Sekite mus

 

 

 

Rekomenduojama muziejuose

2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-845 Venclovų namai-muziejus atskirtas nuo Vilniaus etninės veiklos centro ir kartu su B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu butu-muziejumi ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu-muziejumi sujungti į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.Biudžetinė įstaiga Vilniaus memorialinių muziejų direkcija yra priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai.

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA
į
staigos kodas 300132332, Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius, tel. (8.5) 262 85 25, el. paštas: vmmd@vilniausmuziejai.lt

Direktorė Birutė Vagrienė, mob. (+370)~670~17742,
priėmimo valandos II – V nuo 13 iki 15 val.

Direktorės l,e.p. pavaduotoja Tatjana Timčenko, mob. (+370)~676 41429,
el. paštas: ukis@vilniausmuziejai.lt

Administracijos darbo valandos
I – V nuo 9 iki 17,45 val. Pietūs nuo 12 iki 12,45 val.

 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOJE

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas – Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Juridinio asmens kodas 300132332
Buveinės adresas Pamėnkalnio g. 34, LT01114 VIlnius
Tel. (8 5) 262 85 25
El. p. vmmd@vilniausmuziejai.lt 
Interneto svetainė www.vilniausmuziejai.lt 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –
MB „Teisės labirintai”
Atstovas Mindaugas Slavinskas
adresas korespondencijai – įstaigos adresas Pamėnkalnio g. 34, LT01114 VIlnius
Mob. tel. +370 (630) 17 959
El. p. info@teiseslabirintai.lt
Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje
Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
·         asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
·         Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
·         Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
·         asmens duomenys yra netikslūs;
·         asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
·         duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
·         Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).


Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.
https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo  
Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
Interneto svetainė: www.ada.lt 
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

DOKUMENTAI:

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos interneto portalo vilniausmuziejai.lt privatumo politika

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos duomenų ir dokumentų saugojimo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų tvarkymo sutarties forma

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos duomenų tvarkymo veiklos įrašų aprašas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

 

 

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 2023

www.vilniausmuziejai.lt