Į portalo titulinį
     
ANTANAS VENCLOVA
 
 
     
   
1906-1971
   
   
   
   
   
   
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
   
   
   

 

TAIP MATĖ ANTANĄ VENCLOVĄ AMŽININKAI:

 

 

 

     
A. Venclovos portretas. Eskizas. Dail. N. Petrulis, 1961 m. (originalas Venclovų namuose-muziejuje)
A. Venclovos draugiškas šaržas, dail. M. Cvirkienė, 1960 m. (originalas Venclovų namuose-muziejuje)
A. Venclovos draugiškas šaržas, dail. I. Ginsburgas, 1932 m. (fotografija iš Venclovų namų-muziejaus archyvo)
A. Venclovos draugiškas šaržas, dail. St. Krasauskas, 1960 m.. (originalas Venclovų namuose muziejuje)
A. Venclovos draugiškas šaržas, dail. St. Krasauskas, 1956 m.. (originalas Venclovų namuose muziejuje)
A. Venclovos draugiškas šaržas, dail. St. Krasauskas, 1964 m.. (originalas Venclovų namuose muziejuje)

 

 

 
TAIP MATOME A. VENCLOVĄ IŠ ISTORIJOS PERSPEKTYVOS:
 
Liaudies vyriausybė. Iš kairės: Matas Mickis, Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Venclova, Justas Paleckis, Povilas Pakarklis, Ernestas Galvanauskas, Leonas Koganas, Vincas Vitkauskas. 1940 m. birželio 17 d.
 
DAUGIAU ISTORIJOS:

 

 

 
Dizainas Justina