.ES PROJEKTAI
 
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. Projekto metu bus atlikti Polocko g. 52 pastato ir dviejų rūsių rekonstarvimo darbai ir juose bus įrengtas naujas Vilniaus memorialinių muizejų diekcijos skyrius Medinės miesto architektūros muziejus. PROJEKTO PREZENTACIJA. Projekto pradžia: 2019-05-07, pabaiga: 2021-04-30. Projekto vadovė Birutė Vagrienė, projekto administratorė Donata Armakauskaitė.  Informacija el.p. polocko52@vilniausmuziejai.lt

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.


2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai – iki 2015 m. pavasario planuoja suskaitmeninti, automatizuotai aprašyti ir į portalą „Europeana“ pateikti duomenis (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius vaizdus) apie 20 000 muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Literatūrinio A. Puškino muziejaus indėlis į projektą – apie 550 muziejaus rinkiniuose saugomų, projekto temas atitinkačių fotografijos žanro kultūros paveldo objektų. Šiuo metu muziejus jau yra suskaitmeninęs ir į LIMIS sistemos duomenų bazę pateikęs duomenis apie 255 eksponatus. Informacija apie juos yra susieta su muziejuje saugomų fotografijų skaitmeniniais vaizdais. Vilniaus memorialinių muziejų direkcija įsipareigojo pateikti 50 fotografijų, šiuo metu pateikta V. Mykolaičio-Putino prieškarinių fotografijų kolekcija (15 vnt.).


VIEŠIEJI PIRKIMAI
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje

Lietuvos muziejai
www.muziejai.lt

ASOCIACIJA "SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ BENDRIJA"

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA


Lietuvos valstybinių institucijų
duomenų bazė

 
R Ė M Ė J A I:

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742


 
2016 metais apsilankė 9715 lankytojų
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIEJŲ SVETAINĖS
KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Projekto vadovė ir svetainės administratorė Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė.
El. paštas vmmd@vilniausmuziejai.lt

Justina Juozėnaitė , Venclovų namų-muziejaus
vyr. fondų saugotoja.
El. paštas info.venclovos@vilniausmuziejai.lt

Ramunė Šorienė, Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vyr. fondų saugotoja.
El. paštas info.putino@vilniausmuziejai.lt

Vladas Turčinavičius, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus vyr. fondų saugotojas.
El.paštas info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Renata Tarosaitė-Minkevičienė, B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai" vyr. fondų saugotoja.
El. paštas info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt

Rimgaudas Ryliškis, Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus muziejininkas. El. paštas info.puskino@vilniausmuziejai.lt

Jolanta Paškevičienė, Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorė,
Danguolė Žemaitytė, Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus vyr. fondų saugotoja, El. paštas info.slapeliu@vilniausmuziejai.lt


Svetainės programuotojas Arvydas Petkevičius, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos techninės priežiūros specialistas. El. paštas admin@vilniausmuziejai.ltTekstų autoriai ir sudarytojai:


Venclovų namų–muziejaus svetainės – Birutė Vagrienė, Justina Juozėnaitė;

B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai" svetainės – Renata Tarosaitė-Minkevičienė ir Laima Žukauskaitė;

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus svetainės – Eleonora Gedgaudienė, Ramunė Šorienė, Ula Zaleskytė, Eginas Grajauskas;

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto–muziejaus svetainės – Vladas Turčinavičius, Sigita Rimkutė, Rima Versiackaitė;

Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus svetainės – Rimgaudas Ryliškis,

Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus – Jolanta Paškevičienė, Danguolė Žemaitytė.

Vilniaus miesto savivaldybės muziejų titulinio puslapio, Venclovų namų–muziejaus ir B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai" svetainių titulinių puslapių dizainerė Justina Staugaitė (Vilniaus Dailės Akademijos parama projektui).

 

Atgal į titulinį puslapį...