Sekite mus

 

 

 

Rekomenduojama muziejuose

2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-845 Venclovų namai-muziejus atskirtas nuo Vilniaus etninės veiklos centro ir kartu su B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu butu-muziejumi ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu-muziejumi sujungti į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.Biudžetinė įstaiga Vilniaus memorialinių muziejų direkcija yra priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai.

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA
į
staigos kodas 300132332, Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius, tel. (8.5) 262 85 25, el. paštas: vmmd@vilniausmuziejai.lt

Direktorė Birutė Vagrienė, mob. (+370)~670~17742,
priėmimo valandos II – V nuo 13 iki 15 val.

Direktorės l,e.p. pavaduotoja Tatjana Timčenko, tel. (8.5) 231 25 29, mob. (+370)~676 41429,
el. paštas: ukis@vilniausmuziejai.lt

Administracijos darbo valandos
I – V nuo 9 iki 17,45 val. Pietūs nuo 12 iki 12,45 val.

 
TEISINĖ INFORMACIJA

Sugrįžti į pirmą puslapį..

 

AKTUALŪS LR TEISĖS AKTAI IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTAI:

 

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, 1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930, galiojanti suvestinė redakcija;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533, galiojanti suvestinė redakcija;

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113, galiojanti suvestinė redakcija;

Lietuvos respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428, galiojanti suvestinė redakcija;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, galiojanti suvestinė redakcija;

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, galiojanti suvestinė redakcija; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“  ;

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programa, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72  III skyrius „Misija – asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ ;

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d.  nutarimu Nr. 155;

Lietuvos kultūros politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 665;

2020 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-735 patvirtinta „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija“ ;

2020 m. lapkričio 16 d Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintas „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos veiksmų planas (2020–2024) ;

Nacionalinė muziejų̨ koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus , patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-755;

Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ,patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716;

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 ;

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. 1-827 patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos strategines gairės ir Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos strateginių gairių įgyvendinimo priemonių planas;

Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai , patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-262.

 

MUZIEJUOSE SAUGOMŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO TIKRĄJA VERTE METODIKOS:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446 "Dėl Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas 2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo". 

Kiekvienos eksponatų grupės įvertinimo Metodikos priedai..

 

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS DOKUMENTAI:

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos nuostatai

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos paramos gavėjo statusas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje tvarkos aprašas                    Aprašo priedas Nr. 1

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos interneto portalo vilniausmuziejai.lt privatumo politika

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vidaus tvarkos taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje prevencijos taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos finansų kontrolės taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos viešųjų pirkimų taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos viešųjų pirkimų komisijos reglamentas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Rinkinių komisijos reglamentas

Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

Žodinė (bendra) priešgaisrinės saugos instrukcija

Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija

Administracinių patalpų priešgaisrinės saugos instrukcija

Darbuotojo, dirbančio su videoterminalu, saugos ir sveikatos instrukcija

Administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos konkurso vyriausiojo fondų saugotojo – direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

 

 

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 2022

www.vilniausmuziejai.lt