ES PROJEKTAI
 
Įvykdytas 2019-23 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. PROJEKTO PREZENTACIJA.

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.

  

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742

 
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                  sugrižti į titulinį


MARKUČIŲ DVARO MUZIEJUS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS


Untitled Document

 

Gerbiamieji Vilniaus miesto savivaldybės klientai!
Šį mėnesį atliekame apklausą dėl Klientų aptarnavimo skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, seniūnijų ir Savivaldybės jaunimo, sporto bei kultūros įstaigų veiklos skaidrumo.
Siekiame, kad būtumėte patenkinti teikiamomis paslaugomis ir nuolat geriname jų kokybę. Jūsų nuomonė, ką galėtume daryti geriau, skaidriau, paprasčiau, mums labai svarbi. Maloniai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į kelis klausimus:
 Apklausos nuorodos:  https://forms.office.com/e/0K070c6b7c

 


VERTA APLANKYTI


.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA

  

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti, muziejų veikloms. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet.
ĮSTAIGOS DUOMENYS..


 

2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai.  


 
VIRTUALI PARODŲ SALĖ

 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą
AŠ ĮKVĖPIMO MŪZĄ SUTIKAU ...
Krėvės dukters Gražytės kūrybinis palikimas: literatūra ir dailė

Žiūrėti parodą...

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą ISTORIKĖ V. DAUGIRDAITĖ SRUOGIENĖ
Žiūrėti parodą...

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą
EMILY MYKOLAITIENĖ
Žiūrėti parodą...

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą VYTAUTAS MAČERNIS
Žiūrėti parodą...

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą Vaikų piešinių paroda ŽILVINAS IR EGLĖ
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą PASKUTINĖ VASARA PAVELIUONYJE , Vytauto Račkausko fotografijos iš Mindaugo Viktoro Janulaičio asmeninio archyvo (JAV)
Žiūrėti parodą...

 

Literatūrinis A. Puškino muziejus pristato virtualią fotografijų parodą EUROPOS PAVELDO DIENOS – 2014. XX A. PRADŽIA LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS FOTOGRAFIJŲ RINKINIUOSE
Žiūrėti parodą...

 

Literatūrinis A. Puškino muziejus pristato virtualią fotografijų parodą LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS LOBYNAS: LAIKO ŽENKLAI MUZIEJAUS RINKINIUOSE
Žiūrėti parodą...

 

Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai" pristato virtualią parodą MONIKAI MIRONAITEI - 100 . Parodos partneris - Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą Marijai Cvirkienei - 100
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą Karolis Vairas-Račkauskas – vertėjas ir diplomatas, skirtą 130-sioms gimimo metinėms
Žiūrėti parodą...

 

V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą Vincas Mykolaitis-Putinas ikonografijoje.
Paroda sukurta Europos komisijos finansuojamo projekto „Europeana Photography“ lėšomis. Projekto partneris Lietuvoje – Lietuvos dailės muziejus.
Žiūrėti parodą...

 

Literatūrinis A. Puškino muziejus pristato virtualią fotografijų parodą Literatūrinio A. Puškino muziejaus ikonografijos rinkinys.
Paroda sukurta Europos komisijos finansuojamo projekto „Europeana Photography“ lėšomis. Projekto partneris Lietuvoje – Lietuvos dailės muziejus.
Žiūrėti parodą...

 

V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą PUTINO MUZIEJUJE.
Paroda eksponuojama portale „Lietuvos muziejai“
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai-muziejus pristato virtualią fotografijų parodą PASAULIO PILIETIS IR MĄSTYTOJAS, skirtą A. Štromo 80-čiui
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai - muziejus pristato virtualią fotografijų parodą VYTAUTUI RAČKAUSKUI-100. Kauno potvynis Vytauto Račkausko fotografijose iš Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai - muziejus pristato virtualią fotografijų parodą PETRUI CVIRKAI-100. ANTANAS VENCLOVA APIE PETRĄ CVIRKĄ
Žiūrėti parodą...

 

Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai" pristato virtualią Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ dailės skyriaus moksleivių darbų parodą GIRIŲ GIESMĖS
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai - muziejus pristato virtualią fotografijų parodą VIKTORUI PETKUI - 80
Žiūrėti parodą...

 

Venclovų namai - muziejus pristato virtualią Audroniaus Žygavičiaus fotografijų parodą PROFESORIAUS TOMO VENCLOVOS 70-METIS VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS VENCLOVŲ NAMUOSE-MUZIEJUJE
Žiūrėti parodą...

 
Venclovų namai - muziejus pristato virtualią fotoparodą PROFESORIUI TOMUI VENCLOVAI - 70
Žiūrėti parodą...
 

Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai" pristato GEDIMINO ZEMLICKO FOTOGRAFIJAS IŠ RENGINIO ILGUVOS DVARE ( M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo projektas "Nacionalinio paveldo išsaugojimui - aktyvi pilietinė iniciatyva")
Žiūrėti parodą...

 
Venclovų namai - muziejus pristato virtualią Jono Jakimavičiaus fotoparodą BERNARDUI BRAZDŽIONIUI - 100, kurioje yra įdėtas Tomo Venclovos straipsnis "Bernardas Brazdžionis".
Žiūrėti parodą...
 
Venclovų namai - muziejus pristato virtualią parodą
ELIZA VENCLOVIENĖ. ATSISVEIKINIMAS. Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
 
Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai" pristato A. K. Karaškos fotografijas iš konferencijos "Antanas Krutulys - Vilniaus krašto muzikos, teatro, kultūros ir sveikatos apsaugos veikėjas, pedagogas ". Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
 
Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai" pristato parodą ANTANUI KRUTULIUI - 120 . Kviečiame apsilankyti.
Žiūrėti parodą...
 
Venclovų namai - muziejus pristato parodą Fotografo Audroniaus Žygavičiaus fotoreportažas iš konferencijos LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS PO 30-TIES METŲ. Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
 
Literatūriniame A.Puškino muziejuje atidaryta paroda
ELEGANCIJA BUITYJE. Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
 
Literatūriniame A.Puškino muziejuje atidaryta paroda
GYVENIMAS MARKUČIŲ DVARE . Žiūrėti parodą...
 
Venclovų namai - muziejus pristato parodą MELCHIORUI RAČKAUSKUI - 120 METŲ (nuotraukos iš vaikaičio Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo). Žiūrėti parodą...
 
Venclovų namai muziejus pristato virtualią parodą VAKARO „LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS" AKIMIRKOS. (Fotografas Ramūnas Danisevičius („Lietuvos žinios“). Vakaras „Lietuviškas divertismentas“ vyko Venclovų namuose-muziejuje 2005 m. rugpjūčio 18 d. Žiūrėti parodą...
 
Virtuali paroda IŠ VENCLOVŲ NAMŲ-MUZIEJAUS ISTORIJOS (Vakaro su Tomu Venclova akimirkos, įamžintos fotografo M.Baranausko, 1992 m. gruodis). Žiūrėti parodą.