ES PROJEKTAI
 
Įvykdytas 2019-23 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. PROJEKTO PREZENTACIJA.

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.

  

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742

 
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                  sugrižti į titulinį


MARKUČIŲ DVARO MUZIEJUS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS


Untitled Document

 

Gerbiamieji Vilniaus miesto savivaldybės klientai!
Šį mėnesį atliekame apklausą dėl Klientų aptarnavimo skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, seniūnijų ir Savivaldybės jaunimo, sporto bei kultūros įstaigų veiklos skaidrumo.
Siekiame, kad būtumėte patenkinti teikiamomis paslaugomis ir nuolat geriname jų kokybę. Jūsų nuomonė, ką galėtume daryti geriau, skaidriau, paprasčiau, mums labai svarbi. Maloniai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į kelis klausimus:
 Apklausos nuorodos:  https://forms.office.com/e/0K070c6b7c

 


VERTA APLANKYTI


.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA

  

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti, muziejų veikloms. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet.
ĮSTAIGOS DUOMENYS..


 

2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai.  


 
NAUJIENŲ ARCHYVAS 2008 m.
     

2008 m. gruodžio 19 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“
(A. Vienuolio g. 12-1) vyko Kalėdinis koncertas „Muzikos spindesy“. Koncertavo Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojų Rimos Švėgždaitės smuiko  ir Eglės Kižytės fortepijono klasės mokiniai. 

 


     

2008 m. gruodžio 12 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio g. 12-1) vyko filosofo, esteto ir


 

poeto doc. dr. Jono Balčiaus poezijos knygos „Ir kaip akmens tyla“ sutiktuvės. Renginio iniciatorius kultūros gyvenimo žurnalas Naujoji Romuva.
Koncertavo jaunimo meninės-muzikinės studijos „Regnum musicale“ instrumentinis trio: Raimonda Daunienė (fortepijonas), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas) ir Elena Daunytė (violončelė). 
Fotografijos..  

     


Lapkričio 20 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio g. 12-1) vyko dailininkės Džiuljetos Ramintos Čebatoraitės  tapybos darbų parodos „Mano širdies paukščiai“ atidarymas. 
Parodos iniciatorius - Kultūros gyvenimo žurnalas NAUJOJI ROMUVA. 
Kalbėjo dr. Antanas Andrijauskas,
dr. Andrius Konickis, griežė smuikininkė Rima Švėgždaitė.

 Menininkė teigia: „Kūryboje ieškau gilios ir prasmingos minties. Dažnai naudoju paukščio simbolį, keliantį mūsų dvasią į aukštesnį lygmenį..“
 
Paroda veiks iki sausio 15 d
.

     

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ muzikologui Edmundui Gedgaudui buvo įteikta

Beatričės Grincevičiūtės premija
. Šią premiją įsteigė B. Grincevičiūtės labdaros fondas „Beatričės namai“. Ji skiriama už dainininkės B. Grincevičiūtės  atminimo,  

 

kūrybinės veiklos puoselėjimą ir už nuopelnus Lietuvos kultūrai. Muzikologui Edmundui Gedgaudui ji buvo skirta už ženklų indėlį saugojant B. Grincevičiūtės ir kitų talentingų Lietuvos menininkų atminimą, tarptautinių konferencijų ir festivalių organizavimą bei B. Grincevičiūtės, M. K. Čiurlionio ir kitų menininkų garsinimą Lenkijoje, JAV ir kitose šalyse. Ypatingą vertę turi Edmundo Gedgaudo išleistos šešios garsinės juostos, kuriose įrašyti pokalbiai su Beatriče bei jos įdainavimai. Taip pat už knygas „Muzikos magas Jonas Aleksa: prisiminimai, straipsniai, laiškai“, „Vytautas Bacevičius“.
Tai jau trečioji B. Grincevičiūtės premija. Pirmosios premijos laureate 2006 m. tapo režisierė Zinaida Janulevičiūtė, o 2007 m. ši premija buvo įteikta Šakių rajono savivaldybės viešosiose bibliotekos direktorei Reginai Ūsienei.

     

Lietuvos muziejų asociacija kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, įgyvendindama iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“ (projekto koordinatorius Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidenta Arūnas Bėkšta) ,
š. m. lapkričio 19 - 21 dienomis
M. ir J. Šlapelių namuose-muziejuje
(Pilies g. 40, Vilnius) surengė mokomąjį seminarą Vilniaus savivaldybės muziejų ir

 


žinybinių muziejų darbuotojams, dirbantiems muziejinės edukacijos srityje.
Fotografijos..  

     


V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos lapkričio 18 d. dalyvavo Salomėjos Nėries  gimtadienio .

 

šventėje „Mano gyvasties ugnis!“,  vykusiame Kauno S. Nėries memorialiniame muziejuje. Vakaro metu pranešimą „Kaune su Mykolaičiu“ skaitė V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vyr. rinkinių saugotoja Ramunė Šorienė.
Renginyje eiles skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Gitara grojo Artūras Kelpša. Veikė nuotraukų paroda „Mes – tos žvaigždės, kur negęsta“.
Fotografijos..

     

Lapkričio 12d.. Mokytojų namų svetainėje, Vilniaus g. 39, vyko Jono Ohman (Švedija) filmo „Smogikai“ („The Soviet Hitmen“) pristatymas. Renginio metu vyko filmo peržiūra ir atvira diskusija su filmo režisieriumi. Renginį organizavo V.Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos.
Fotografijos.. 
.

 


Jonas Ohman

     
Lapkričio 8 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40) buvo atidaryta lėlininkų bendrijos "Senamiesčio lėlės" paroda - "Magiškas balaganiūkštis užburtoje Vilniaus senamiesčio karalystėje". Tai jaunų ir vyresnės kartos meninkai lėlininkai, kaukių meistrai, kuriantys įvairių technologijų lėles marionetes, klasikines ir kt.
"...kiekvienas mūsų kūrinys - tai paieška ir eksperimentas. Naujam darbui stengiamės sugalvoti naują ypatingą formą ir netikėtas, naujas lėles. Dirbant su lėlėmis stengiamės ne tik perduoti esamą patirtį, bet papildyti, vystyti naują. Lėlės nėra žmonių ar gyvūnų atkartojimai. Lėlės kuriamos ir vertinamos kaip meno kūriniai".
 


Savo lėles parodoje pristatė jaunieji meistrai - A. Lekevičius, L. Sutrimavičiūtė. L. Vinciūnienė, J. Svindras, R. Ušinskaitė,  G. Petrušonytė.

Parodos lankytojų laukė staigmena - orginalus lėlių marionečių spektaklis "Gražuolė ir pabaisa". Tai romantiška pasaka vaikučiams ir jų tėvams apie pasiaukojamą meilę, pavydą ir išdavystę, raganos kerus ir Raudosios gėlelės galią...Spektaklyje matėme nesuvaidintus jausmus, stebuklingus pasivertimus ir įspūdingus efektus...

 
Paroda veikė nuo lapkričio 8 d. iki gruodžio 1 d.  
     

Vakaro metu Denisas Achapkinas padovanojo Venclovų namams-muziejui naujai išleistą knygą:

 

Lapkričio 5 d. Venclovų namuose- muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko susitikimas su žymiu poeto Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtoju Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto Filologijos katedros docentu Denisu Achapkinu. Svečią kalbino Josifo Brodskio draugas profesorius Ramūnas Katilius. Ramūnas ir Elė Katiliai, artimai bendraudami su poetu, yra sukaupę vertingą dokumentų rinkinį, kuris yra labai svarbus J. Brodskio palikimo tyrėjams. Fotografijos..

     

Valentina Poluchina „Josifas Brodskis. Gyvenimas, darbai, epocha“, Sankt-Peterburgas, Žurnal „Zvezda“, 2008. Leidinio mokslinis redaktorius – Denisas Achapkinas. Knygoje chronologiniu principu išdėstyti Brodskio gyvenimo faktai , prisiminimai, laiškai, kiti dokumentai. Brodskių šeimos istorija atspindima nuo senelio laikų (1878 m.). Žmonių, bendravusių su Brodskiu atsiminimai parašyti specialiai šiam leidiniui. Sukurtas įvairiabriaunis Josifo Brodskio gyvenimo paveikslas.
Knyga bus saugoma Venclovų namų-muziejaus rinkinyje.

 

     

2008 m. spalio 20 d. iškilmėse Sankt Peterburgo Ermitažo teatre poetui, eseistui, literatūros tyrinėtojui profesoriui Tomui Venclovai buvo įteiktas aukštas tarptautinis apdovanojimas – premija „Baltijos žvaigždė“. Šios premijos steigėjai yra Rusijos Federacijos kultūros ministerija, Sankt Peterburgo kultūros reikalų komitetas, Pasaulinis peterburgiečių klubas ir fondas „Tarptautinis Baltijos festivalių centras“. Premija skiriama asmenims už humanitarinių ryšių Baltijos regiono šalyse plėtojimą ir stiprinimą. Šios, penktosios, premijos laureatais be Tomo Venclovos taip pat tapo kompozitorius Raimondas Paulsas (Latvija), rašytojas Danijilas Graninas (Rusijos Federacija). „Atminties“ nominacijos laureatu buvo paskelbtas po mirties kino režisierius ir scenaristas Ingmanas Bergmanas (Švedija).
Gaudamas "Baltijos žvaigždę", T. Venclova sakė esąs laimingas, kad gali priimti šią premiją Sankt Peterburge, kur jaunystėje

 


Audronio Žygavičiaus fotografija
praleido ketverius metus. Čia likimas jam dovanojo susitikimą su Ana Achmatova, draugystę su Josifu Brodskiu, kurių eiles jis vėliau vertė į lietuvių kalbą.
2004 m. "Baltijos žvaigždės" premija buvo apdovanotas aktorius Donatas Banionis.

     

Spalio 16 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1) 126-ųjų Vinco Krėvės gimimo metinių proga pakvietė lankytojus į diskusijų vakarą "Krėvė   ir   indoeuropeistika". Diskusijai vadovavo dr. Algimantas Merkevičius (VU istorijos fakultetas), istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė dr. Milda Janiūnaitė ir muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Nauju žvilgsniu buvo pažvelgta į V. Krėvės magistro darbą Indoeuropiečių protėvynė.
Diskusijas paįvairino japoniškos fleitos garsai. Fotografijos..

 


Rengėjai: Istorinis klubas „Prūsa“ ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus.

     

Spalio 16 d. V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejus paminėjo Balio Sruogos 61-ąsias mirties metines.Su svečiais iš Kauno Balio Sruogos muziejaus buvo aplankytas Balio Sruogos kapas Vilniaus Rasų kapinėse.

 


 
Spalio 15 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio 12-1)

 

vyko koncertas, skirtas Baltosios lazdelės dienai paminėti. Taip pat buvo pristatyta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro auklėtinių bei Vilniaus antrųjų vaikų globos namų vaikų rankdarbių, sukurtų iš molio ir vilnos, parodėlė.
Koncerte dalyvavo tarptautinių konkursų laureatai Rytis Janilionis (bas baritonas) ir Liudas Mikalauskas (bosas), koncertmeisterė Audronė Eitmanavičiūtė bei smuikininkė Milda Kasperavičiūtė.
Skambėjo J. Brahms, F. Nadenenko, St. Šimkaus, Vyt. Barkausko, J. Massenet, N. Shyrajev kūriniai. Fotografijos..

     

Venclovų namams-muziejui pasiūlius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2008 metais išleido Merkelio Račkausko knygą Užrašai. Dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampy.
"Knyga, išgulėjusi rankraščio pavidalu penkiasdešimt metų ir liudijanti šimto metų senumo įvykius, iškart įgyja kultūros paminklo statusą", - rašo profesorius Tomas Venclova, parengęs Užrašų tekstą spaudai.
"Račkausko Užrašai yra vienas įspūdingiausių šio žanro pavyzdžių lietuvių kultūros ir literatūros istorijoje", - leidinio įžangoje teigia dr. Egidijus Aleksandravičius. Tekstą papildo kelios dešimtys senų fotografijų iš Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo. Knygą galima įsigyti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

 


     

 

Venclovų namų-muziejaus rinkinį papildė 2008 metais Didžiojoje Britanijoje ( Bell & Bain Limited, Glasgow, Scotland) išleista nauja Tomo Venclovos poezijos knyga anglų kalba The Junction. Selected Poems. Knygos leidėja - Ellen Hinsey, eilėraščius į anglų kalbą išvertė Ellen Hinsey, Konstantine Rusanov, Diana Senechal.

Knygoje sudėti septyniasdešimt du eilėraščiai iš dviejų Tomo Venclovos poezijos rinkinių "Sankirta" ir "Pašnekesys žiemą".

     


2008 m. spalio 11 d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje

 

veikiančio „Renesanso“ klubo nariai sveikino savo vadovą Krescencijų Stoškų su 70-ties metų jubiliejumi. Ta proga buvo prisiminta klubo įsteigimo pradžia, temos, kuriomis diskutuota, pasidžiaugta veiklos tąsa bei rezultatais. Pasveikinti smuiko muzikos garsais padėjo M. K. Čiurlionio menų mokyklos šeštokė Lyja Maknavičiūtė.

Fotografijos..

     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) 2008 m. spalio 10 d. buvo atidaryta Vilniaus etninės veiklos centro darbuotojos Marijos Liugienės tradicinių lietuviškų šiaudinių sodų paroda. Sodus rišti menininkė mokėsi iš senų žmonių, po kruopelę surinkusi žinias apie šiaudų paruošimą, tardicinio sodo proporcijas ir struktūrą. Marija Liugienė - gyvosios liaudies tradicijos tęsėja, pasiruošusi dalintis šia tradicija su visais norinčiais. Kviečiame apsilankyti. Fotografijos iš parodos..

 


Laimos Petrauskienes fotografija

Mariją Liugienę galima rasti mob. telefonu 868099799 ir el. paštu marija@etno.lt

     

 

2008 m. spalio 7 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko vakaras Evgenijus Škliaras - lietuvių ir rusų kultūrų jungtis prieškario Lietuvoje. Vakaro svečiams VU slavistas dr. Pavel Lavrinec, monografijos ,,Evgenijus Škliaras. Klajūno kelias“ autorius, papasakojo apie žurnalisto, poeto ir vertėjo E. Škliaro kilmę, jo gyvenimo metus Kaune, Berlyne, Paryžiuje ir Rygoje.
Muziejuje veikė paroda
„Evgenijus Škliaras“.

Fotografijos..

     

V.Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vykdoma nauja edukacinė programa 6-8 kl. moksleiviams Atrask patarles iš naujo. Edukacinės programos metu ugdomas kūrybinis mąstymas, diskusijos gebėjimai, šiuolaikiškai ir smagiai pateikiamos patarlės ir priežodžiai,  aptariamas jų pritaikymas kasdienėje kalbos vartosenoje. Programa nemokama, užsakoma iš anksto tel. (8~5) 2624480

 
     


 

 

 

 

 

2008 m. spalio 2 d. Vinco Krėvės memorialiniame muziejuje buvo atidaryta paroda „Senojo parko istorijos“. Tai penktojo tarptautinio plenero, vykusio grafo Juozo Tiškevičiaus dvare, dalyvių darbų paroda. Renginio metu tapybos plenero „Menas paveldui“ sumanytoja Loreta Marcinkevičienė pristatė šį savitą kultūros reiškinį Trakų Vokėje . Istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė istorikė Milda Janiūnaitė apžvelgė Trakų Vokės dvaro istoriją. Parodos atidarymo renginį vedė muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius.

 

Fotografijos..

     

Literatūrinis A.Puškino muziejus 2008 m. rugsėjo 24 - 25 dienomis įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo programos finansuojamą projektą Fotografijų parodos "Gyvenimas Markučių dvare" įrengimas Talino Linnamiajes A. Puškino gimnazijos muziejuje.

Gimnazijos moksleiviai ir pedagogų kolektyvas supažindinti su buvusio Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro istorija, Literatūrinio A.Puškino muziejaus veikla ir ateities planais.


Nuotraukose: Talino Linnamiajes A. Puškino gimnazijos muziejaus direktorė Ala Belenkova (kairėje) ir Vilniaus A. Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė bei gimnazijos vaizdas

 


     

Rugsėjo 25 d. 18 val . B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ vyko kitą pavasarį 70-metį švęsiančios vilnietės menininkės Danutės Elvyros Žebraitienės kūrybos darbų parodos atidarymas. Tarp autorės kūrinių – preciziškai siuvinėti paveikslai, spalvingais ornamentais puoštos staltiesės, pagalvių užvalkalai, medžiaginės dėžutės.. Užklupta ligos, menininkė savo stiprybės šaltinį rado rankdarbių kūryboje. Parodos atidarymo metu koncertavo Kristina Ivanauskaitė-Jucienė (fortepijonas) ir Domas Jakštas  (violančelė). Skambėjo F. Poulenc "Melancholija", Cl. Debussy "Sonata violančelei ir fortepionui.

Paroda veiks iki spalio 17 d.

 

  Siuvinėti paveikslai

Rengėjai - B.Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“ ir Vilniaus etninės kultūros centras.


Rugsėjo 23 d. Venclovų namuose- muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje kultūros atašė Juozas Budraitis pristatė 2008 m. Maskvoje LR ambasados iniciatyva išleistą Tomo Venclovos knygą "Negatyvų baltumas". Tai jau ketvirta dvikalbė lietuvių poezijos knyga, mūsų ambasados rūpesčiu išleista Maskvoje (taip pat išėjo M. Martinaičio, A. Marčėno ir J. Marcinkevičiaus kūryba). Liepos mėnesį Maskvoje įvyko du naujosios Tomo Venclovos knygos pristatymai - O.G. I. klube (28 d.) ir Jurgio Baltrušaičio namuose (29 d.) - sutraukę daug Tomo Venclovos gerbėjų.
Fotografijos iš vakaro muziejuje..

 


T. Venclovos knygos pristatymas
J. Baltrušaičio namuose Maskvoje

     

2008 m. rugsėjo 19 d. V. Mykolaičio-

 

Putino memorialiniame bute-muziejuje buvo paminėtos menotyrininkės,literatūrologės, visuomenės veikėjos, V.Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus įkūrėjos Irenos Kostkevičiūtės pirmosios mirties metinės. Susirinko bičiuliai, giminaičiai bei ją artimiau pažinoję žmonės, kurie dalinosi atsiminimais apie šią kultūros puoselėtoją. Vakaro metu buvo parodytos ištraukos iš M. Ivaškevičiaus filmo „Einu“, parengta fotografijų bei knygų paroda. FOTOGRAFIJOS

     

Tradiciniame tarptautiniame Vilenicos literatūros festivalyje, vykusiame 2008 m. rugsėjo 3-9 dienomis Slovėnijoje, šiuolaikinei lietuvių literatūrai buvo skirtas ypatingas dėmesys. Šiemet festivalio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su lietuvių literatūra. Festivalio programoje skambėjo Eugenijaus Ališankos, Birutės Jonuškaitės, Aušrinės Jonikaitės, Sigito Parulskio, Kornelijaus Platelio ir Tomo Venclovos kūryba.

 
     2008 m. rugpjūčio 14-17 dienomis V.Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos dalyvavo festivalyje

 

Be2gether ir kartu su BBBS (Big Brothers Big Sisters) programos savanoriais skatino vaikus drąsiai reikšti mintis, kurti, originaliai mąstyti, draugiškai bendrauti. Vaikams ir tėveliams buvo pristatyta edukacinė programa „Žaidžiame poeziją“, vykdoma V.Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje. Visi renginio Be2gether svečiai noriai prisijungė prie poezijos kūrimo, vaikai kartu su savanoriais aptarė kūrybos, žaidimo, literatūros svarbą, o dėliodami eilėraštukus džiaugėsi gera nuotaika ir įgytomis žiniomis. Fotografijos..

     2008 m. rugpjūčio 3d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje

 

buvo suorganizuota šventė Vilniaus senjorams „Atviras muziejus“. Jiems vesta ekskursija, vyko eilėraščių skaitymai bei edukacinės programos. Programos „Atviras muziejus“ tikslas, kad senjorai nebijotų lankytis kultūros įstaigose, neužsidarytų namuose, domėtųsi muziejais ir jų vykdoma veikla Vilniuje. Ypač neturtingi senjorai buvo supažindinti su nemokamomis ekskursijomis bei renginiais, parodomis. Programa pratęsta kartu su HOPE worldwide organizacijos savanoriais Visų Šventųjų parapijos namuose.

     

2008 m. birželio 15, birželio 25 ir liepos 12 dienomis V.Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos mielai prisijungė prie užimtumo programos, skirtos vaikams, sergantiems cukriniu diabetu. Tėveliams besiklausant paskaitos „Insulino pompų naudojimas diabeto gydimui„ vaikai buvo užimti išvažiuojama edukacine programa Žaidžiame poeziją, jiems vesta literatūrinė pamokėlė, pristatytas V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus.

 
     

2008 m. liepos 23 d. Venclovų namuose-muziejuje buvo pristatyta knyga Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova.
Vakare dalyvavo Jakov Klotc (Yale universitetas, JAV), profesoriaus Tomo Venclovos mokinys, Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtojas, vieno iš straipsnių minėtoje knygoje autorius, taip pat straipsnio autorė dr. Donata Mitaitė, prof. Ramūnas Katilius, Audronis Katilius, Andrius Konickis, dr. Pavel Lavrinec.

 

Veikė paroda "Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo". FOTOGRAFIJOS
Daugiau apie knygą:

     

2008 m. Venclovų namų-muziejaus rinkinį papildė knyga Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova. Edited by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poliakov. - Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenshaften, Frankfurt am Main, 2008. Ši knyga išleista serijoje РУССАЯ КУЛЬТУРА В ЕВРОПЕ  ir skirta Tomo Venclovos 70-mečiui (2007.09.11) paminėti. Knygos viršelyje Tomas Venclova pristatomas kaip lietuvių poetas, literatūros tyrinėtojas, eseistas, rašantis apie šiuolaikinės Rytų Europos kultūrą ir politiką, Jeilio (Yale) universiteto rusų literatūros profesorius ir teigiama, kad jis  „ yra viena iš žymių šiuolaikinio intelektualinio ir

 

kultūrinio gyvenimo figūrų. Būdamas aistringas žmogaus teisių gynėjas ir disidentinio judėjimo Tarybų Sąjungoje dalyvis, jis padarė reikšmingos įtakos ir Rytų Europos išsilaisvinimo procesui“. Knygoje spausdinami straipsniai (jų rinkinyje - 30) atspindi Tomo Venclovos mokslinius interesus: rusų ir Rytų Europos literatūros, visuomenės gyvenimas ir kultūra. Straipsnių autoriai - Tomo Venclovos kolegos, gyvenantys įvairiose šalyse, tarp jų Michel Aucouturier (Paryžius), Nikolaj Bogomolov (Maskva), Stefano Garzonio (Piza), Viach. Vs. Ivanov (Los Angeles-Maskva), Lev Loseff (Dartmouth), Adam Michnik (Varšuva), Boris Ravdin (Ryga), Stephanie Sandler (Harvard), Aleksander Shenker (Yale), Roman Timenchik (Jeruzalė), Michael Wachtel (Princeton) ir daugelis kitų. Trys straipsniai skirti pačiam jubiliatui: Leonido Donskio „Pasisakymas prieš šiuolaikinę demonologiją: Tomo Venclovos lietuviškojo antisemitizmo kritikos kontūrai“, Donatos Mitaitės  „Vilnius kultūrinėje Tomo Venclovos sąmonėje“ ir maskvietės Olgos Revzinos  „Asmenybė moksle: Tomo Venclovos atvejis“. Nikolajus Bogomolovas savo straipsnyje kalba apie Jurgį Baltrušaitį, apie kurį būdamas Jurijaus Lotmano aspirantas Tartu universitete Tomas Venclova buvo pradėjęs rašyti disertaciją.

     
Liepos 17 d. Vilniaus miesto Savivaldybėje buvo pasirašyta Vilniaus Literatūrinio A. Puškino muziejaus ir Federalinės valstybinės kultūros įstaigos „Rusijos A. S. Puškino muziejus“ Sankt Peterburge bendradarbiavimo sutartis ir atidaryta paroda „Aleksandro Puškino gyvenimas ir kūryba XX amžiaus rusų dailininkų kūriniuose“(II aukšte).
Rusijos A. S. Puškino muziejus – vienas iš seniausių, pirmasis ir didžiausias Rusijoje Puškino muziejų. Čia saugomi meno

 

 

 

 

 

kūriniai, susiję su Puškino gyvenimu ir kūryba, beveik visi išlikę iki mūsų laikų asmeniniai poeto daiktai, jo kūrinių iliustracijos, šimtai Puškino amžininkų portretų, paveikslai, skirti jo gyvenimo įvykiams. Šių darbų autoriai – žinomi XVIII - XX a. rusų vaizduojamojo meno meistrai. A. S. Puškino muziejus Sankt Peterburge tapo stambiausiu šalyje mokslo ir muziejų šviečiamuoju Puškino kūrybos tyrimų centru. Kasmet jį aplanko apie pusę milijono žmonių. Daugiau..

     

 

2008 m. birželio 27 d.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ vyko Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos akordeono klasės moksleivio Augustino Rakausko koncertas. Skambėjo
R. Bažilin, J. S. Bacho, D. Kramerio,
N. Rimskio-Korsakovo ir kitų autorių kūriniai. Mokytoja Liudmila Daunorienė.
Renginio metu klausėmės į Lietuvą sugrįžusio išeivio Edmundo Atkočiūno eilėraščių. Tai buvo tarsi pirmasis žingsnis link skaitytojo, ruošiant išleisti poezijos rinkinį „Nostalgijos vitražas“. Plačiau..

     

„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1) 2008 m. birželio 21 d. pristatė renginį Žvilgsnis į Krėvės Orientą. Kultūros nakties Tebūnie naktis! programoje žodžio, vaizdo ir muzikos jungtys. Skambant azerų ir indų muzikai, aktorius Rimantas Vaitkevičius pakvietė pakeliauti po Krėvės rinkinio Rytų pasakos pasaulį. Dokumentinis filmas Azerstano šalis atskleidė Krėvės pėdsakus Kaspijos jūros pakrantėje, o meninis filmas Airan: dievų keliai pristatė savitą Krėvės kūrinio audiovizualinę interpretaciją. Renginį vedė Vladas Turčinavičius. Fotografijos..

 

 

 

 

 

Muziejuje veikia ir vaikų piešinių paroda Keliaukime į padavimų šalį piešdami. Kviečiame apsilankyti

Baku

     

 

2008 metų birželio 18 dieną Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko Balio Sruogos knygos „Dievų miškas“ vertimo į ispanų kalbą pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos vertėjai Akvilė Galvosaitė ir Bautista Serigós (Argentina). Vyko diskusija, buvo skaitomos knygos ištraukos lietuvių bei ispanų kalbomis. Renginį vedė Marius Mikalajūnas. Fotografijos..

     

2008 m. birželio 17 d. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio g. 12-1) vyko prisiminimų vakaras su dainininke Liliana Ablėnaite. Buvo pristatoma naujai išleista kompaktinė plokštelė „Miškų dvasia“ bei daininkės dailės darbų paroda. Skambėjo Albėnaitės atliekamos dainos ir poezija. Vakarą surengė istorinis klubas „Prūsa“ ir B. Grincevičiūtės

 


memorialinis butas-muziejus „ Beatričės namai“.

     

Birželio 3 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje atidaryta "Rūtos" skiautinių klubo paroda "Medžiai ir mes". Klubas "Rūta" savo veiklą pradėjo 1989 m. vadovaujamas Nijolės Družinskaitės. Skiautinių siuvimo paslaptis jai atskleidė iš JAV atvykusi menininkė Ina Nenortienė. Subūrusi pažįstamų moterų būrelį, ėmėsi kurti pirmuosius skiautinius. Peno kūrybai moterys semiasi iš liaudies meno, iš gamtos. 1991 m. klube jau buvo aštuonios narės, 1993 m. jis buvo įregistruotas, kaip Vilniaus zonos Tautodailininkų sąjungos padalinys ir pavadintas "Rūtos" vardu. "Rūtos" darbai pastebėti Europoje ir JAV, skelbiamos publikacijos. Klubas jau yra surengęs

 

nuotraukoje "Rūtos" klubo vadovė Nijolė Družinskaitė prie savo skiautnių

dvylika parodų, šiuo metu jame susibūrę dvylika moterų, įvairių profesijų atstovių - profesionalių dailininkių, ekonomisčių, pedagogių, aktorių. M. ir J. Šlapelių name-muziejuje surengta jau nebe pirma šio klubo darbų paroda, kuri veiks iki birželio 30 d.

     

Maskvos kultūros dienų Vilniuje metu 2008 m. birželio 7 d. Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus pasirašė kultūrinio bendradarbiavimo sutartį su Maskvos Aleksandro Puškino muziejumi.

 

„Tikimės, kad bendradarbiavimo sutartimi sutvirtinti kultūriniai ryšiai bus turiningi. Sieksime, kad meilė poeto kūrybai  artintų, o kartu įgyvendinti projektai džiugintų maskviečius ir vilniečius“, sutarties pasirašymo iškilmėse džiaugėsi Maskvos A.Puškino muziejaus direktorius J.Bogatyriovas ir Literatūrinio A.Puškino muziejaus direktorė T.Michniova.

     

2008 m. birželio 6 d. Literatūriniame A.Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) įvyko Aštuntojo moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių apdovanojimo šventė ir poeto A.Puškino 209-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Daugiau, fotografijos..

KONKURSO DALYVIŲ KATALOGAS
KONKURSO LAUREATAI

 
     2008 m. birželio 3 d. Literatūrinis A.Puškino muziejus ir Vilniaus Senamiesčio

 

 

 

 

 

vidurinė mokykla įgyvendino bendrą projektą "Puškinas - mūsų amžininkas". Moksleivių lūpomis skambėjusios poeto kūrybos klausėsi gausus burys A. Puškino gerbėjų.


     

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejaus jau daugelį metų atveria duris tarptautinio folkloro ferstivalio "Skamba skamba kankliai" dalyviams ir svečiams. Fotografijose matome birželio 1 d.

 

Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus kiemelyje koncertavusius tarptautinio folkloro festivalio "Skamba, skamba kankliai" dalyvius - Vilniaus etnografinį ansamblį "Tyklė" (vad.Vitalija Brazaitienė)

     

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras

 

 

 

 

 

 

Gegužės 30 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ vyko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choro grupės vokalinio ansamblio koncertas „Saulėtosios dainos“, skirtas Vaikų gynimo dienai. Solistai: Gintarė Kelbauskytė, Ernestas Tiškevičius, Dorota Černigovska ir Milda Atminaitė.
Dainavimo mokytoja Saulė Atminienė
Koncertmeisterė Živilė Survilaitė. 
FOTOGRAFIJOS

     

2008 m. gegužės 10 d. vienoje iš Yale universiteto (New Haven, Konektikuto valstija, JAV) salių gausus būrys lietuvių susirinko į Pirmąjį Naujosios Anglijos "Poezijos pavasarį". Šventės sumanytoja ir rengėja - žurnalistė ir pedagogė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Yale universiteto profesorius Tomas Venclova aktyviai bendradarbiavo, rengiant šventę, padėjo gauti salę, kurioje vėliau, klausytojų šiltai sutiktas, skaitė savo eiles. Naujojoje Anglijoje vykusiame „Poezijos pavasaryje“ savo poeziją skaitė šie poetai:

 Marija Stankus-Saulaitis, Tomas
Vencova, Austėja Pečiūraitė, Estera Sunelaitytė-Sužiedelienė, Jonas Zdanys
Daugiau, fotografijos...

     
MUZIEJŲ NAKTIS 2008.
Pirmąją “Muziejų naktį” 2005 m. gegužės 14 d. surengė Prancūzijos Respublikos kultūros ir komunikacijos ministerija. Ji sulaukė didelio pasisekimo ne tik Prancūzijoje, bet ir visoje Europoje. Vilniaus miesto savivaldybės muziejai taip
  pat dalyvavo  šiame projekte 2005, 2006 ir 2007 metais. 2008 m. gegužės 17 d. Europos muziejuose vėl buvo rengiama “Muziejų naktis”.
Daugiau apie “Muziejų naktį” Europoje galima rasti interneto svetainėje  adresu http://www.nuitdesmusees.culture.fr.
     

2008 m. gegužės 17 d. Literatūrinis
A.Puškino muziejus dalyvavo

 

tarptautinėje muziejų bendruomenės akcijoje „Muziejų naktis“.
Nuo popietės iki vėlaus vakaro lankytojai buvo supažindinami su muziejaus fondu, archyvu, vykdoma projektine veikla. Buvo demonstruojamos vaizdajuostės A.Puškino asmenybės ir kūrybos temomis. Didelio susidomėjimo susilaukė Filologijos mokslų daktaro R. Sideravičiaus pristatytas Grigorijaus ir Varvaros Puškinų bibliotekos rinkinys. Akcijos metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Slavistikos katedra. „Tai svarbus ir prasmingas žingsnis: tikiuosi turiningo bendradarbiavimo“, džiaugėsi katedros vedėja J. Brazauskienė. Surengtame diskusijų klube muziejaus darbuotojai, Vilniaus universiteto Slavistikos katedros dėstytojai ir studentai diskutavo dėl platesnio bendradarbiavimo tarp muziejaus ir mokslo įstaigų būtinumo, aptarė galimybes bei artimiausius planus.

     

 

MUZIEJŲ NAKTIES renginiai
2008 m. gegužės 17 d.
VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOJE
:

   
     


Muziejų naktis 2008 Venclovų namuose-muziejuje


Fakyrų grupės "Fire whisper" ugnies spektaklis

 

Venclovų namuose-muziejuje, (Pamėnkalnio g. 34), kalno šlaite, muziejaus prieigose, gegužės 17 d. buvo sukurta ugnies instaliacija "Šviesos naktyje. Protėvių aidas"(dailininkė Vita Naumavičienė), gausiai muziejuje susirinkusiai publikai koncertavo dainuojamosios poezijos atlikėjo Mindaugo Ancevičiaus grupė ir merginų vokalinis trio "Trys mūzos" (Eglė Lunytė, Aidė Venčkauskaitė, Urtė Kiškytė), sutemus kieme prieš muziejų matėme įspūdingą Ugnies spektaklį , kurį atliko fakyrų grupė iš Vilniaus
"Fire whisper"

FOTOGRAFIJOS Muziejų naktis 2008

FOTOGRAFIJOS (Muziejų naktis'07)FOTOGRAFIJOS (Muziejų naktis'06)

     

Vinco Krėvės muziejaus svetainėje gegužės 17 d. įvyko tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginys  Žvilgsnis į Krėvės Orientą. Krėvės rinkinio „Rytų
 

pasakos“ apysaką Moteris  skaitė aktorius Tomas Vaisieta.
Buvo prisiminti Krėvės pėdsakai Kaspijos jūros pakrantėje: matėme filmo Azerstano šalis premjerą (rež. Aida Ismailova ir Bronius Slavinskas).
Krėvės romano „Pratjekabuda“ epizodą Daivų keliais skaitė aktorius Rimantas Vaitkevičius Buvo rodomas filmas Airan: dievų keliai (rež. Ruslanas Korostenskis). Krėvės svetainėje skambėjo azerų ir indų muzika. Renginį vedė Vladas Turčinavičius. FOTOGRAFIJOS

     

Gegužės 17 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ surengė koncertą "Muziejų naktis". Dalyvavo Mindaugas Zimkus (tenoras) - LNOBT  solistas, B.Grincevičiūtės kamerinės muzikos  konkurso II vietos nugalėtojas ( 2001 m.), atliko  komp. V.Barkausko dainų ciklą „Septyni hairėnai“ (sukurta armėnų poezijos tekstais, vertė S.Drilinga), Eglė Andrejavaitė (fortepijonas) ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos mokiniai. .

 

     

Gegužės 17 d. V. Mykolaičio – Putino memorialiniame bute – muziejuje vyko renginys „Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje“. Renginyje buvo kalbama apie dailininkų Domicelės ir Petro Tarabildų šeimos kūrybinį laikotarpį Paryžiuje. Prisiminimais dalinosi dailininkas Rimtas Tarabilda.

Šiuo renginiu įsiliejome į tarptautinį projektą MUZIEJŲ NAKTIS 2008m.

FOTOGRAFIJOS

 
     

Š. m. gegužės 16 d., Seime, Konstitucijos salėje, 80-mečio jubiliejaus proga buvo pagerbtas Helsinkio grupės įkūrėjas Viktoras Petkus. Taip pat buvo pristatyta knyga – dokumentų, straipsnių ir korespondencijų rinkinys – „Lietuva ir žmogaus teisės Lietuvoje“. Šiuo leidiniu apibendrinta Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos veikla. Leidinio sudarytojai – Vytautas Budnikas, Viktoras Petkus, Arimantas Dumčius.
Po minėjimo
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose muziejuje apsilankė gausus V. Petkaus bendražygių ir bendraminčių būrys, tarp jų ir svečiai iš Estijos. Buvo dalinamasi prisiminimais, dar kartą sveikinamas jubilijatas. Fotografijos..

 
     

Jau septintus metus veikiantis filosofų ir etikos specialistų klubas „Renesansas“ tęsia savo veiklą. Praėjusį kartą klubo narė Jurgita Jonaitytė įdomiai pristatė temą „Patarlių vartojimas etikos pamokose“. Kitame seminare, vyksiančiame gegužės 10 dieną, bus kalbama apie Konfucijų. Temą pristatys Rasa Nedžiskaitė. Visus norinčius prisijungti, kviečiame atvykti. Renkamės kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį 10 valandą V.Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Tel.: 8-5 262 44 80). 

 

  


Nuotraukos iš praėjusio susitikimo

     

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje veikia dailininkės animatorės Gabrielės Baltrušaitytės kadruočių, eskizų ir piešinių paroda. Parodą galima lankyti nuo 2008 m. balandžio1d. iki gegužės 15d.

 

Gabrielės Baltrušaitytės parodos fragmentas
     

Š. m. balandžio 28 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko susitikimas su literatūros istorijos tyrėja, daugiau nei 40 metų renkančia medžiagą apie visame pasaulyje žinomų rašytojų gyvenimus, Elena Baliutavičiūte, kuri mums papasakojo apie savo naujausią knygą "Rašytojų mūzos: meilė, įkvėpimas, kūryba", išleistą 2008 m. leidykloje Tyto alba, pasidalino planais, rengiant naują, jau ketvirtą, knygą. Sužinojome apie rašytojos kūrybinio kelio vingius, gyvenimą. Elena Baliutavičiūtė atsakė į gausius mūsų klausimus, papasakojo apie savo pirmųjų knygų atsiradimą.
Daugiau apie muziejaus renginius..

 

     

Š. m. balandžio mėn. 26 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko jaunimo literatūrinis vakaras. Vakaro svečiai - „Naujosios Romuvos" vyr. redaktorius Andrius Konickis, rašytojas ir fotografas Ričardas Šileika, dainuojamosios poezijos atlikėja Aušra Narvydaitė. Interneto svetainės pertrauka.lt autoriai skaitė savo kūrybą, diskutavome apie kūrybos procesą su svečiais.

 
     


Vinco Krėvės muziejaus svetainėje 2008 m. balandžio 25 d. vyko vakaras „Žvilgsnis į Orientą: Pratjekabuda“, skirtas prieš 95-erius metus išleistai V. Krėvės knygai „Pratjekabuda: šventųjų Gango


 

vilnių pasaka“ Skambėjo klasikinė indų muzika, buvo skaitoma „Pratjekabudos“ ištrauka Daivų keliai, rodomas Ruslano Korostenskio filmas Airan: dievų keliai, vyko diskusija Skirtingų menų ir kultūrų sąveika. Vakaro svečius į „Pratjekabudos“ pasaulį įvedė ir lydėjo vedėjas Vladas Turčinavičius, aktorius Rimantas Vaitkevičius, Vydūno draugijos pirmininkas Vaclovas Bagdonavičius.

FOTOGRAFIJOS

     

2008 m. balandžio 24 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ vyko renginys, skirtas teologui, mokslininkui ir misionieriui
prof. Justinui Bonaventūrai Pranaičiui. Pranešimus skaitė dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė: „Petrapilio muzikinis gyvenimas“, istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė Milda Janiūnaitė: „Julija Pranaitytė ir Juozas Petras Pranaitis“ , Taškento lietuvių kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Matas Ališauskas: „Šių dienų Turkestano katalikiškoji bendruomenė“.

 

     

2008 m. balandžio 17 d. Literatūriniame A. Puškino muziejuje surengtas muziejaus vykdomos programos „Muziejus ir mokykla: dialogas muziejaus ekspozicijoje“ projektas literatūrinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams.Vilniaus vaikų darželių „Daigelis“, „Lašelis“ ir „Bildukas“ auklėtiniams pristatytas Literatūrinis A.Puškino muziejus, vaikai supažindinti su poeto A.Puškino pasakomis. Poeto pasakų motyvais vaikų darželio „Daigelis“ pedagogų parengtos literatūrinės–muzikinės kompozicijos - mįslės „Prie jūros ąžuolas žaliuoja“ metu vaikai turėjo atspėti A.Puškino pasakų personažus: ši užduotis juos labai sudomino, o pasakų personažus įkūniję vaikų auklėtojai buvo šiltai sutikti.

 

     


2008 metų balandžio 11 dieną, Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-


 
muziejuje vyko renginys „Pokario ekranizacija“. Renginyje dalyvavo vertėjas, dokumentinių filmų kūrėjas, kalbos premijos laureatas Jonas Ohman (Švedija). Vakaro metu buvo aptariami filmai  – V. Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo mirti“ bei J. Vaitkaus „Vienui vieni“. Buvo kalbama apie pokario vaizdavimą kino filmuose meniniu ir istoriniu aspektais. Vyko diskusija. FOTOGRAFIJOS..
     

2008 m. balandžio 5 d.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“

vyko susitikimas su slovėnų poete Barbara Korun. Tai Slovėnijos muzikos, kultūros ir poezijos dienų , vykusių Vilniuje balandžio 4 ir 5 d., renginys. Įžanginį žodį tarė Slovėnijos Respublikos ambasados pirmoji sekretorė Irena Rappelj. VU studentė Evelina Pavlovskaja kalbino Barbarą Korun jos gimtąja kalba, poetė skaitė savo eilėraščius. Pianinu skambino VMA studentas Mindaugas Balčiūnas. Apžiūrėjome svečių atvežtą kilnojamąją parodą, skirtą garsiam Slovėnijos architektui Jože Plečnik’ui. Ragavome slovėniškų skanumynų , matėme videoprojekciją apie Slovėniją bei nuotaikingą filmą  „Gaidžio pusryčiai“ (rež. Marko Naberšnik, Slovėnija, Kroatija, 2007). Fotografijos iš renginio..

 

 

VU Slavų filologijos katedros studentės, vadovaujamos dr. Jelenos Konickajos,
išvertė pluoštą Barbaros Korun eilėraščių ir,
įrišę rankų darbo knygą, padovanojo poetei

     
2008 m. balandžio 3 d. Literatūrinis A. Puškino muziejus ir Vilniaus pedagoginio universiteto Slavistikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Iškilmių metu muziejaus direktorė Tatjana Michniova ir fakulteto dekanas Gintautas Kundrotas (foto) akcentavo bendradarbiavimo tarp mokslo ir kultūros įstaigų svarbą: "mūsų bendras tikslas perduoti sukauptas žinias apie kultūrinį paveldą ateinančioms kartoms, plačiau panaudoti jas mokslinėje veikloje". 
Vakarą vainikavo filologijos mokslų daktaro Rimanto Sideravičiaus (foto) pristatyta paroda "Grigorijaus Puškino bibliotekos raritetai".
 

     

Barbora Mejerytė

2008 m. balandžio 2 d. 17 val. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute–muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio g. 12-1) vyko Barboros Mejerytės romano „Jonė“ pristatymas, iš renginių ciklo, skirto Barboros Mejerytės 110-osioms gimimo metinėms paminėti.  

Sveikinimo žodį tarė: Romualdas Ozolas, filosofas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, dr.Vaclovas Bagdonavičius,

 

filosofas, Vydūno draugijos pirmininkas, Irena Seliukaitė, Lietuvos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja, dr. Donatas Jurgaitis, ŠU prorektorius, T.Pavlo Jachimec OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas.
Pranešimai: „Barbora Mejerytė – mokytoja, vertėja, rašytoja“
(Irena Vaičiulienė, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus   pavaduotoja), „Romano kelias knygos link“ (Rimantas Gorys, Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius), „Vienuoliai bazilijonai Padubysyje: dvasinis, kultūrinis fonas“ (Dr. Aldona Vasiliauskienė, ŠU).
Koncertavo   Šiaulių konservatorijos akordeonistai: Liudas Šiukšteris, Aurimas Goris. Vadovė M. Markevičienė. Buvo skaitomos Romano ištraukos.   
Rengėjai: Bazilionų vidurinė mokykla, Šiaulių rajonas. FOTOGRAFIJOS

     

2008 metų kovo 29 dieną šeštadienį
Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko tęstinis renginys „Kas yra pašaukimas?“. Renginyje dalyvavo antropologas, Aberdino (Škotija) universiteto doktorantas Donatas Brandišauskas ir dailininkė animatorė Gabrielė Baltrušaitytė.
Buvo demonstruojama unikali D.Brandišausko kino-foto medžiaga bei rankdarbiai, iliustruojantys metus trukusį gyvenimą Sibire tarp evenkų. G.Baltrušaitytė pristatė animacinį filmą pagal R.Granausko knygą
„Duonos valgytojai“.

 

Fotografijos iš renginio..

D.Brandišauskas ekspedicijoje Sibire
(nuotrauka iš asmeninio archyvo)
     

Jau septintus metus veikiantis filosofų ir etikos specialistų klubas „Renesansas“ tęsia savo veiklą. Praėjusį kartą klubo narė Rita Balčytienė išsamiai bei įdomiai pristatė gotų subkultūrą. Kitame seminare, vyksiančiame balandžio 5 dieną, bus kalbama apie patarlių vartojimą etikos pamokose. Temą pristatys Jurgita Jonaitytė.
Visus norinčius prisijungti, kviečiame atvykti.

Gotų subkultūrą pristato Rita Balčytienė

 

Renkamės kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį 10 valandą V.Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Tel.: 8-5 262 44 80).

     

2008 m. kovo 19 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko knygos

 

"Antanas Venclova epochų vėjuose"pristatymas. Knygą išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2007 m. Jos sudarytojas, pratarmės ir komentarų autorius - instituto darbuotojas dr. Ramutis Karmalavičius. Knygoje sudėta Venclovų namuose-muziejuje 2006 m. jo surengtos konferencijos "Antanui Venclovai - 100" pranešimų tekstai, A. Venclovos laiškai kiti dokumentai ir fotografijos iš muziejaus archyvo.
Susitikome su knygos leidėjais, pranešimų autoriais, pažiūrėjome XX amžiaus 5-6-to dešimtmečių filmuotą medžiagą, kurią pristatė dokumentinių filmų kūrėjas Algirdas Tarvydas. Vakaro fotografijos..

     

2008 m. kovo 1 d.
Venclovų namų-muziejaus svetainėje,

Pamėnkalnio g. 34, vyko
moksleivių literatūrinės svetainės
www.pertrauka.lt narių autorinės poezijos skaitymai. Klausytojus savo
dainomis džiugino Ieva Narkutė.  Šis renginys tapo tradicinės šventės
PaRaštės Metai 2008 dalimi.

Fotografijos ir atsiliepimai iš renginio..

 


PaRaštės Metai 2006
Venclovų namuose-muziejuje

     

2008 m. vasario 29 d.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai"
(A. Vienuolio g. 12-1)
vyko Vaikų ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Strazdanėlės“
mokinių koncertas.

Skambėjo lietuvių ir užsienio autorių kūriniai. Mokytoja Sonata Latvėnaitė-Kričenienė.
Fotografijos iš koncerto..


 

2008 m. vasario 21 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinime bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius),

Fotografijos iš renginio..

 

vyko edukacinė programa moksleiviams ir plačiajai visuomenei: Rytietiška popietė jaukioje Vinco Krėvės buto-muziejaus svetainėje. 
Įvadinį žodį apie orientalizmą V. Krėvės kūryboje tarė muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Vėliau, aidint klasikinei indų muzikai, skambėjo Nobelio premijos laureato Rabindranato Tagorės eilės. Šį muzikinį poetinį monospektaklį atliko aktorius Rimantas Vaitkevičius. Šios popietės svečiai – Ignalinos rajono gimnazistai.
Programa vyksta iš anksto susitarus. Laukiami visi, trokštantys patirti vidinę harmoniją. Renginys nemokamas

     

Balio Sruogos gimimo metinių proga
2008 m.
vasario 2 d. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko renginys apie lietuviškas literatūrines radijo laidas Čikagoje „Pelkių žiburėlis“. Vakare dalyvavo šių laidų kūrėja ir redaktorė Dalia Sruogaitė, laidų bendradarbis – žurnalistas Romas Sakadolskis.

 


Fotografijos iš renginio..

     

2008 metų sausio 18 d. Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus ir Baltarusijos valstybinio literatūrinio Jankos Kupalos muziejų vadovai pasirašė kultūrinio bendradarbiavimo sutartį, kurios objektas yra kultūrinis bendradarbiavimas tarp muziejų įgyvendinant bendrus ilgalaikius ir trumpalaikius kultūrinius projektus ir programas. 1944 m. įsteigtas Baltarusijos valstybinis literatūrinis Jankos Kupalos muziejus – seniausias literatūros muziejus Baltarusijoje. Aštuoniuose salėse įrengta poeto gyvenimą ir kūrybą atskleidžianti ekspozicija. Didelis dėmesys skirtas J. Kupalos gyvenimo Vilniuje laikotarpio iliustravimui. 1908 m. baltarusių poetas Janka Kupala (1882–1942) persikėlė gyventi į Vilnių. Čia jis parašė daug

 

reikšmingų kūrinių: eilėraščių rinkinį „Gyvenimo keliu“, dramą „Išardytas lizdas“ ir kt. Iš Vilniaus poetas išvyko 1915 m. Literatūriniame A. Puškino muziejuje saugoma nemažai eksponatų, susijusių su baltarusių dainiaus gyvenimo periodu Vilniuje: tai Vilniuje leisti laikraščiai „Naša Niva“ ir „Naša dolia“, knygos, fotografijos.

Audroniaus Žygavičiaus fotografijos..

     
 

2008 m. sausio 11 d. Venclovų namai-muziejus buvo pristatytas Vilniaus gidų bendrijos nariams. Paaiškėjo, kad dauguma gidų nebuvo apsilankę čia anksčiau. Svečiai labai susidomėję klausėsi pasakojimo apie muziejaus fondus, veiklą, renginius, ekspoziciją. Nusprendėme, kad šis bendradarbiavimas yra svarbus ir gidams ir muziejui, todel ateityje dar turėsime bendrų renginių.

     

 

2008 m. sausio 11 d. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko vakaras skirtas Jonui Mačiuliui-Maironiui.

Renginyje dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. Buvo demonstruojamos skaidrės, pasakojama apie poeto veiklą Šveicarijoje bei Sankt-Peterburge. Renginio metu koncertavo Saulius Lipčius ir Saulius S. Lipčius – violončelės ir gitaros duetas.
Fotografijos iš rengino..

     

B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai” bendradarbiaujant kartu su istoriniu klubu „Prūsa“, kurio pirmininkė p. Milda Janiūnaitė ir prisiminė šią iškilią asmenybę, Napoleono Ordos 200-ųjų gimimo metinėms paminėti sukūrė edukacinę programą NAPOLEONAS ORDA – DAILININKAS IR KOMPOZITORIUS. Programa buvo parodyta "Beatričės namuose" 2007 m. rugsėjo mėnesį. Veikė N.Ordos dailės darbų paroda. Daugiau apie renginį..
Šį renginį ir parodą galime pakartoti ir Jūsų įstaigoje.
Prašome kreiptis :
Laima Žukauskaitė, B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai” vyr. fondų saugotoja,
Tel. 8~5 2617 422,
mob. +370 613 65 625, El. p.
info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt

 


Milda Janiūnaitė, Istorinio klubo „Prūsa" pirmininkė,
Tel.8~5 2121858 ,
mob.+ 370 606 41 451
Fax. 8~5 2611206
El p..  klubas.prusa@gmail.com

     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas–muziejus kviečia moksleivius dalyvauti edukacinėse programose, kurių metu sužinosite daug naujo apie iškilią V. Krėvės-Mickevičiaus asmenybę.
Renginio pabaigoje moksleiviai dažnai choru šaukia „ ačiū!“. Apsilankykite ir Jūs!
Smulkesnė informacija...

 
     
     
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 
2005-2006 metai
    Sugrįžti į N A U J I E N A S