie negalėjo nė sapnuoti anos valstybės malonių. 1990 metais S.Geda sutiko susieti Jotvingių premiją su Poetiniu Druskininkų rudeniu.

 
     

VAKARO "LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS" AKIMIRKOS. Virtuali paroda. Parodą pristato Venclovų namai-muziejus. (Fotografas Ramūnas Danisevičius ("Lietuvos žinios").
Vakaras "Lietuviškas divertismentas" vyko Venclovų namuose-muziejuje 2005 08 18. Daugiau apie renginį... Peržiūrėti parodą...

 
     

TOMAS VENCLOVA VENCLOVŲ NAMUOSE - MUZIEJUJE SKAITĖ SAVO, J. BRODSKIO, C. MILOŠO EILES.
Rugpjūčio 18 d. Venclovų namų-muziejaus svetainėje Vilniuje įvyko vakaras-susitikimas "Lietuviškas divertismentas". Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas skaitė Tomo Venclovos, Josifo Brodskio ir Česlavo Milošo poeziją, gitaristas Saulius S. Lipčius grojo H. Villa Lobos, L. Brouwer, M. Langer, F. Sor kūrinius klasikinei gitarai. Pristatyta paroda "Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos" iš Ramūno ir Elės Katilių asmeninio archyvo. Vakarą pratęsė poetas, eseistas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Venclova, trumpam atvykęs pasisvečiuoti į Lietuvą iš JAV, jo geras draugas fizikas profesorius Ramūnas Katilius su žmona Ele. Buvo vėl skaitomos eilės, prisimenami susitikimai ir draugystė su J. Brodskiu ir Č. Milošu. Pokalbyje buvo grįžtama į sovietmečio laikus, tikslinamos kai kurių įvykių detalės, nes vakare taip pat buvo ir kiti Tomo Venclovos draugai ir bendraminčiai - profesorė Irena Veisaitė, Audronis Katilius, Pranas Morkus, Zenonas Butkevičius, ambasadorius Dr. Romas J. Misiūnas, poetas Marcelijus Martinaitis, poetė Lidija Šimkutė, atvykusi iš Australijos ir daugybė kitų svečių, kurie vos tilpo nemažoje Venclovų svetainėje. Daugiau...

 
 
 
 
     

Venclovų namai - muziejus vykdo tęstinį projektą "TOLERANCIJOS SALA", kurį remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė. Venclovų namuose nuo rugpjūčio 18 d. veikia paroda "JOSIFAS BRODSKIS. PIEŠINIAI IR FOTOGRAFIJOS" iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo (kopijos). Parodą galima aplankyti darbo valandomis. Musų svetainėje pristatoma nauja virtuali paroda "JOSIFAS BRODSKIS. PIEŠINIAI IR FOTOGRAFIJOS" iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo. Daugiau...