PROJEKTAS TOLERANCIJOS SALA 2006 m.

 
 

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
Venclovų namuose-muziejuje liepos 10 d. vykusio vakaro “1966-2006. Prisimenant pirmąjį Josifo Brodskio apsilankymą Vilniuje” akimirkos . Fotografas Gediminas Zemlickas

Projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Rengėjas Venclovų namai-muziejus. Projekto vadovė B. Vagrienė

 
     
       
 
T. Venclova ir R. Katilius
 
T. Venclova, R. Katilius, P. Morkus, I. Veisaitė, V. Toleikis
 
P. Morkus
 
       
R. Katilius
T. Venclova
E. Katilienė, T. Venclova ir R. Katilius
             
  B. Savukynas, T. Venclova ir R. Katilius   „Su Josifu Brodskiu susipažinome 1966 m. vasarą, kuomet jis, aplinkybėms susidėjus, atvažiavo pas mus į Vilnių. Po to jis lankėsi Lietuvoje dar keletą kartų. Bet pirmasis kartas buvo ypač įsimintinas, nes tada Josifas pas mus Liejyklos gatvėje, kur dabar jo atminimo lenta, vakarais valgomajame, sėdėdamas už didelio apvalaus stalo, skaitė savo eiles. Su Josifu labai greitai susidraugavome ne tik mes – aš, mano brolis Audronis,   mano žmona Elė, bet ir mūsų draugai – Tomas Venclova, Pranas Morkus, Juozas Tumelis, Virgilijus Čepaitis, Ina Vapšinskaitė...“ – taip pirmąjį vilniečių susitikimą su žymiu rusų poetu prisiminė vilnietis profesorius, fizikas Ramūnas Katilius.
Prisiminimų vakare dalyvavo: profesorius Tomas Venclova, profesorius Ramūnas Katilius, jų draugai, buvę kartu tą 1966-jų vasarą…
 
 
 
 
 

Vakaro-rekonstrukcijos metu buvo išreikšta nuomonė, kad viską, kas buvo paskojama, vertėtų užrašyti. Žurnalistas Gediminas Zemlickas remdamasis šios rekonstrukcijos medžiaga ir dalyvių prisiminimais, parengė straipsnį
,,Josifas Brodskis: pirma kelionė į Lietuvą" (laikraštyje "Mokslo Lietuva"), dalys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

portalo titulinį..

kiti Venclovų namų-muziejaus renginiai..

 © Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2006

© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2006