2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-845 Venclovų namai-muziejus atskirtas nuo Vilniaus etninės veiklos centro ir kartu su B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu butu-muziejumi ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu-muziejumi sujungti į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.Biudžetinė įstaiga Vilniaus memorialinių muziejų direkcija yra priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai.

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA
į
staigos kodas 300132332, Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius, tel. (8.5) 262 85 25, el. paštas: vmmd@vilniausmuziejai.lt

Direktorė Birutė Vagrienė, mob. (+370)~670~17742,
priėmimo valandos II – V nuo 13 iki 15 val.

Direktorės pavaduotoja Lina Sakalauskaitė, tel. (8.5) 231 25 29, mob. (+370)~684~30177,
el. paštas: ukis@vilniausmuziejai.lt


Vilniaus savivaldybės muziejai nuo gegužės 11 d. vėl pradeda priimti lankytojus!
Visus Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos svečius būtinai prašome užsiregistruoti prieš atvykstant.

Mūsų vizija: Muziejai vilniečių namuose. Autentiški. Ambicingi. Draugiški.
Misija: Remdamiesi muziejuose sukauptomis vertybėmis, siekiame maksimaliai pasitarnauti visų amžiaus grupių vietos gyventojams ir svečiams, taikliai patenkindami jų kultūrinius poreikius.
Tikslai: organizuoti Vilniaus miesto muziejų, veikiančių kaip įstaigos skyriai, darbą, jį koordinuoti; derinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros istoriją atspindinčių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą, tyrinėjimą ir eksponavimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;  plėtoti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei; plėtoti informacinę visuomenę; organizuoti su įstaigos muziejų veikla susijusius renginius ir projektus; *bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.

 

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS SKYRIAI:

B. GRINCEVIČIŪTĖS
MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS
,,BEATRIČĖS NAMAI"

A. Vienuolio g. 12-1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8.5) 261 74 22
el. paštas: info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt
Muziejaus vadovė –
vyr. fondų saugotoja
Renata Tarosaitė-Minkevičienė
Mob. (+370)~678~83655
Muziejus lankomas I – V
nuo 10 iki 17 val.

Sekite mus

V. MYKOLAIČIO PUTINO
MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS

Tauro g. 10-3, LT-01114 Vilnius
Tel. (8.5) 262 44 80
el. paštas:
info.putino@vilniausmuziejai.lt
Muziejaus vadovė –
l. e. p. vyr. fondų saugotoja
Goda Damaševičiūtė
Mob. (+370)~678~83651
Muziejus lankomas II – VI
nuo 10 iki 17 val.

Sekite mus

V. KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS
Tauro g. 10-1, LT-01114 Vilnius
Tel./Faks. (8.5) 262 01 48
el. paštas:
info.kreves@vilniausmuziejai.lt
Muziejaus vadovas –
vyr. fondų saugotojas
Vladas Turčinavičius
Mob. (+370)~678~83644
Muziejus lankomas II – VI
nuo 10 iki 17 val.

Sekite mus

VENCLOVŲ NAMAI-MUZIEJUS
Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius
Tel. (8.5) 262 85 25
el. paštas:
info.venclovos@vilniausmuziejai.lt
Muziejaus vadovė –
vyr. fondų saugotoja
Justina Juozėnaitė
Mob. (+370)~678~83665
Muziejus lankomas I – V
nuo 10 iki 17 val.

Sekite mus

Venclovų namų-muziejaus svetainė moksleiviams
JAUNŲJŲ POETŲ ALĖJA

MEDINĖS MIESTO ATCHITEKTŪROS MUZIEJUS

2019 - 21 m. vykdomas ES projektas "Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52 sukūrimas". PROJEKTO PREZENTACIJA
Muziejaus vadovė – l. e. p. vyr. fondų saugotoja Donata Armakauskaitė, el.p. polocko52@vilniausmuziejai.lt . Muziejus šiuo metu nelankomas. Sekite mus 

 

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos MOKAMOS PASLAUGOS, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014.12.03 sprendimu Nr. 1-2158

DARBO UŽMOKESTIS Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI:

Nuo 2017 m. liepos 1-osios dienos dėl pasikeitusio Viešųjų pirkimų įstatymo, BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija vadovausis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Įvykdytas viešasis pirkimas "Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimo rangos darbai" https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/Details/78697?type=

Skelbiamas viešasis pirkimas PROJEKTO „MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52, SUKŪRIMAS“ MMAM EKSPOZICIJŲ IR EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONCEPCIJOS IR DIZAINO PROJEKTO SUKŪRIMO PASLAUGOS
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-653704

 

DOKUMENTAI:

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos nuostatai

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos paramos gavėjo statusas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vidaus tvarkos taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos korupcijos prevencijos tvarka

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos finansų kontrolės taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos viešųjų pirkimų komisijos reglamentas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Rinkinių komisijos reglamentas

Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

Žodinė (bendra) priešgaisrinės saugos instrukcija

Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija

Administracinių patalpų priešgaisrinės saugos instrukcija

Darbuotojo, dirbančio su videoterminalu, saugos ir sveikatos instrukcija

Administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos finansinių atskaitų rinkinys 2018 m.

 

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS PROJEKTAI:

2020

Medinės miesto architektūros muziejaus projektas " Vilniaus istorinio centro ir jo priemiesčių medinės architektūros objektų TOP 10". Surengtas konkursas „Vilniaus medinukų TOP“ ir gražiausių Vilniaus medinių pastatų fotografijų paroda – įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos finansuojamą projektą. Projekto partneris – Kultūros paveldo centras. Parodą remia MB „Renginio Genas“. Kontaktinis asmuo: projekto vadovė Indrė Užuotaitė, el. paštas: indre@vilniausmuziejai.lt, tel: +37068216779.
Išrinkti 10 gražiausių Vilniaus medinių pastatų

Medinės miesto architektūros muziejaus projektas "Medinės architektūros paveldo elementų ir stalių dirbinių apmatavimų katalogas". Projekto vadovė Donata Armakauskaitė. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba (vykdomas).

Venclovų namų-muziejaus projektas "Vilniaus vardai. Paulius Širvys." Projektą dalinai finansuoa Vilniaus miesto savivaldybė (vykdomas). Projekto vadovė Eglė Vilčiuskaitė.

2019 - 2021

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 2019-05-07 pasirašė projekto MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-0007, finansavimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo“. Projekto metu bus atlikti Polocko g. 52 pastato ir dviejų rūsių rekonstarvimo darbai ir juose bus įrengtas naujas Vilniaus memorialinių muziejų diekcijos skyrius Medinės miesto architektūros muziejus. PROJEKTO PREZENTACIJA . Projekto vadovė Birutė Vagrienė, projekto administratorė Donata Armakauskaitė. Projekto informacija el.p. polocko52@vilniausmuziejai.lt

2019

Venclovų namų-muziejaus projektas FOTOGRAFO VYTAUTO RAČKAUSKO ARCHYVO IŠ JAV SUGRĄŽINIMAS – projekto vadovė Justina Juozėnaitė, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus ,,Beatričės namai" projektas II - ASIS ''BEATRIČĖS NAMAI ANT RATŲ" EDUKACINIŲ PROGRAMŲ CIKLAS IŠEIVIJOS VAIKAMS ,,SUJUNK EUROPĄ DAINOMIS" – projekto vadovė Renata Minkevičienė, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto tyrimas "Edukacinio projekto „Sujunk Europą dainomis“ poveikis. Užsienio lietuvių atvejis"

2015 – 2018

Tarptautinis projektas RIBOŽENKLIAI. NAUJOSIOS RYTŲ EUROPOS DIALOGAI – projekto vadovė Justina Juozėnaitė, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba

Tarptautinis projektas ,,Riboženkliai. Naujosios Rytų Europos dialogai" RYTŲ EUROPOS POEZIJOS FORUMAS 2018

Tarptautinis projektas ,,Riboženkliai. Naujosios Rytų Europos dialogai" RYTŲ EUROPOS POEZIJOS FORUMO ANTOLOGIJA 2016

Tarptautinis projektas ,,Riboženkliai. Naujosios Rytų Europos dialogai" 2015

2017 – 2018

Tarptautinis projektas MUZIEJUS ANT RATŲ. „BEATRIČĖS NAMŲ“ EDUKACINĖ PROGRAMA IŠEIVIJOS VAIKAMS – projekto vadovė Renata Minkevičienė, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Vilnaius miesto savivaldybė. Užmegzti ryšiai su Vokietijos, Lenkijos užsienio lietuviais Hamburge, Niurnberge, Hiutenfelde it kt. Surengtos edukacinės programos emigrantų vaikams.

2017

 Projektas TECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ DIEGIMAS IR JŲ POVEIKIO TYRIMAS VILNIAUS MEMORIALINIUOSE MUZIEJUOSE – pareiškėjas Vilnaius memorialinių muziejų direkcija, partneris VU Komunikacijos fakultetas, projekto vadovas dr. Arūnas Puškorius, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Sukurta papildytos realybės programėlė, jos pagrindu sukurta edukacinė programa „Daugiau nei matai“ direkcijos muziejuose, atliktas jos poveikio lankytojams tyrimas.

Projektas TOMO VENCLOVOS 80-MEČIO VIEŠAS PAMINĖJIMAS VILNIAUS ROTUŠĖJE – projekto vadovė Birutė Vagrienė, projektą dalinai rėmė LR Kultūros ministerija (Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas remianti programa) ir Vilniaus miesto savivaldybė. Partneriai: Apostrofos leidykla , Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka , Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas , Šiuolaikinio meno centras, Gėtės institutas. Buvo surengtas renginys ir paroda "Tomas Venclova . Taip artėja žodis". Renginį nufilmavo LRT televizija, patalpinta Mediatekoje.

Projektas TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „VAIKŲ VOKALINIO UGDYMO AKTUALIJOS FORMALIAJAME IR NEFORMALIAJAME ŠVIETIME – projekto vadovė Renata Minkevičienė, projektą dalinai finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

2011 – 2015

ES PROJEKTAS: Vilniaus memorialinių muziejų direkcija partnerio teise dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Daugiau apie projekto metu sukurtą Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

2013

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę. Šį darbą dirbame ir dabar.

2012 – 2013

V. Mykolaičio-Putino 120-mečio renginiai Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje 2012-13 m.

2012

 V. Krėvės-Mickevičiaus 130-mečio renginiai Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje 2012 m.

2011

Č. MILOŠO 100-mečio renginiai  Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje 2011 m.

B. Grincevičiūtės 100-mečio renginiai 2011 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje "Beatričės namai"

2010

Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Nobelio premijos laureato poeto JOSIFO BRODSKIO (1940-1996)  70-sioms gimimo metinėms paminėti Vilniuje

2007

Tarptautinė mokslinė konferencija LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS PO 30-TIES METŲ

Mokslinė konferecija A. KRUTULYS - VILNIAUS KRAŠTO MUZIKOS, TEATRO, KULTŪROS IR SVEIKATOS APSAUGOS VEIKĖJAS, PEDAGOGAS

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446 "Dėl Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo". Išsamiau..

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas 2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo". Išsamiau..

Kiekvienos eksponatų grupės įvertinimo Metodikos priedai..

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. ĮV-692 „Dėl Lietuvos respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo nr. ĮV-243 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti nauji Nacionalinių ir respublikinių muziejų direktorių bei direktorių pavaduotojų – vyriausiųjų fondų saugotojų kvalifikacinia reikalavimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-755 patvirtinta Nacionalinė muziejų koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus.