ES PROJEKTAI
 
Įvykdytas 2019-23 m. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos ES projektas MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO MUZIEJAUS VILNIUJE, POLOCKO G. 52 SUKŪRIMAS. PROJEKTO PREZENTACIJA.

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m. PROJEKTO PREZENTACIJA

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.

  

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742

 
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                  sugrižti į titulinį


MARKUČIŲ DVARO MUZIEJUS

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS


Untitled Document

 

Gerbiamieji Vilniaus miesto savivaldybės klientai!
Šį mėnesį atliekame apklausą dėl Klientų aptarnavimo skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, seniūnijų ir Savivaldybės jaunimo, sporto bei kultūros įstaigų veiklos skaidrumo.
Siekiame, kad būtumėte patenkinti teikiamomis paslaugomis ir nuolat geriname jų kokybę. Jūsų nuomonė, ką galėtume daryti geriau, skaidriau, paprasčiau, mums labai svarbi. Maloniai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į kelis klausimus:
 Apklausos nuorodos:  https://forms.office.com/e/0K070c6b7c

 


VERTA APLANKYTI


.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA

  

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti, muziejų veikloms. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet.
ĮSTAIGOS DUOMENYS..


 

2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai.  


 
Idėjų mugė, 2009 m.spalio 30 d.
     
NAUJIENŲ ARCHYVAS 2011 m.
 
2010 metai
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 
2005-2006 metai
     
     

2011 m. gruodžio 11 d. į savo improvizacijų vakarą "Rašytojo pliunksna"Venclovų namuose-muziejuje pakvietė muziejaus bičiulis ir bendrų projektų dalyvis Arkadijus

 
Gotesmanas. Vakare apsilankę klausytojai netruko sužinoti, kad paslaptinguoju svečiu, žadėtu skelbimuose, buvo ne kitas atlikėjas, o poeto Josifo Brodskio balsas, kuris ir įkvėpė perkusisto A. Gotesmano improvizaciją. Tai buvo paskutinis muziejaus ir vakarų ciklo "Gotesmanas ir draugai Venclovų svetainėje" renginys 2011 m. Šį muzikinių renginių ciklą ketiname tęsti ir 2012 m.
     

Kviečiame į Alfredo Pliadžio fotografijų parodos "Greičio abstrakcijos"atidarymą, kuris vyks gruodžio 16 d., 17.30 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje (Pilies g. 40)."Paroda "Greičio abstrakcijos" - naujas mano požiūris į fotografiją. Vaizdai fiksuoti keliaujant ir fotografuojant pro mašinos langą. Fotografijos sukurtos nenaudojant jokių kompiuterinių programų ar kitokių fotografinių efektų bei montažų," - sako parodos autorius. Simboliška ir prasminga: tai paskutinė šiais metais ir bėgančio laiko sąvoką kūrybiškai įprasminanti paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje. Alfredas Pliadis ir jo "Greičio abstarkcijos" - tarsi dar vienas reveransas muziejui, kurio neįprastas erdves atranda vis daugiau kūrėjų. Ir labai graži įžanga į artėjančius 2012-uosius metus, kurie paskelbti tarptautiniais muziejų metais.
A. Pliadis kilęs iš Zarasų rajono, yra diplomuotas pedagogas. Nuo 1982 metų, kai pradėjo dirbti Lietuvos radijo ir televizijos Sporto redakcijoje, visa

 
širdimi yra atsidavęs sportui. Jam teko dirbti (iki 1998 m.) LRT Sporto redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi, kaip TV specialistui ir fotografui fiksuoti sportininkų pasiekimus net septyneriose olimpinėse žaidynėse, penkiuose pasaulio lengvosios atletikos čempionatuose. 1982-1998 m. A. Pliadis buvo daugelio transliuojamų TV laidų - svarbiausių Lietuvoje vykusių futbolo, rankinio, tinklinio, krepšinio rungtynių, žirgų, automobilių sporto varžybų - režisierius. Šios transliacijos buvo užsakytos ne tik LTV, bet ir Japonijos, Kinijos, Rusijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir kitų televizijų.
Paroda muziejuje bus eksponuojama gruodžio 15-31 d.
     

In memoriam Antanui Rimvydui Čaplinskui

Gruodžio 13 d., eidamas 73-iuosius metus, po sunkios ligos mirė Vilniaus praeities tyrinėtojas, senųjų sostinės vietovardžių gaivintojas, rašytojas, kolekcininkas ir mecenatas, Vilniaus etninės kultūros centro darbuotojas Antanas Rimvydas Čaplinskas. Daugiau..
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vardu išreiškiame gilią užuojautą velionio giminėms ir artimiesiems. A. R. Čaplinskas mums buvo nepamainomas konsultantas Vilniaus pastatų ir gatvių istorijos klausimais, malonus kolega.
Velionis bus pašarvotas Vilniaus arkivyskupijos laidojimo paslaugų centre (J.Matulaičio g. 3), laidotuvės gruodžio 15 d.

Siūlome keletą A. R. Čaplinsko straipsnių rankraščių, kuriuos jis neatlyginamai leido skelbti mūsų svetainėse:
Vilniaus blizgesys ir skurdas

Vilniaus mugės ir jomarkai
Krautuvės

Lietuvos pinigai

Vilniaus šventės XIX amžiuje ir XX a. pradžioje

     
 

VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, pakvietė į renginį „Istorinės asmenybės atsiveria per meną: J.Pilsudskio ir F.Dzeržinskio susitikimas“. Renginys įvyko 2011 m. gruodžio 3 d., Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (Vilniaus g. 41, Vilnius). Filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis pristatė savo naująją dramą, istorinį tragifarsą „Širdis Vilniuje“. Juzefo Pilsudskio, Žečpospolitos maršalo, vaidmenį atliko aktorius Gediminas Storpirštis, o Feliksą Dzeržinskį, bolševikų komisarą, vaidino aktorius Aleksas Kazanavičius. Renginyje muzikavo multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.

     


Lapkričio 28 d. gausiai susirinkę Vilniaus Rotušės salėje vilniečiai ir svečiai iškilmingai paminėjo B. Grincevičiūtės 100-metį . Jame prisiminimais apie dainininkę dalinosi jos buvę bendradarbiai ir bičiuliai – televizijos režisierė Jadvyga Janulevičiūtė, muzikologas Edmundas Gedgaudas, maestro Saulius Sondeckis, kompozitoriaus Balio Dvariono sūnus Jurgis Dvarionas ir kiti. Vakare dalyvavo dainininkės Regina Maciūtė ir Asta Krikščiūnaitė, valstybinis choras „Vilnius“ bei daugelis kitų susijusių su B.Grincevičiūtės kūryba kultūros žmonių. Renginį tarnsliavo LTV2 kanalas.

 
     

Lapkričio 25 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje lankėsi Alytaus kraštotyros muziejaus tarptautinio projekto "Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje" dalyviai. Tai 12 muziejininkų iš Alytaus ir Suvalkų (Lenkija) muziejų. Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja Laima Žukauskaitė parodė svečiams muziejų, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė Birutė Vagrienė papasakojo apie direkciją, dalyvavo muziejininkų diskusijoje, kuri buvo skirta trečiojo projekto darbo grupių susitikimo apibendrinimui.
Daugiau apie projektą..

B. Vagrienės fotografijos

 

     

2011 m. lapkričio 24 d. 18 val. Venclovų namuose-muziejuje vyko filmo “Simo Kudirkos pabėgimas” (Defection of Simas Kudirka, 1978) peržiūra. Tai režisieriaus David’o Lowell’o Rich’o remiantis  tikrais faktais sukurtas filmas

 

apie drąsų ir ryžtingą lietuvio Simo Kudirkos  mėginimą ištrūkti iš Tarybų Sąjungos. Pabėgimas įvyko 1970 m. lapkričio 24 d. Šis filmas susilaukė plataus atgarsio Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vaidina: Alan Arkin, Donald Pleasence, Richard Jordan, Shirley Knight. Filmą žiūrovams pristatė Edmundas Atkočiūnas, asmeniškai pažįstantis Simą Kudirką. Šužinojome, kad filmas buvo rodomas JAV mokyklose, siekiant ugdyti moksleivių pagarbą asmens laisvei. Vakaro metu buvo skambinta telefonu S. Kudirkai, šiuo metu gyvenančiam Lietuvoje. Kalbėdami apie asmens laisves, prisiminėme ir Lietuvos Helsinkio grupę , kurios 35-osios metinės sukako gruodžio 1-ją dieną.

     

Lapkričio 21–27 d. Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42) ir Vilniaus rotušėje (uždarymas, Didžioji 31) vyko V Tarptautinis kamerinio dainavimo festivalis-konkursas „Beatričė“, skirtas Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms gimimo metinėms.

V Tarptautinio kamerinio dainavimo festivalio-konkurso „Beatričė“ globėjas Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

Organizatoriai: Lietuvos muzikų sąjunga, LMTA, LR kultūros ministerija. Partneriai: Valstybinis choras „Vilnius“, LASS, VMMD B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“.

Šventę papuošė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kilnojama paroda „Žvaigždutė“, skirta Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms gimimo metinėms.

KONKURSO LAUREATAI

KONKURSO NUOSTATAI

KONKURSO DIENOTVARKĖ

KONKURSO BUKLETAS

 

Kamerinio dainavimo žavesys ir sudėtingumas – Beatričės Grincevičiūtės vardu pavadintų konkursų esmė. Šiais metais rengėjai išplėtė amžiaus ribas, nes kamerinis dainavimas – brandos ir patirties reikalaujantis menas. Tad ypač džiugu, kad A grupės dalyviai, pasiryžę pasidalinti savo meistryste, nepabūgo konkuravimo aistrų. Pirmą kartą tarp konkurso dalyvių buvo ir užsienio šalių atstovų – iš Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Latvijos ir Rumunijos.

V Tarptautinio kamerinio dainavimo festivalio-konkurso „Beatričė 2011” vertinimo komisijos pirmininke tapo Lilian Sukis (Liliana Šukytė, Vokietija), viena garsiausių lietuvių kilmės dainininkių, pelniusių pasaulinę šlovę ir ypač daug dėmesio savo veikloje skyrusi ir kamerinei muzikai. Vertinimo komisijos darbe taip pat dalyvavo dainininkai Antra Bigača (Latvija), Regina Maciūtė, Sigutė Stonytė, Vladimiras Prudnikovas ir pianistė Audronė Kisieliūtė.

Šios kamerinio dainavimo šventės metu Vilniuje apsilankė Beatričės Grincevičiūtės dukterėčios: Liucija Grincevičiūtė ir Tatjana Grincevič-Munina, daugiau nei šešerius metus einanti Lietuvos garbės konsulo Irkutsko srityje pareigas ir aktyviai plėtojanti Lietuvos ir Rusijos santykius, padedanti palaikyti ryšius tarp Irkutsko lietuvių bendruomenės ir Lietuvos.

lrytas.lt: Dainininkės B.Grincevičiūtės 100-mečiui – gerbėjų ir bičiulių dainos ...

     

2011 m. lapkričio 24 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje vyko finalinis projekto „Aš regiu širdimi“ renginys – aklų ir silpnaregių vaikų meninių darbų paroda ir koncertas bei Brailio raštu atspausdinto kalendoriaus pristatymas
.
 

„Nors šie vaikai nemato arba mato silpnai, jie yra labai kūrybingi ir sugeba savo rankomis sukurti mažus stebuklus“, – sakė šio socialinio projekto vadovė Eglė Jokužytė.
Pristatytas 2012 metų kalendorius yra skirtas ne tik matantiems, bet ir neregiams. Jis iliustruotas aklų ir silpnaregių vaikų piešiniais ir atspausdintas  naują technologiją įsisavinusioje S. Jokužio spaustuvėje įprastine ofsetine spauda bei Brailio raštu. FOTOGRAFIJOS

     

     

Lapkričio 11 d., penktadienį,
19.30 val. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius) vyko ciklo Three uses of the Knife renginys: italų menininko Alex Cecchetti projektas „Naktį blogų žodžių nematyti“ (At night bad words cannot be seen).
Tęstinių projektų – „Trečiadienio Salonas” (The Wednesday Salon (Salon du Mercredi)) ir  „Žaidėjai“ (I Giocatori (The Players)) – metu Alex Cecchetti vysto nebaigtus performansus, idėjas ir konceptus, įtraukdamas ir publikos bei kviestinių projektų dalyvių reakcijas. Idėjiškai tęsdamas šiuos projektus, Vilniuje menininkas ketina surengti tris performansus.
Pasitelkdamas skulptūros, video, performanso ir tapybos priemones, menininkas nagrinėja pačias įvairiausias temas. Išrasdamas savitus kūrybos metodus, Alex manipuliuoja objektais, idėjomis, kalba bei pasitelkia juos daugialypių naratyvų konstravimui, kur vienodą reikšmę turi tiek procesas, tiek atsitiktinumai.

 

http://acertainrealism.blogspot.com/
2009/06/corps-texts-fisrt-parallel-
event-alex.html

Daugiau informacijos: http://www.3-uses-of-the-knife.lt/.
Organizatoriai: Artnews.lt, Šiuolaikinio meno centras, Nacionalinės dailės galerijos informacijos centras, Gerda Paliušytė, Monika Lipšic.

     

Lapkričio 4-5 dienomis Jeilio (Yale) universiteto (JAV) Beinecke retų knygų ir rankraščių bibliotekoje, kur yra saugomas Česlovo Milošo archyvas, vyko Česlovo Milošo 100-mečiui paminėti surengti renginiai:  paroda Tremtis kaip likimas: Česlovas Milošas ir Amerika bei  Česlovo Milošo konferencija „Milošas ir Amerika“.

Prof. T. Venclova skaito pranešimą konferencijoje. Lisos Conathan fotografija

 

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš įvairių Amerikos universitetų bei Lenkijos. Jeilio universiteto profesoriaus T. Venclovos pranešimo tema „Česlovas Milošas: didysis tarpininkas“.
Daugiau apie renginius
Konferencijos programa

Beinecke retų knygų ir rankraščių bibliotekos, kurioje taip pat saugomi ir Josifo Brodskio bei Tomo Venclovos archyvai, išorė ir vidus

     
Žymi disidentė, žmogaus teisių gynėja, istorikė Liudmila Aleksejeva Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namams-muziejui padovanojo dvi savo knygas: monografiją "История инакомыслия в СССР. Новейший период" 2006 m. išleistą Maskvos Helsinkio grupės ir knygą "Поколение оттепели. Воспоминания", kurią, talkinant žurnalistui Polui Goldbergui, pirmiausia parašė angliškai ir išleido JAV (Liudmila Aleksejeva and Paul Goldberg "The thaw generation. Comming the age in the Post-Stalin era", 1990) . Į rusų kalbą ją išvertė Z. E. Samoilova ir 2006 m. išleido Zacharovo leidykla Maskvoje. Tai autobiografinė knyga, kurioje atsiskleidžia L. Aleksejevos pažiūrų evoliucija, skaudūs aplinkinių likimai, jos ryšiai su A. Sacharovu, N. Ščiaranskiu, A. Solženycinu ir kitomis sistemai išdrįsusiomis pasipriešinti asmenybėmis. L. Aleksejeva 1977 m. padėjo įsteigti Lietuvos Helsinkio grupę, nuo tada bendaradrbiauja su prof. T. Venclova.
Liudmila Aleksejeva lankėsi Venclovų namuose-muziejuje 2007 m., jos sūnus Michailas Aleksejevas, Indianos (JAV) universiteto profesorius, - 2011 m. vasarą.
 

«Ночью 21 августа 1968 года советские войска вошли в Чехословакию — подавляя реформы в братской стране, власти спасали коммунистическую идеологию у себя дома. Вторжение ознаменовало конец «оттепели». Теперь каждый из нас должен был сделать выбор: следовать линии партии и делать профессиональную карьеру, забыть о карьере и тихо ждать следующей «оттепели» или продолжать жить как при «оттепели» со всеми вытекающими отсюда последствиями сломанной карьерой и участью отверженных. Немногие выбрали третий путь, и я горжусь тем, что была среди них. Отвергнутые и властями и обществом, мы жили в своем маленьком замкнутом кругу. Мы не сразу заметили, что наша борьба за свободу личности от государства стала борьбой за права человека — не только для нас самих и наших друзей, но и для всех сограждан».
Людмила Алексеева

Knygas bus galima skaityti muziejuje.

 
     

Literatūrinis A. Puškino muziejus įgyvendino Kultūros rėmimo fondo finansuojamą tęstinės muziejaus programos „Markučių dvaras Vilnijos kultūros kontekste“ projektą „Markučių dvaro archyvas“.

Surengta ekspedicija ir atliktas tiriamasis darbas  Rusijos Federacijos mokslų akademijos Rusų literatūros instituto „Puškinskij dom“ archyve, kuriame saugomas 1946 metais iš Lietuvos išvežtas buvusio Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro archyvas.
Nuo 2004 metų muziejaus įgyvendinamos programos vienas iš tikslų -  šiame archyve saugomų dokumentų kopijomis papildyti muziejaus fondą, ir tuo prisidėti prie valstybinės Kultūros vertybių paieškos užsienyje programos įgyvendinimo.
Ekspedicijų metu tyrinėdami šio archyvo dokumentus ir ikonografinę medžiagą papildome muziejuje turimas žinias apie Markučių ir kitus Vilnių supusius dvarus, Lietuvos sostinės priemiesčius. Naujos žinios praturtina muziejaus vykdomą edukacinę veiklą.

 

Įgyvendintos - jau šeštos - ekspedicijos metu buvo tyrinėjami 1930- 1941 metų (paskutinis dešimtmetis, kai Lietuvoje egzistavo dvaras, kaip ūkio instrumentas) Markučių dvaro dokumentai.
Įsigyta virš 500 dokumentų kopijų. Dokumentų turinys suteikė naujų žinių apie buvusį Markučių dvarą bei Vilniaus priemiesčių istoriją, plačiau atskleidė Grigorijaus ir Varvaros Puškinų asmenybes, informaciją apie tuometinius kultūrinius ir socialinius reiškinius.

     

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, bendradarbiaudamas su Vilniaus įgulos karininkų ramove, pakvietė į renginį „Nežinoma Latvija“. Renginys vyko 2011 m. spalio 28 d., penktadienį, 16 val. Karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13). Į renginį tiesiai iš Rygos atvykęs žymus Lietuvos filosofas, rašytojas, publicistas, politikos ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Juozaitis pristatė knygą „Ryga – niekieno civilizacija“. Baltiškojo folkloro muzikines improvizacijas atliko Saulius Petreikis. FOTOGRAFIJOS
Šis renginys – tai ir Vinco Krėvės ryšių su Latvija prisiminimas bei atgaivinimas. Tarpukariu Vinco Krėvės „Šarūnas“ buvo vienas įsimintiniausių ir žymiausių to meto spektaklių, pastatytų Valstybės teatre (rež. Andrius Oleka-Žilinskas) ir parodytų teatro gastrolių į Rygą metu. Latvių kritikai susiejo „Šarūną“ su lietuvių teatro atgimimu. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Latvijos universitetas, suteikęs Vincui Krėvei Garbės daktaro laipsnį, padovanojo lietuvių profesoriui aštuonių tomų „Latvių dainų“ rinkinį. Šį baltų senosios kultūros lobyną galima pamatyti muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius).

     

2011 m. spalio 25 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Aktų salėje įvyko konferencija, skirta bendrojo lavinimo, muzikos mokyklų, ikimokyklinio, neformalaus ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo, neįgaliųjų ugdymo įstaigų mokytojams, universitetų ir kolegijų dėstytojams bei studentams. Šiame Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai“ ir Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos fakulteto Meno edukologijos instituto Muzikos katedros organizuotame renginyje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos ir užsienio.Konferenciją dalinai finansavo Kultūros rėmimo fondas. Daugiau, fotografijos..

 

R. Bartkevičiaus fotografijos iš konferencijos

Konferencijos dalyvių prašymu, skelbiame Katri-Liis Vainio pranešimo prezentaciją

KONFERENCIJOS LEKTORIAI

KONFERENCIJOS PROGRAMA

     

Spalio 20 d., ketvirtadienį, 18 val. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius) įvyko režisieriaus Antano Maciulevičiaus dokumentinio filmo „Labas vakaras, monsiuer Miltini“ (2007 m.) peržiūra ir diskusija.

 

Dokumentinio filmo centre – kontraversiškai vertinama, įvairių atsiliepimų sulaukusi ir kone mitine tapusi režisieriaus Juozo Miltinio figūra, atskleidžiama aktoriaus L. Laucevičiaus, rašytojo T. Sakalausko, filosofo K. Stoškaus, kompozitoriaus G. Kuprevičiaus, sovietinė Lietuvos kultūros ministro L. Šepečio, J. Miltinio mokinių aktorių E. Šulgaitės, R. Zdanavičiūtės, R. Urvinio, S. Petronaičio, A. Paulavičiaus, profesoriaus tapytojo G. Kazimierėno ir kitų prisiminimuose. Filmo trukmė 1 val. 30 min.

Filme pasakojama ne tik apie režisieriaus asmenybę bei kūrybą, bet ir apie jo teatrinės tradicijos įtaką šiandieninei šalies kultūrai, įvairių asmenybių žvilgsnį į šių dienų kultūros procesus ir tendencijas. Apie tai kalbėjo filmo režisierius Antanas Maciulevičius, profesorius Giedrius Kazimierėnas, filosofai Krescentius Stoškus ir Andrius Konickis, aktorius Rimgaudas Karvelis.

     


Spalio 20 d.Vilniaus paveikslų galerijoje Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus, Lenkijos institutas Vilniuje ir Lietuvos dailės muziejus surengė Arkadijaus Gotesmano (perkusija, Lietuva), Arono Blumo (bosine gitara, Lenkija) ir Dominiko Jastrzebskio (klarnetas, Lenkija) koncertą iš ciklo
„ČESLAVO MILOŠO KONTINENTAI F. CHOPINO MUZIKINIAME SALONE“. Šis koncertas – tai 3-jų dalių muzikinis pasakojimas apie vaikystę, katastrofos nuojautą ir tragiškus karo laikų išgyvenimus bei emigracijoje esančio poeto Č. Milošo prisiminimus apie su Vilniumi susijusias vietas ir emocijas - 40 minučių trukmės šiuolaikines muzikos ir improvizacijų kompozicija.
Tai trečiasis Venclovų namų-muziejaus vykdomo tarptautinio projekto "Bendraminčiai ir bendražygiai: Č. Milošas, J.Brodskis, T. Venclova" renginys.

     

FOTOGRAFIJOS IŠ PARODOS ATIDARYMO

     

Šviesiausiame vyninės kampe sėdi dvi moterys. Jų plaukai švyti saulėje ir matyti, kaip virš smulkių sruogelių skraido aukso dulkės. Dvi moterys vyninėje primena seną paveikslą. ...Ieva ir Magdalena kalba apie meilę... Jos supranta viena kitą.

     


     
 

2011 m. spalio 6 d. 17.30 val.
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje vyko filmo Czeslaw’o Milosz’o Vilnius peržiūra ir susitikimas su filmo kūrėju Vytautu Damaševičiumi. Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto Tolerancijos sala renginys. FOTOGRAFIJOS

     

Nuo 2011 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje veikia mokinių piešinių paroda Vinco Krėvės apsakymų „Šiaudinėj pastogėj“ ir „Raganius“ motyvais. Paroda atidaryta 129-osioms Vinco Krėvės gimimo metinėms paminėti. Joje eksponuojami muziejaus surengto konkurso „Jei gyvenčiau šiaudinėj pastogėj... Skaitydamas įsivaizduok ir nupiešk“ dalyvių darbai. Konkurse dalyvavo Vilniaus miesto pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviai. Sveikintina, kad lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės tekstai labai sudomino skirtingų amžiaus grupių moksleivius. Parodos lankytojai galės išreikšti savo nuomonę į anketą įrašydami labiausiai patikusius mokinių piešinius. Lankytojų išrinkti įdomiausių darbų autoriai ir laureatai bus apdovanoti konkurso pabaigtuvių renginyje. Atvykite, pamatykite ir patys nustebkite!

 

     


Dainora Aukštakienė


Literatūrinio A.Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokytoja Nijolė Biekšaitė ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros vidurinės mokyklos direktorė Solveiga Valatkaitė.

 

Rugsėjo 20-25 dienomis Literatūrinis A. Puškino muziejus įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą ,,Literatūrinio A. Puškino muziejaus pristatymas Maskvos Jurgio Baltrušaičio  lietuvių etninės kultūros vidurinėje mokykloje“.
Literatūrinio A. Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė kartu su Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja Nijole Biekšaite įrengė ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykloje Nr. 1247 pristatė parodą ,,Literatūrinis A. Puškino muziejus buvusioje Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro sodyboje“, iš Literatūrinio A.Puškino muziejaus rinkinių. Parodos atidaryme ir Literatūrinio A. Puškino muziejaus pristatyme dalyvavo ir šalia įsikūrusios Maskvos A. Puškino vidurinės mokyklos Nr.353 mokiniai ir mokytojai bei Maskvos lietuvių bendruomenės atstovai. Daugiau..

     

 

Skirmantas Sasnauskas (pučiamieji) ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija)
Venclovų namuose-muziejuje 2011 m. rugsėjo 29 d. FOTOGRAFIJOS

     
2011 m. rugsėjo 21 d. Venclovų namuose-muziejuje pradedama eksponuoti Vilniaus miesto savivaldybės ir Lenkų kultūros instituto Vilniuje organizuoto lauko reklamos konkurso 2011-IEJI ČESLAVO MILOŠO METAI plakatų parodos antroji dalis, skirta Nobelio premijos laureato, Poeto Česlovo  

Milošo metams. Parodos dalyviai: Jūratė Juozėnienė, Ieva Marija Dautartaitė, Giedrė Pečiulionienė, Inesa Bačiuškaitė, Rimantas Tumasonis, Liucina Jablonskaja, Rūta Šimelionytė.
Paroda veiks iki spalio 15 d.
Lankymas nemokamas.

     


Juozas Dzidolikas - ilgą laiką buvęs Beatričės Grincevičiūtės paramos fondo pirmininkas, dalį savo laiko skyręs Beatričės atminimo puoselėjimui. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos muziejus "Beatričės namai" organizuoja vakarą skirtą Juozo Dzidoliko atminimui. Vakare dalyvaus draugai ir bičiuliai, bei akordeono trio "Chill'out". Renginys vyks rugsėjo 15d. 18 val. Aklųjų bibliotekoje, Skroblų g. 10, Vilniuje.

     

Kviečiame registruotis Europos savanorių mokyklos „on-line“ mokymuose www.ev-school.com . Literatūrinis A. Puškino muziejus  kartu su kitomis Vilniaus savivaldybės įstaigomis dalyvauja projekte „Europos savanorių mokykla“.  2011-iesiems Europos savanorių metams skirtas projektas – Europos savanorių mokykla „on-line“ savo interneto svetainėje jau paskelbė pirmuosius kursus. Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė su dar penkiais Europos miestais: Madridu (Ispanija), Potenza (Italija), Sibiu (Rumunija), Ryga (Latvija) ir Atėnais (Graikija).

  Projekto tikslas – savanorystės principų formavimas bei savanorystės plėtra Europos šalyse, keitimasis gerąja patirtimi, savanorių bei organizacijų, dirbančių su savanoriais, kompetencijos kėlimas. Projekto metu sukurta elektroninė mokymosi erdvė, kurioje talpinami kursai savanoriams bei organizacijoms.

Paskelbtų kursų tematika įvairi – nuo bendro pobūdžio kursų supažindinančių su savanoriško darbo specifika, savanoriškos veiklos vadyba organizacijoje iki specializuotų kursų apie savanorystę kultūros ir meno lauke, socialinėje, švietimo bei kitose srityse. Į kursus galima registruotis interneto svetainėje www.ev-school.com
     
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ – asociacija, nuo 1992 metų vykdanti neįgaliųjų meninį – estetinį ugdymą, socialinę integraciją į visuomenę. Prioritetas teikiamas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams. Viena iš organizacijos veiklos krypčių – vizualiniai menai.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute – muziejuje „Beatričės namai“ (Vienuolio g. 12-1) eksponuojamoje parodoje „Gyvenimo spalvos“ atsispindi neįgaliųjų požiūris į pasaulio įvairovę. Kūrėjai atviri žiūrovui, o jų darbai paperka      nuoširdumu ir originalumu.
Paroda veiks rugsėjo 8d.- spalio 20 d.
 

     


V. Ladygos parodos atidarymas

Pasisako p. Barbara Orševska
(Lenkijos institutas Vilniuje)

 

Vilniaus visuomenei tikriausiai bus įdomu sužinoti, kur dabar yra Vilniaus miesto savivaldybės ir Lenkų kultūros instituto Vilniuje organizuotame lauko reklamos konkurse 2011-IEJI ČESLAVO MILOŠO METAI dalyvavę plakatai. Jie atiduoti saugoti į Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namus-muziejų (Pamėnkalnio g. 34). Muziejus nusprendė supažindinti lankytojus su šiais lenkų ir lietuvių dailininkų darbais, surengdamas kelias minėtų plakatų parodas. Pirmoji - Vilmanto Ladygos I konkurso etape atrinkti darbai.
Parodos atidarymas vyko rugpjūčio 18 d. Paroda veikė iki rugsėjo 6 d.


Kalba grafikas Kęstutis Ramonas

     

Poezijos festivalyje Xining, Qinghai provincija, Kinijos Liaudies Respublikoje buvo apdovanotas poetas Tomas Venclova. 2011 m. rugpjūčio 8 d. daugiau nei du šimtai poetų iš viso pasaulio susirinko prie didžiausio Kinijoje Quinghai ežero, esančiame pietvakarių Kinijos

 

Xining mieste, kur vyko trečiasis tarptautinis poezijos festivalis. Šis kasmetinis renginys, finansuotas Quinhai provincijos savivaldybės, Kinijos poezijos instituto, ir Kinijos mažumų rašytojų instituto, tęsėsi keturias dienas, kurio pabaigoje “Auksine Tibeto Antilope” buvo apdovanotas poetas, profesorius Tomas Venclova. Festivalio komitetas pranešimą apie nominaciją buvo pateikęs šių metų vasario mėnesį. T.Venclova – jau antrasis laureatas festivalio istorijoje, prieš tai, 2009 m., juo buvo tapęs argentiniečių poetas Juan Gelman (Chuanas Gelmanas). Pirmą kartą festivalis surengtas 2007 m. (parengta pagal www.cntv.cn). Tomo Venclovos kalbos tekstą
paskelbė bernardinai.lt

     

Tarptautinis seminaras ,,Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos literatūrinių muziejų plėtros galimybės“ Minsko (Baltarusijos Respublika) Valstybiniame literatūriniame Jankos Kupalos muziejuje. 2011m. rugpjūčio 10 - 15 dienomis Minsko Valstybiniame literatūriniame Jankos Kupalos muziejuje įvyko tarptautinis seminaras ,,Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos literatūrinių muziejų plėtros galimybės“, kuriame dalyvavo Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorė Tatjana Michniova ir muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė. Daugiau..

 

     

Krasnogrūdoje vyko tęstinio tarptautinio projekto BENDRAMINČIAI IR BENDRAŽYGIAI: Č. MILOŠAS,
J. BRODSKIS, T. VENCLOVA renginys.
Liepos 14 d. Krasnogrūdos dvare (Lenkijos Respublika) įsikūrusiame Tarptautiniame dialogo centre (Międzynarodowe Centrum Dialogu) buvo surengtas Česlovo Milošo 7-tųjų mirties metinių paminėjimas. Šio paminėjimo programos dalimi tapo Venclovų namų-muziejaus vykdomo projekto renginys- koncertinė programa "Epitafija Česlovui Milošui", kurią atliko žinomi Lietuvos dziazo muzikantai Arkadijus Gotesmanas (perkusija) ir Janas Maksimovičius (pučiamieji). Renginio svečiai šiltai sutiko muziejaus pristatytą džiazo muziką, kuri, kaip ir trijų poetų draugystė, jungia tautas ir skatina susikalbėti ir bendradarbiauti. Paminėjime taip pat dalyvavo knygos "Laiko pameistrys" leidėjas ir autoriai. Buvo dalinamasi prisiminimais, lenkų aktoriai skaitė Milošo eiles, buvo atidaryta Andžejaus Strumylos grafikos paroda. Renginio iniciatorius ir vedantysis - Seinų "Paribio" fondo direktorius Kšystofas Čiževskis.
Venclovų namų-muziejaus projektą dalinai finansuoja  Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas.

 


Projektą pristato L. Žukauskaitė


A. Gotesmanas Ir J. Maksimovičius


K. Čiževskis

Daugiau fotografijų http://pogranicze.sejny.pl

     

 

Rugpjūčio 9 d.  „Beatričės namuose“ (A.Vienuolio 12-1) pristatyta  J.Vienožinskio dailės mokyklos mokinių paroda.  Besidominčius kviečiame apsilankyti iki šių metų rugsėjo 5 d.
I – V nuo 10 iki 17 val.

„Beatričės namai“ dėkoja visiems darbų Autoriams, pristatantiems savo kūrybos darbus, o taip pat Eduard‘ui Gimenez‘ui už solinę programą bei puikią nuotaiką.
Nors kai kuriems jauniesiems dailininkams  – tai pirmieji žingsniai Tapybos pasaulyje, tačiau tikimės, kad ši paroda jiems taps akstinu naujų minčių bei idėjų realizavimui.
FOTOGRAFIJOS - kviečiame pasidžiaugti parodos atidarymo akimirkomis bei eksponuojamų darbų nuotraukomis.

     

2011 m. liepos 12 d netekome ilgamečio Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos bičiulio ir bendraminčio, Beatričės Grincevičiūtės vardo labdaros fondo steigėjo ir vadovo Juozo Dzidoliko. Šio žmogaus gyvenimas kiekvienam galėtų tapti dvasios stiprybės, nugalėjusios kūno negalias, pamokančiu pavyzdžiu. Juozo veiklos ir energijos dar ilgai truks ne tik Lietuvos akliesiems, kuriais jis ilgus metus rūpinosi, bet ir mums, regintiesiems.
Ad memoriam Juozui Dzidolikui:

http://www.etaplius.lt
http://www.musuzodis.lt

 

Juozas Dzidolikas
     
D. Andriulionis, "Judėjos dykumų miražas"
 

Maloniai kviečiame į Dano Andriulionio tapybos darbų parodą „Šešiasdešimt spalvų. Aspektas“ Šlapelių galerijoje (Pilies g. 40, Vilnius). Klaipėdiečio dailininko 60-mečio proga rengiamoje parodoje eksponuojamos per pastaruosius penkerius metus sukurtos drobės. Paroda vyks birželio 22 d. -
liepos 24 d.

     


Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje "Beatričės namai" (A. Vienuolio g. 12-1) š.m. birželio 20 d., 11 val. buvo surengta SPAUDOS KONFERENCIJA, kurioje
*buvo pristatomi renginai skirti 100–sioms Beatričės Grincevičiūtės gimimo metinėms;
*atidaroma Lietuvos aklųjų biliotekos paroda: SUSITIKIMAS SU BEATRIČE PO 100 METŲ, skirta Beatričės Grincevičiūtės gimimo 100 m. jubiliejinei sukakčiai (muziejuje veiks nuo birželio 20 d. iki liepos 11 d.).

Spaudos konferenciją surengė Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai".

     

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS MUZIEJAI
kviečia nemiegoti birželio 18 d. naktį!

Renginiai nemokami:

 
     
 

Birželio 18 d., šeštadienį, siaučiant „Tebūnie nakčiai“, V.Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius), vyko teatralizuoti Antano Škėmos romano „Balta drobulė“ skaitymai, skambant grupės „ZehrGut“ atliekamai kabareto muzikai. Džiaugsmą akims ir ausims sukūrė Rita Mačiliūnaitė („ZehrGut“, vokalas), Marija Grikevičiūtė („ZehrGut“, klavišiniai) ir Marius Morkevičius (Garšva). Ką veikėme kultūros naktį? Klausėmės skaitymų, muzikos, žvalgėmės po muziejų su arbatos ar kavos puodeliu.

     


Šiuo renginiu muziejus įsiliejo ne tik į kultūros nakties Tebūnie naktis 2011 renginių panoramą, bet ir į Laisvės gynimo bei didžiųjų netekčių atminimo metų programą. Renginys skirtas partizaninei kovai už Lietuvos laisvę atminti. FOTOGRAFIJOS

     

Š. m. birželio 16 d.,17 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius). vyko Vitalijos Morkūnienės knygos „Su savimi ir tavimi“ pristatymas.

 

Vitalijos Morkūnienės esė – savičiausia šios žurnalistės kūrybos dalis. Tai kasdieninio gyvenimo pastebėjimai, detalės, išaugusios iki apibendrinimų ir egzistencinių klausimų.
Galerijoje buvo eksponuojamos autorės fotografijos, kuriomis iliustruota ši knyga, – tarsi pasakojimo, pokalbių su skaitytojais tąsa.
Esė iš knygos skaitė Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, fleita gros Justinas Mačys.

Daugiau..

     

Birželio 8 d. buvusioje Žygimanto Augusto gimnazijoje (K. Kalinausko g.7) Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir Krokuvos miesto mero pavaduotoja Elžbieta Lęcznarowicz iškilmingai atidengė lentą Nobelio premijos laureatui, Vilniaus miesto garbės piliečiui Česlovui Milošui atminti. Renginyje dalyvavo Krokuvos miesto delegacija, atvykusi į Vilniaus savivaldybę Krokuvos ir Vilniaus bendradarbiavimo 20-čio paminėti bei vilniečiai.

Daugiau informacijos Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje

Daugiau Ramūno R. Katiliaus fotografijų iš renginio

 

Ramūno R. Katiliaus fotografijos

     


JAV gyvenančios poetės Dianos Šarakauskaitės publikacijos spausdinamos
„Metuose“, „Šiaurės Atėnuose“, „Nemune“, „Poezijos pavasaryje“, JAV lietuvių
spaudoje.  2007 m. D. Šarakauskaitė tapo JAV LB kultūros tarybos poezijos
konkurso laureate. Poetės eilėraščiuose pasirodo socialinės istorinės realijos,
nykstantys kraštovaizdžiai ir besikeičiantis atsakomybę už namus praradusio
žmogaus veidas
. Daugiau..

     

Literatūriniam A. Puškino
muziejui – 70 metų

2011 m. birželio 6 d. švenčiančiame savo veiklos 70- metį Literatūriniame A. Puškino muziejuje įvyko Kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamo XI moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių pagerbimo šventė ir poeto Aleksandro Puškino  212-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Į šventę susirinkęs gausus Lietuvos moksleivių, pedagogų ir muziejaus svečių būrys susipažino su įvairių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių konkursui sukurtais darbais.
Konkurso dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovai.
Šiltai sutikti muziejaus rėmėjai,- jiems pagarba išreikšta Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštais.  
Žiūrovų aplodismentai ilgai lydėjo Vilniaus ir Visagino moksleivių meninės saviraiškos kolektyvų parengtą šventinę koncertinę programą.

Šventės akimirkos

KONKURSO KATALOGAS
KONKURSO LAUREATAI

     

Literatūriniam A. Puškino
muziejui – 70 metų

2011 m. birželio 3 d. švenčiančiame savo veiklos 70- metį Literatūriniame A. Puškino muziejuje atidaryta
1936 – 1939 metų Vilniaus A. Puškino gimnazijos auklėtinių piešinių paroda, iš menotyrininko Vlado Drėmos dovanotos muziejui kolekcijos.

 

Po parodos atidarymo ir solistės Natalijos Krauter koncerto (akompanavo Elina Maslakova) muziejaus svečiai turėjo progos pabendrauti  su buvusios gimnazijos auklėtiniais – eksponuojamų piešinių autoriais. Renginio akimirkos

     

Minint 100-ąsias M. K. Čiurlionio mirties metines, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, bendradarbiaudamas su memorialiniu kultūros centru „Čiurlionio namai“, 2011 m. birželio 2 d. pakvietė į renginį
„M. K. Čiurlionis laike ir erdvėje“ Vinco Krėvės muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius). Istorijos dr. Milda Janiūnaitė pasakojo apie Čiurlionio gyvenimo metus, praleistus Petrapilyje. Čiurlionio „Rex“ fone aktorius Tomas Vaisieta

 

skaitė Krėvės poetinę viziją „Rex“. Čiurlioniodailės įkvėptas muzikines improvizacijas japoniška fleita šakuhači atliko Gediminas Sederevičius. Buvo parodyti prof. Michailo Kaziniko paskaitos fragmentai, pristatantys Čiurlionio pasaulį ir jo vietą pasaulyje. FOTOGRAFIJOS

     

Intelektualios muzikos koncertų ciklas GOTESMANAS IR DRAUGAI VENCLOVŲ SVETAINĖJE
Gegužės 30 d. Venclovų namuose-muziejuje
(Pamėnkalnio g. 34) improvizavo džiazo duetas Vytautas Labutis (saksofonas) ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija).
FOTOGRAFIJOS

 

     

POEZIJOS PAVASARIS 2011

Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) gegužės 21 d. vyko Poezijos Pavasario alternatyvūs Jaunųjų skaitymai.
Savo poeziją skaitė : Ernestas Noreika, Mantas Balakauskas, Marius Plečkaitis, Tomas Taškauskas, Povilas Šarmavičius , Ieva Gudmonaitė, 
Jurgita Dūdėnaitė,  Nerijus Cibulskas, Nojus Saulytis, Violeta Marozaitė,
Paulius Aušra.

 

Vedėjai ir vakaro rengėjai: Jurgis Viningas ir Viktorija Vosyliūtė.

Vaizdo įrašai. Skaito Marius Plečkaitis,
Povilas Šarmavičius, Ieva Gudmonaitė

     


Vakaro akimirkos


I. Borodina, L. Žukauskaitė, N. Popova,
T. Venclova, B. Vagrienė


Muziejaus darbuotojai ir svečiai su Tomu Venclova Denisu Achapkinu ir Era Korobova

 

Sankt Peterburge vyko tęstinio tarptautinio projekto BENDRAMINČIAI IR BENDRAŽYGIAI: Č. MILOŠAS,
J. BRODSKIS, T. VENCLOVA renginys.
2011 m. gegužes 17-20 dienomis Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė Birutė Vagrienė ir Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja Laima Žukauskaitė lankėsi Sankt-Peterburgo Valstybiniame literatūriniame–memorialiniame Anos Achmatovos muziejuje, kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Acmatovos muziejaus ir Memorialinių muziejų direkcijos, bei surengtas literatūrinis vakaras A. Achmatovos muziejuje  „Trys poetai – trys tėvynės“, kuriame prisiminimais apie Č. Milošą ir J. Brodskį dalijosi poetas Tomas Venclova. Tai tarptautinio tęstinio projekto  “Bendraminčiai ir bendražygiai: Č. Milošas, J. Brodskis, T. Venclova” pirmasis renginys, skirtas Nobelio premijos laureato, poeto Česlovo Milošo 100-čiui. Projektą vykdo Venclovų namai-muziejus, o dalinai finansuoja  Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas.  Daugiau..

Josifo Brodskio darbo stalas A. Achmatovos muziejaus Brodskio amerikietiškame kabinete

     

MUZIEJŲ NAKTIS 2011

Projektas „Muziejų naktis“, kuriame dalyvauja įvairūs Europos muziejai yra skirtas Tarptautinei muziejų dienai. Pirmoji „Muziejų naktis“, kurios iniciatorė buvo Prancūzijos kultūros ministerija, buvo surengta 2005 m. gegužės 14 d. siekiant į muziejus pritraukti daugiau jaunimo. Tai renginys, kai vienintelį kartą metuose lankytojai muziejuose yra laukiami net ir sutemus!

 
     
MUZIEJŲ NAKTIS 2011
Gegužės 14 d., nuo 20 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje

(Pilies g. 40 ) vyko renginys SAKRALIOSIOS TAUTOS VERTYBĖS: KALBA IR ŠEIMA
Programa:
1. Diskusija apie lietuviško žodžio saugojimą "Ar šiandien reikia knygnešių?". Dalyvavo Juozas Valiušaitis, Irena Kubilienė, Rimantas Dichavičius.

 

2. Airių režisieriaus Jeremiah Cullizane dokumentinis filmas "Knygnešiai" (2010 m., 72 min.). Prodiuserė Rasa Miškinytė. "Knygnešiai" ("Book Smugglers") – tai filmas kelionė. Airių poetas (Gearóid Mac Lochlainn) ir lietuvių teatro režisierius (Albertas Vidžiūnas) kartoja XIXa. Lietuvos knygnešių pavojų kupiną kelią. Knygnešiai, rizikuodami savo gyvybe, gelbėjo lietuvių kalbą, kontrabanda gabendami iš Prūsijos į Lietuvą knygas, laikraščius ir žurnalus uždraustais lotyniškais rašmenimis ir dalindami juos pogrindinėse mokyklose. Keliaudami miškais ir upėmis kiekvienas sužino kažką, ko nežinojo apie savo šalį, ir atranda vis daugiau ryšių tarp gimtosios kalbos ir tapatybės.
3. Vaidybinis filmas "Knygnešys" (2011 m., 36 min.) Režisierius Jonas Trukanas.
4. Tarptautinės šeimos dienos išvakarės – Vilniaus miesto moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda "Šeimos relikvija".
5. Tele-bim-bam jaunųjų studentų piešinių paroda "Mano didelė Lietuva".

     

MUZIEJŲ NAKTIS
2011 m. gegužės 14 d.

  VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS MUZIEJUOSE :
     

Gegužės 14 d., šeštadienį,
nuo 20 val. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje
(Tauro g. 10-1, Vilnius) vyko tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2011“ renginys „Lietuviai laike ir erdvėje“. Programa: 1) Filmo „Lietuviai laike ir erdvėje“ (akademikui Vladimirui Toporovui atminti) pristatymas (rež. Algirdas Tarvydas). 2) Diskusija „Baltiškojo pasaulėvaizdžio kontūrai“ (etn. Jonas Vaiškūnas). 3) Fotografijų paroda „Vinco Krėvės dramos „Skirgaila“ personažai“ (dail. Jonas Surkevičius). 4) Tautinių juostų paroda „Vaivos juosta sužibėjo“ (aut. Vita Babičienė).

RENGINIO FOTOGRAFIJOS

 
     
 

Gegužės 14 d., šeštadienį, nuo 18 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3, Vilnius) prisijungė prie tarptautinės akcijos „Europos muziejų naktis 2011“. Lankytojams muziejus duris atverė 18 val., siūlydamas pasižiūrėti Antano Maciulevičiaus režisuotą filmą „Akmenorius“, pasakojantį apie liaudies menininko gyvenimą. Po kino juostos peržiūros, pakvietėme padiskutuoti tema „Lietuvių alternatyvioji kultūra tarp Viliaus Orvido ir Jurgio Mačiūno“. Diskusijoje dalyvo filmo režisierius, scenarijaus autorius Krescentius Stoškus, profesorius Giedrius Kazimierėnas, dailininkas Kęstutis Ramonas ir kt.

     

2011 m. gegužės 14 d., šeštadienį,
nuo 20 val. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“
( A. Vienuolio 12-1, Vilnius) vyko tarptautinio projekto „Muziejų naktis 2011“ renginys „Viskas apie tikrąjį moters žydėjimą“.
Renginio pradžioje išvydome Natalijos Kovaliovos vadovaujamos flamenko šokių grupės pasirodymą. Šokyje slypintis pietietiškas temperamentas išlaisvino žiūrovų energiją ir fantaziją, kuria pasidalinome dalyvaudami pojūčių kelionėje-meditacijoje „Žydėjimas- tai aš!“. Pojūčių kelionę vedė moteriškosios energetikos meistrė Eglė Kvedaravičiūtė (VšĮ “Moters studija”).

 
     
 

Gegužės 14 d. nuo 17 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko Muziejų nakties 2011 renginiai. Programa: 17.00–19.00 Literatūrinis vakaras su slovėnų aktore ir rašytoja Dragica Potočnjak.
19.00–21.00 Dainuojamosios poezijos vakaras. Dalyvavo jaunieji bardai Vygantas Šimkus, Andrius Zalieska-Zala, Gytis Ambrazevičius.
21.00-23.00 Lazerių instaliacija ,,Šviesos naktyje”, kūrėjai: IĮ Service Inn ir dailinikė Julija Ikamaitė”.
22.00 Ugnies fakyrų grupės “Ugnies ženklai” pasirodymas.
Projektą dalinai finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

Vakaro FOTOGRAFIJOS

Andrius Zalieska-Zala / vaizdo įrašas:
,,Moterų paslaptys"
(Povilas Račas)

     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija jau nebe pirmus metus bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Slavų katedra. Gegužės 14 d. Slavų katedros pasiūlytas renginys papildė Muziejų nakties programą: 17 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje vyko Slovėnijos Respublikos ambasados ir Vilniaus universiteto Slavų katedros inicijuotas projekto „Slovenski vikend 2011” (Slovėnų savaitgalis 2011) susitikimas. Šis tradicija tapęs projektas vyksta nuo 2000-ųjų metų, kuomet Vilniaus universitete įsteigus Slavų kalbų katedrą buvo pradėta dėstyti slovėnų kalba. Kiekvienais metais į Vilnių su kultūrine programa atvyksta garsūs Slovėnijos poetai, rašytojai, režisieriai ir muzikantai.   Šiais metais Venclovų namuose-muziejuje svečiavosi garsi Slovėnijos aktorė ir rašytoja Dragica Potočnjak. Renginio metu buvo skaitomos Dragicos Potočnjak kūrybos ištraukos

 
slovėnų ir lietuvių kalbomis. Autorė taip pat atliko monologą iš spektaklio „Tegul bus prakeiktas tėvynės išdavikas“. Po pasirodymo vyko pokalbis su aktore, kurį vedė Gintarė Stragaitė ir Karolina Repečkaitė.

     

Gegužės 11 d. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) įvyko edukacinės programos „Muziejus ir mokykla: dialogas muziejaus ekspozicijoje“ renginys, iš ciklo „Nematomi muziejaus lobiai“.
Šį kartą į muziejaus surengtą edukacinį užsiėmimą  susirinko Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos dešimtokai, lydimi rusų kalbos mokytojos Nijolės Biekšaitės. Muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė supažindino moksleivius su

 

1873 - 1914 metais išleistais ir muziejuje saugojamais periodiniais leidiniais, papasakojo apie Grigorijaus ir Varvaros Puškinų gyvenimo Markučiuose laikotarpį.

     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus paskelbtas mokinių piešinių konkursas Vinco Krėvės apsakymų motyvais „Jei gyvenčiau Šiaudinėj pastogėj... Skaitydamas įsivaizduok ir nupiešk“ pratęsiamas iki 2011 m. birželio 1 d. Ką daryti? Skaitant Vinco Krėvės apsakymus „Šiaudinėj pastogėj“ arba apysaką „Raganius“, įsivaizduoti aprašomas situacijas bei personažus, paimti A4 arba A3 formato lapą ir nupiešti savo viziją. Ko tikėtis? Geriausi piešiniai bus eksponuojami muziejuje, vyks parodos atidarymo renginys, kurio metu apdovanosime jaunuosius kūrėjus. Kūrybinio įkvėpimo! Daugiau informacijos tel. (8~5) 262 01 48 arba el. paštu kreve.vilnius@gmail.com .

 
     

Balandžio 29 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3) vyko renginių ciklo „Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje“ trečiasis renginys, skirtas aptarti Édouard‘o François André Lietuvoje projektuotiems

 

parkams. Šįsyk kraštovaizdžio architektūros specialistai Vaiva ir Steponas Deveikiai papasakojo ir, naudodamiesi vaizdine medžiaga, pristatė dar neaptartą Palangos parką. Renginyje dalyvauvę aktoriai Karolina Masiulytė-Paliulienė ir Romualdas Ramanauskas prancūzų ir lietuvių kalbomis skaitė R. André laiškus, rašytus iš pajūrio 1898 m., É. F. André su sūnumi René besilankant Palangoje ir kuriant parko projektą. Taip pat buvo skaitomos 1906 m. žurnale „Revue horticole“ R. André publikuoto straipsnio ištraukos, kuriose užfiksuoti ir aprašyti parko kūrimo darbai. Pasak V. ir S. Deveikių, šiame straipsnyje detaliai aprašoma, kaip buvo formuojamos parko erdvės ir paviršius, kaip šaltinio vietoje atsirado vandens telkinys, kaip buvo nutiesti parko takai. 1960 m. šiam Palangos parkui buvo suteiktas botanikos parko statusas.
Tai buvo paskutinis ciklo, skirto É. F. André parkams, vakaras, paįvairintas Giedriaus Žukausko violončele atliekamos muzikos.

     
Balandžio 28 d. B.Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“ (A.Vienuolio g. 12-1), pakvietė į LTMA dėstytojos Aušros Liutkutės dainavimo klasės studentų koncertą. Dalyvavo:
Januarija Šiaudvytytė, Sandra Lebrikaitė, Danguolė Petrikaitė, Vaida Butautaitė, Rūta Černiūtė, Aura Burneikaitė,
Martina Mikštaitė.
Koncertmeisterė Birutė Asevičiūtė.
 

     
Balandžio 21 d. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A.Vienuolio g. 12-1), vyko LMTA dėstytojos Juditos Leitaitės dainavimo klasės studentų ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Jonės Punytės kamerinio ansamblio klasės mokinių koncertas.
 


Dalyvavo:

Monika Buožytė (mecosopranas)
Julija Karaliūnaitė (sopranas)
Ernesta Chajeckytė
Lina Giedraitytė (fortepijonas)
Paulina Daukšytė (smuikas)
Eglė Čepėnaitė (obojus)
Liudvikas Petrauskas (fortepijonas)

     

 

STASIO PAŠKEVIČIAUS   FOTOGRAFIJŲ PARODA
„MENININKŲ PORTRETAI“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje
(Pilies g.40)
Parodos  atidarymas   
2011-04-20 17.30 val.

     

Balandžio 19-20 dienomis Venclovų namų-muziejaus svetainėje vyko seminaras "Pavasario šventės". Rengėjas: Vilniaus etninės kultūros centras. Seminaro programa


 


B. Vagrienės fotografijos

     

 
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus pristato edukacinių renginių ciklą „Tapatybės ugdymas per klasiką“. Tai susitikimų su jaunimu ir moksleiviais iš įvairių Vilniaus mokyklų, ypač tų, kurios dalyvavo mokinių piešinių pagal Vinco Krėvės padavimus konkurse „Keliauk į padavimų šalį piešdamas“ organizavimas. Šio renginių ciklo susitikimai vyksta nuo vasario pradžios, LR kultūros rėmimo fondui parėmus, o muziejui 2010 m. išleidus geriausių konkurso darbų parodos katalogą ir atvirukų rinkinį. Daugiau..
     

Balandžio 18 d. B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“ pakvietė į Vaivos Jucevičiūtės – Bartkevičienės knygos “Vokalinio ugdymo ypatumai” pristatymą. Dalyvavo doc. dr. Asta Rauduvaitė, Vaiva Jucevičiūtė – Bartkevičienė (mecosopranas), Alina Vladykaitė (fortepijonas), VPU Muzikos katedros studentai: Saulius Jegelevičius, Vilūnė Katinaitė, Tautvydas Meldaikis, Berta Noreikaitė, Simonas Šenderovas. Vakaro FOTOGRAFIJOS

 
     
     

2011 m. balandžio 14 d. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A.Vienuolio 12-1) vyko Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojo Tomo Vaitkaus dainavimo klasės mokinių koncertas.
Dalyvavo Fausta Pečkauskaitė, Gabrielė Šlenytė, Rasa Urbonaitė, Dovydas Gadliauskas, Patricija Tvorogal, Patrikas Stefanovičius, Silvija Ridulytė, Julija Česnulaitytė.

 

     

2011 m. balandžio 14 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34)

Aleksandras Štromas

vyko teisininko, politikos analitiko ir mąstytojo Aleksandro Štromo 80-čiui skirtas vakaras „A. Štromas ir Č. Milošas: XX a. politinės ir moralinės sąmonės labirintuose.“ Renginyje dalyvavo Violeta Štromienė, prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Ona Danutė Dambrauskaitė, dr. Darius Kuolys, prof. Ramūnas Katilius ir prof. Irena Veisaitė,  interaktyviai - dr. Jokūbas Žiburkus (Hiustono universitetas, JAV).
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių išeivijos institutui ir Onai Danutei Dambrauskaitei už nuotraukas bei Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui už video medžiagą, skirtą šiam vakarui. FOTOGRAFIJOS
Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto „Tolerancijos sala“ renginys
.

     

Balandžio 8 d.Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3) įvyko poeto, dramaturgo, fotografo Juliaus Kelero knygų „Tai Tu“ ir „Vilniaus šaligatviai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygų autorius, aktorė Jolanta Dapkūnaitė, filosofas Nerijus Milerius, literatūros kritikė Jurga Tumasonytė ir menotyrininkė Agnė Narušytė. FOTOGRAFIJOS

Eilėraštis iš septintosios J. Kelero knygos „Tai Tu“:
tavo burnoj
aš galiu globoti mirštančius,
netgi tuos, kurie spjauna
į veidą, netgi tuos, kurie
neša save į vienadienių
loterijų kapines

tačiau šiandien aš esu ten,
kur tavo lūpos yra gražesnės
už mirtį ir, tik tu nesupyk,
šiandien aš esu amžinas vyšnios
kauliukas tavo burnoj

 
     

2011 m. balandžio 7 d.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ pristatyta Vilijos Šemetienės tapybos darbų paroda
„Taip!“ „...Norėčiau, kad pavargę ir pasimetę
šiuolaikinio miesto beprotybės labirintuose, Žmonės sustotų gamtoje ir pasisemtų maisto sielai.

 

Suprantu, kad savo siūlomu patiekalu nesuviliosiu išrankiausio meno gurmano. Nesuviliosiu ir tų, kurie pripažįsta įmantriai manieringas išraiškos formas. Žinoma, ši paroda - ne jiems. Ir ne tiems, kurie išpažįsta pasislinkusią į neigiamą pusę moralinių vertybių sistemą, sukeliančią sielos chaosą. Ir ne tiems, kurie norėtų mene begalinio pesimizmo, tamsių niūrių spalvų ir gyvenimo bei pasaulio pabaigos nuojautų.<...> Ši paroda  kviečia ieškoti šviesių gyvenimo pusių, neigimą ir baimę paversti optimizmu, tikėjimu bei dvasios stiprybe“ (parodos autorė Vilija Šemetienė).

Paroda veiks iki gegužės 16 d. Lankymas nemokamas.

     

Intelektualios muzikos
koncertų ciklas
GOTESMANAS IR DRAUGAI VENCLOVŲ SVETAINĖJE

Balandžio 7 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) džiazo muzikantai Dainius Pulauskas (klavišiniai) ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija) atliko Dainiaus Pulausko kompozicijas.

 

 

     


Juozas Urbšys

2011 m. kovo 29 d. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“

 

įvyko renginys, skirtas Juozo Urbšio – Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro, diplomato, karininko ir vertėjo -115 – ųjų gimimo metinių minėjimui. Renginyje dalyvavo istorikas, diplomatas ir knygos „Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940)“ autorius Vytautas Žalys. Prisiminimais apie Juozą Urbšį dalinosi jo giminaičiai, o vakaro metu skambėjo Eugenijaus Čyplio (birbynė) atliekami kūriniai.
Vakaro FOTOGRAFIJOS

     

 
PARAŠTĖS METAI 2011
Literatūrinės svetainės  www.rasyk.lt
dešimtojo  gimtadienio renginys Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje 2011 m. kovo 25 d.
Daugiau fotografijų..

     

Šių metų kovo 25 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius) vyko antrasis renginių ciklo „Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje“ vakaras Édouard‘o François André parkai Lentvaryje, Užutrakyje ir Trakų Vokėje.
Ypatingu gamtovaizdžiu išsiskiriantys parkai žavi plotais ir kruopščiu planavimu, sukurtais reljefais. Autentiškiausias 21 ha užimantis Lentvario parkas ir šiandien džiugina nepakitusiais vaizdais, suprojektuotais XIX a. pabaigoje valdant grafui Vladislovui Tiškevičiui, bei yra labai vertinamas tiek Lietuvos, tiek Europos specialistų, nes, pasak vakare dalyvausiančių Vaivos ir Stepono Deveikių, parkas atskleidžia visą É. F. André kūrybinę jėgą. Antrasis parkas, apie kurį buvo kalbama penktadienio vakarą – prie Galvės ir Skaisčio ežerų įsikūręs Užutrakio dvaro ansamblis ir parkas, sukurtas grafo Juozapo Tiškevičiaus iniciatyva. V. ir S. Deveikių teigimu, parkas išsiskyrė daugiau nei 20 tarpusavyje ir su ežerais sujungtų tvenkinių, atspindėjusių aplinką ir kūrusių atspindžių žaismą, erdvės bei platybės įspūdį. Trakų Vokės parkas, suprojektuotas 22 ha plotuose, akį traukia išskirtinai natūraliu reljefu, geometriniu ir

 

gamtovaizdiniu parko planavimu, iki šių dienų išlikusia pagrindine parko struktūra.
Renginyje ne tik išgirdome apie Lentvario, Užutrakio ir Trakų Vokės parkus, bet ir pasiklausėme dar niekur nepublikuotų René André laiškų, kuriuos po pirmo apsilankymo 1898 m. minėtuose parkuose rašė savo žmonai. Laiškus prancūzų kalba skaitė Karolina Masiulytė-Paliulienė, o vertimus – Romualdas Ramanauskas. Vakarą paįvairino violončelininkė Gabrielė Samolytė.

Renginio skelbimas..

     

M. Šalčius

Kovo 25 d. M. ir J. Šlapelių muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius) visuomenei buvo pristatyta ekspedicijos "Filipinai' 2011 M.Šalčiui atminti" dalyvių įspūdžiai ir vizuali medžiaga. Tai jau antroji ekspedicija, skirta garsaus tarpukario Lietuvos keliautojo, žurnalisto ir rašytojo Mato Šalčiaus atminimui.
"Šioje ekspedicijoje buvo viskas kartu - ir "šalčiški" tikslai, ir sportas, ir poilsis bei pramogos,"- sako prof. J.Antanavičius, vienas iš ekspedicijos dalyvių. "Pasijutau kaip seriale "Dingę"...- mintimis dalijasi bendrakeleivė režisierė M.Greičiuvienė. O žurnalistė D.Juočerytė priduria, jog

 

Filipinų šalis "raiba kaip džipnis ir mūsų kelionė". Į susitikimą su ekspedicijos dalyviais susirinkę vilniečiai pamatė Praksedos Bukauskienės nufilmuotą, vėliau jos vyro Vytauto Bukausko sumontuotą dokumentinį filmą apie kelionę.
Beje, į Filipinus kartu su ekspedicija keliavo ir Bukauskų mažylė Mėta Melisa, kuriai nėra nė dvejų metukų. Tad kelionės įspūdžiai ir išgyvenimai buvoi įdomūs ir tiems, kurie svarsto, ar nerizikinga į tolimas keliones leistis su tokio amžiaus mažyliais.  
O klausiantiems, kodėl Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus atvėrė duris šios ekspecijos dalyviams, sąsąjų reikėtų ieškoti tarp asmenybių.  
Matas Šalčius visada išliks kaip didis tarpukario Lietuvos patriotas, idealistas, nenustygstantis vietoje, ieškantis pasaulyje tiesos ir gyvenimo prasmės, žmogus atidavęs savo jėgas šalies švietimui ir nepriklausomybei. Pradžioje Matas Šalčius buvo pedagogas ir tuo labai didžiavosi, mokė vaikus lietuvių kalba, kai ji tuo metu buvo draudžiama.  
Taip pat atsidavę savo Tėvynei, jos nepriklausomybei, lietuvybės puoselėjimui buvo ir to meto šviesuoliai Marija ir Jurgis Šlapeliai.   

     
 

Jaunimas ir plačioji visuomenė domisi Vincu Krėve ne tik kaip kūrėju, bet ir kaip XX a. tragiškų istorinių pasikeitimų liudytoju. 2011 m. kovo 22 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejus svečiavosi Antakalnio vaikų ir jaunimo klube (Antakalnio g. 84a), kur pristatė renginį „Vincas Krėvė ir Lietuvos istorija“. Vakarą vedė muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Programa: 1) Žvilgsnis į istoriją (1939–1944); 2) V.Krėvės interviu „Amerikos balso“ radijui apie derybas su Sovietų komisaru V.Molotovu; 3) Filmas „Krėvės pėdsakai Kaspijos pakrantėje“ (rež. A.Ismailova, B.Slavinskas, 35 min). Renginys nemokamas! Apie Krėvės muziejaus rengiamas išvažiuojamąsias programas prašome teirautis tel. (8~5) 262 01 48 arba el. p. kreve@takas.lt .

     

Baltų raštai – mūsų tapatybės gelmės! 2011 m. kovo 19 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) buvo pristatyta knyga „Baltų raštai ir ženklai“ (aut. Valdis Celms) bei atidaryta Vitos Babičienės tautinių juostų paroda „Vaivos juosta sužibėjo“. Svečiavosi knygos vertėja Dzintra Elga Irbytė. Etnologas dr. Vytautas Tumėnas, gilindamasis į baltiškų ornamentų įvairovę ir keliaudamas po Indiją, aptiko daug sąsajų tarp šių kultūrų. Rodydamas skaidres, jis dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis ir su popietės lankytojais. Baltiškų ritmų įkvėpti muzikavo Saulius ir Donatas Petreikiai. Popietę vedė Vladas Turčinavičius. Atvykite ir išsirinkite jums patinkančią Vaivos juostą! Įėjimas į parodą nemokamas.

 
     

K. Lisauskaitės darbas iš parodos
 

2011 m. kovo 17 d. B.Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A.Vienuolio 12-1) įvyko dainininko Tomo Vaitkaus ir koncertmeisterės Vilmos Pečiukonytės rečitalis „Pavasarį pasitinkant...“ . Renginio metu buvo pristatyta Kamilės Lisauskaitės fotografijos darbų paroda.
Vakaro fotografijos..

     

 

Muziejaus vykdomo tęstinio projekto „Tolerancijos sala“ renginys, skirtas Česlovo Milošo 100-čiui paminėti:
Pasitikdami lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbomis išleistą esė rinkinį
 „Laiko pameistrys“ (Lietuvos Rašytojų sąjungos fondas, 2010) kovo 17 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) surengėme literatų ir istorikų diskusiją „Paskutinis LDK pilietis Česlovas Milošas ir šiandiena“. Dalyvavo prof. Alfredas Bumblauskas, knygos idėjos autorė ir sudarytoja rašytoja Birutė Jonuškaitė, vienas iš esė autorių prof. Vytautas Martinkus. Moderavo Birutė Vagrienė. Ką teigia mums šiandien Česlavo Milošo, Oskaro Milašiaus, Ježy Giedroico gyvenimai ir pilietinės pozicijos - tai klausimai, kuriems neliko abejinga į vakarą gausiai susirinkusi publika. Reportažą apie renginį transliavo "Laisvės" radijo Baltarusių tarnyba, leidinys ir diskusija buvo pristatyti "Laisvės" radijo baltarusiškame tinklapyje.
RENGINIO FOTOGRAFIJOS

     

Literaturinis A. Puškino muziejus kviečia Lietuvos moksleivius dalyvauti vienuoliktajame moksleivių meninės saviraiškos konkurse
"Mano Aleksandras Puškinas".
Konkurse ketinančių dalyvauti moksleivių sąrašus mokyklos turi pateikti konkurso rengėjams iki 2011 m. gegužės 13 d., adresu: Literatūrinis A.Puškino muziejus, Subačiaus g. 124, LT-11013 Vilnius, faksu (8-5) 2600080, arba el. paštu: konkursas.apuskinas@gmail.com   

 
     

VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus nuo 2011 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. skelbia mokinių piešinių konkursą Vinco Krėvės apsakymų motyvais „Jei gyvenčiau Šiaudinėj pastogėj... Skaitydamas įsivaizduok ir nupiešk.“ Ką daryti? Skaitant Vinco Krėvės apsakymus „Šiaudinėj pastogėj“ arba apysaką „Raganius“, įsivaizduoti aprašomas situacijas bei personažus, tada paimti A4 arba A3 formato lapą ir nupiešti savo viziją. Ko tikėtis? Geriausi piešiniai bus eksponuojami muziejuje, vyks parodos atidarymo renginys, kurio metu apdovanosime jaunuosius kūrėjus. Kūrybinio įkvėpimo! Daugiau informacijos tel. (8~5) 262 01 48 arba el. paštu kreve.vilnius@gmail.com .

 
     

Intelektualios muzikos
koncertų ciklas
GOTESMANAS IR DRAUGAI VENCLOVŲ SVETAINĖJE

Kovo 7 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) improvizavo džiazo duetas
Liudas Mockūnas (pučiamieji) ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija).


B. Vagrienės fotografijos

 

Daugiau apie projektą sužinosite, bernardinuose.lt perskaitę Ievos Vaitkevičiūtės straipsnį
"Venclovų namuose-muziejuje – Arkadijaus Gotesmano inicijuotas muzikinių renginių ciklas"

     

E. Andre

Š. m. vasario 26 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3) vyko renginių ciklo „Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje“ vakaras, skirtas prancūzų kraštovaizdžio architektui Édouard‘ui François André, Lietuvoje suprojektavusiam

 

Lentvario, Palangos, Trakų Vokės ir Užutrakio dvarų sodybų parkus. 2011 m. spalio 25 d. sukanka 100 metų, kai mirė šis garsus, Lietuvą dailinęs, su grafais Tiškevičiais bendravęs ir  didelį indėlį į Lietuvos kraštovaizdžio kūrimą įdėjęs specialistas. Kartu su É. F André klubu Lietuvoje, 2011-uosius paskelbusiu É. F André parkų metais, šeštadienį muziejuje klausėmės klubo narių Vaivos ir Stepono Deveikių pasakojimo apie prancūziškuosius parkus Lietuvoje, prancūzų ir lietuvių kalbomis skaitomų 1898 m. Édouard‘o François sūnaus René André laiškų, rašytų iš Lietuvos į Prancūziją, bei 1904 m. grafų Antaninos ir Felikso Tiškevičių rašytų laiškų, skirtų É. F André. Laiškus skaitė aktoriai Karolina Masiulytė-Paliulienė (prancūzų kalba) ir Romualdas Ramanauskas (lietuvių kalba), smuiku griežė Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikininkė Toma Bandzaitytė.

     

Vasario 23 d. 17 val. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko diskusijų vakaras „Česlovas Milošas ir Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos“. Tai antrasis tęstinio projekto „Tolerancijos sala“ renginys, skirtas Česlovo Milošo 100-čiui paminėti. Diskusiją vedė filosofas, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius dr. Andrius Konickis. FOTOGRAFIJOS

          O. Milašius                        Č. Milošas
     
 
Nepriklausomybės dienos proga Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas įteiks valstybinį apdovanojimą Lietuvos disidentui Viktorui Petkui už jo indėlį siekiant Baltijos šalių nepriklausomybės.
Pagal trečiadienį paskelbtą dekretą, V.Petkui bus įteiktas Marijos žemės kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinas. Disidentas bus pagerbtas už Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautinio judėjimo komiteto įkūrimą 1977 metais. Daugiau..
     

Vasario 19 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko Pertraukos gimtadienio šventė. Gimtadienio proga rengėjai svečiams dovanojo jaunųjų aktorių pasirodymą - geriausių Metų tekstų skaitymus ir, žinoma, vienetinį Pertraukos tortą, kuris buvo iškeptas specialiai šiai šventei. Susirinkusius pasveikino poetas Tomas Venclova, atvykęs į Vilnių dalyvauti Knygų mugės renginiuose.

.FOTOGRAFIJOS

Šventės rengėjas Pertrauka.lt yra literatūrinė svetainė, skirta mokiniams, rašantiems įvairių žanrų kūrinius, norintiems publikuoti savo tekstus, gauti profesionalų įvertinimą. Pertrauka.lt siekia padėti jauniems autoriams rasti savo literatūrinį stilių ir formą, skelbti, kaupti ir saugoti nebanalius, savitus ir įdomius kūrinius.
Svetainės vizija - suburti ne tik mokinius, bet ir mokytojus, padėti susirasti draugų ir bendraminčių, skatinti kartų dialogą, ugdyti kūrybiškumą, etišką bendravimą ir atsakingą požiūrį į gimtosios kalbos vartojimą virtualioje erdvėje
.

 

     

Vasario 17 d.
B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje  „Beatričės namai“

(A. Vienuolio g. 12-1) vykoBeatričė su vaikais

 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Gabrielės Kondrotaitės fortepijono klasės mokinių koncertas. Skambėjo J. S. Bach‘o, L. van Beethoven‘o ir P. Eben‘o kūriniai, kuriuos atliko Lukrecija Stonkutė (7 kl.), Onutė Gražinytė (8 kl.), Kornelijus Jaroševičius (9 kl.), Lina Balčiūnaitė ir Domantas Karalius (10 kl.). Vakaro metu buvo pristatyta Kęstučio Ramono grafikos darbų paroda.

Koncerto FOTOGRAFIJOS

     
Išleista mūsų kolegos Rimgaudo Ryliškio parašyta knygutė MARKUČIAI. VILNIOS SLĖNIS.
Laisvalaikiu kraštotyra ir sostinę supusių dvarų istorija besidomintis autorius leidinyje apžvelgia Markučių, Pūčkorių, Ribiškių, Leoniškių vietovių, čia buvusių dvarų bei rytinės Paplaujos dalies nuo Užupio iki buvusio Markučių dvaro istorinę raidą, vietovėse vykusius svarbesnius urbanizacijos procesus. Daugiau apie knygą..
 
     

Scena iš Aurelijos Ragauskaitės 1975 m. režisuoto spektaklio pagal Balio Sruogos pjesę "Pajūrio kurortas" (Lietuvos literatūros ir meno archyvas)

 

2011 m. vasario 5 d. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3) buvo surengtas vakaras, skirtas paminėti 115-ąsias Balio Sruogos gimimo metines. Rašytojas, gyvendamas šiame bute, sukūrė daug dramaturgijos kūrinių bei surengė ne vieną teatro seminarą. Norėdami prisiminti B. Sruogos teatrinę veiklą, pakvietėme pasiklausyti režisieriaus Gyčio Padegimo pasakojimo ir Vilniaus mokinių dainuojamosios poezijos konkurso antros vietos laimėtojos Dominykos Čiplytės (Šv. Kristoforo gimnazijos mokinė) pagal rašytojo eiles sukurto muzikinio intarpo. Renginio metu veikė nuotraukų, dokumentų ir knygų paroda. Renginio afiša

     

Sausio 21 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko vakaras“Č. Milošo lietuviškieji ryšiai”. Dalyvavo prof. Tomas Venclova ir dr. Mindaugas Kvietkauskas.Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto “Tolerancijos sala” renginys, skirtas Č. Milošo 100-čiui paminėti.

Dr. Pavelo Lavrinec filmuotos vakaro akimirkos:

 

 

Žiniatinklio bernardinai.lt straipsnis Česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių proga – svarstymai apie rašytojo lietuviškuosius ryšius

Renginio FOTOGRAFIJOS

Mindaugo Kluso straipsnis"Lietuviški Czeslawo Miloszo pėdsakai" ("Lietuvos žinios")

 

Tomas Venclova ir Mindaugas Kvietkauskas Venclovų namuose-muziejuje sausio 21 d.
Ramūno R.Katiliaus fotografija

 

Vakaro įrašas transliuojamas Lietuvos radijo programoje „Klasika“ 02.08 14.05 val. ir 02.12 14.03 val.
     
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus 2010 m. rudenį parengė ir išleido parodos „Keliauk į padavimų šalį piešdamas“ katalogą bei atvirukų rinkinį.
 
Mokinių piešinius pagal Vinco Krėvės padavimus palydi ir papildo įdomiausios citatos, atveriančios slėpiningą bei turtingą Krėvės padavimų kalbos pasaulį. Pratarmę katalogui parašė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos direktorė Jūratė Stauskaitė. Maketo autorė muziejininkė Sigita Rimkutė, tekstus parinko muziejininkė Rima Versiackaitė. Projekto vadovas vyr. fondų saugotojas Vladas Turčinavičius. Šie leidiniai pasieks Vilniaus mokyklas, kuriose mokosi jaunieji talentai ir Krėvės kūrybos interpretuotojai. Tęstinį projektą „Keliauk į padavimų šalį piešdamas“ parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Leidinį galima įsigyti muziejuje (Taurog. 10-1, Vilniuje, tel. 2620148). Žiūrėti atvirukus
     

Intelektualios muzikos
koncertų ciklas
GOTESMANAS IR DRAUGAI VENCLOVŲ SVETAINĖJE

Sausio 17 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) improvizavo džiazo duetas
Eugenijus Kanevičius (kontrabosas) ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija).

Ramūno R. Katiliaus fotografijos

 

Daugiau apie projektą sužinosite, bernardinuose.lt perskaitę Ievos Vaitkevičiūtės straipsnį
"Venclovų namuose-muziejuje – Arkadijaus Gotesmano inicijuotas muzikinių renginių ciklas"

FOTOGRAFIJOS iš koncerto

     

Vakaro afiša

 

LITERATŪRINIS VAKARAS SU TOMU VENCLOVA I. CANKARO KULTŪROS CENTRE LIUBLIANOJE Liublianai (Slovėnija) 2010 m. tapus Pasaulio knygų sostine, čia rengiama daugybė renginių, skirtų populiarinti pasaulinei litertūrai ir skatinti knygų skaitymą. Prie šio projekto prisijungė ir tarptautinis Vilenicos literatūros festivalis, švenčiantis veiklos 25-metį. Susitikimai su šio festivalio laureatais tapo atskiru Pasaulio knygų sostinės renginių ciklu, kurį 2011 m. sausio 12 d. užbaigs literatūrinis vakaras su 1990-ųjų laureatu, lietuvių poetu, eseistu, vertėju, publicistu, literatūros istoriku bei mokslų daktaru Tomu Venclova. Vakarą ves literatūros kritikė Petra Koršič.

     

V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3) sausio 6 d., surengė vakarą, skirtą 118-osioms rašytojo gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo bei pranešimą „Adomas Jakštas ir Vincas Mykolaitis-Putinas meno esmės klausimu“ skaitė filosofė Pillė Veljataga, o filosofas, „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis susirinkusiuosius supažindino su XIX a. antros pusės rusų filosofu Vladimiru Solovjovu bei jo darbais. Šiuo žymiu kultūros veikėju domėjosi ir žavėjosi ne vienas mūsų rašytojas, o V. Mykolaitis-Putinas bei Vanda Sruogienė parašė disertacijas, už kurias gavo daktaro vardus. FOTOGRAFIJOS

 
     
     
 
2010 metai
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 
2005-2006 metai
     
     
     
   
J. Brodskis, piešinys iš R. Katiliaus kolekcijos