Literatūrinio A. Puškino muziejaus
VIRTUALI EKSPOZICIJA


.
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje
ES PROJEKTAI

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m.

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.


2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai – iki 2015 m. pavasario planuoja suskaitmeninti, automatizuotai aprašyti ir į portalą „Europeana“ pateikti duomenis (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius vaizdus) apie 20 000 muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Literatūrinio A. Puškino muziejaus indėlis į projektą – apie 550 muziejaus rinkiniuose saugomų, projekto temas atitinkačių fotografijos žanro kultūros paveldo objektų. Šiuo metu muziejus jau yra suskaitmeninęs ir į LIMIS sistemos duomenų bazę pateikęs duomenis apie 255 eksponatus. Informacija apie juos yra susieta su muziejuje saugomų fotografijų skaitmeniniais vaizdais. Vilniaus memorialinių muziejų direkcija įsipareigojo pateikti 50 fotografijų, šiuo metu pateikta V. Mykolaičio-Putino prieškarinių fotografijų kolekcija (15 vnt.).


Lietuvos muziejai
www.muziejai.lt

SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ BENDRIJA

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA


Lietuvos valstybinių institucijų
duomenų bazė

 
R Ė M Ė J A I:

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742


 
2016 metais apsilankė 9715 lankytojų
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                sugrįžti į titulinį
 
                                                                                                                                                                Naujienų archyvas
Untitled Document
 
 

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet, įstaigos duomenys.. 

 

 


VERTA APLANKYTI


svetingiausias 2012 m. Vilniaus muziejus.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
"Skalvijos" kino centras 2010 m. lapkritį Paryžiuje vykusioje XV "Europa Cinemas" kino teatrų konferencijoje apdovanotas pagrindiniu prizu už geriausią 2009 m. kino programą. Šiuo metu "Europa Cinemas" tinklas vienija 1005 kino teatrus 68-iose šalyse.
2013 m. kovo 13 d. SKALVIJAI
sukako 50 metų!
Daugiau..Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA
Viačeslavas Ivanovas atsako į Donatos Mitaitės klausimus. Vaizdo įrašas 2009.07.21

Siekdami pagerinti Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos darbą, sukūrėme anketą, kurią labai prašytume užpildyti, apsilankius mūsų muziejuose. Pildyti anketą..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idėjų mugė, 2009 m.spalio 30 d.
     
 

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejus kviečia prisiminti 100-čio žmogų Lietuvos pedagogą, žurnalistą, karininką, rezistentą, kovotoją už Nepriklausomybę, partizanų vadą,  A. Ramanauską-Vanagą. Balandžio 10 d. 18 val. muziejuje, V. Mykolaičio-Putino svetainėje vyks A. Zalanskaitės naujausio filmo „Nenugalimas“ peržiūra, susitikimas su idėjos autoriais bei istoriku Dariumi Juodžiu.

 

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos džiaugiasi konkurso „Atrandu V. Mykolaičio-Putino poeziją“ dalyvių gausa. Registracija jau pasibaigė, belieka sulaukti skaitymų!
Kviečiame dalyvius ir jų mokytojus atvykti į V. Mykolaičio-Putino memorialinį butą-muziejų (Tauro g. 10-3 Vilnius), Balandžio 14 d., šeštadienį, 11:00 val. Prašytume patvirtinti jūsų dalyvavimą el. paštu arba telefonu. Apie visus pasikeitimus mus informuoti.
Labai lauksime atvykstant !

 

JOSIFO BRODSKIO „PUSANTRO KAMBARIO“ FOTOGRAFIJOSE
Paroda skirta Nobelio premijos 30-mečiui paminėti
Dar turite paskutinę galimybę pamatyti parodą, kurios ekspoanvmas baigsis balandžio 4 d.!
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) eksponuojama paroda, parengta Josifo Brodskio muziejaus įkūrimo Sankt-Peterburge fondo. Tai fotografijos iš Josifo Brodskio gimtųjų namų Pestelio gatvėje Muruzi name tuometiniame Leningrade, iš kurių jis emigravo 1972 metais. Namai, kuriuose paliko tėvus gyventi amžiname išsiskyrime. Josifą ištrėmusi valdžia niekuomet neišleido tėvų aplankyti sūnaus, taip nubaudusi neklusnų poetą.
Išlydėję Josifą į emigraciją, jo draugai neapleido Brodskių namų. Kasmet gegužės 24 d. per poeto gimtadienį aplankydavo jo tėvus. Brodskio draugas Michailas Milčikas, anksti supratęs šių namų svarbą Rusijos kultūros istorijai, užfiksavo fotografijose interjero detales, gal numatydamas, kad kada nors bus galima šiuose namuose įkurti muziejų. Tiesa, tikro muziejaus Pestelio gatvėje vis dar nėra, bet Josifo Brodskio muziejaus įkūrimo Sankt-Peterburge fondo pastangomis šie komunalinio buto „pusantro kambario“  buvo išpirkta ir pradėta rengti kultūros vakarai, parodos. Visuomenei šie namai atvėrė duris minit poeto 75-metį 2015 m. gegužę.

 

KVIEČIAME Į V.MYKOLAIČIO-PUTNO MEMORIALINIAME BUTE-MUZIEJUJE VYKSIANTĮ NAUJOS V.VALIUŠAIČIO KNYGOS „PONIA IŠ VENECIJOS TAVERNOS“ PRISTATYMĄ.
Vertinga ir įdomi knyga, kurioje publicistine kalba diskutuojama aktualiausiais Lietuvos istorijos klausimais. Įvadiniame straipsnyje „Juditos kalavijas“ autorius cituoja Lietuvos generalinį konsulą Toronte, Kanadoje Džeraldą Grantą-Satį (Gerald L. P. Grant Suttie, 1890–1949), kuris 1941 m. gruodžio 8 d. prezidentui Antanui Smetonai rašė: „Jau vėlu, bet dar nėra visiškai per vėlu atgaivinti Lietuvos respublikos kenčiantį kūną ir sielą. Lietuvai reikia skubios stiprios pirmosios pagalbos. Stebuklai įvyksta tik tada, kai kažkas kažką daro. Sužeistos tautos miršta kaip ir žmonės ir palaidojamos užmarštyje, jeigu nėra aktyvios, kovojančios už sielos gyvybę.“ 
Susitikimas ir atvira diskusija apie laisvą spaudą, socialinę atskirtį, politinę kultūrą ir istorijos svarbą kartu su V. Valiušaičiu
BALANDŽIO 4 D. 18:00 VAL.

ĮĖJIMAS LAISVAS. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
8-5-262-44-80 arba putinomuziejus@gmail.com

 
 

Atkurtos Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus skelbia mokinių piešinių konkursą „Dvasios milžinai Krėvės kūryboje. Iškiliausi padavimų, apsakymų ir dramų personažai“.
Daugiau informacijos, konkurso sąlygos..

 

Kviečiame 11-16 m. mokinius dalyvauti piešinių konkurse!
Amžiaus grupės: 11-12 m.,13-14 m., 15-16 m. 
Tema: „Žilvinas ir Eglė“ pagal V. Mykolaičio-Putino poemą.

 Vertinimo kriterijai: Vertinant bus atsižvelgiama į savitą poemos teksto supratimą ir interpretaciją, temos pateikimą, kūrybiškumą, originalumą. Kiekvieno darbo kitoje pusėje turi būti užrašyti poemos žodžiai, įkvėpę jaunąjį/ą dalininką/ę. Formatas: A-3, A-4 piešimo lapai. Technikos: Darbai gali būti atlikti guašo, akrilo, akvarelės, tušo, koliažo, aplikacijos, įvairiomis grafikos bei piešimo technikomis ir kt.
Konkursas vykdomas: 2018 m. vasario mėn. – 2018 m. balandžio mėn. Piešiniai pristatomi iki 2018 m. balandžio 4 d. (galioja pašto registracijos data).
Darbų pateikimas: Ant atskiro lapo nurodyti: dalyvio/ės vardą ir pavardę, gimimo metus, mokyklą ir miestą, kitoje eilutėje: atsakingo suaugusio asmenio (tėvų ar mokytojų) vardą pavardę, kontaktinį el. paštą ir telefoną. Ant voko adresu
V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus, Tauro g. 10-3, Vilnius, nurodykite „Piešinių Konkursui „Žilvinas ir Eglė“
.
Piešinius taip pat galima atnešti tiesiai į muziejų darbo valandomis (II– VI 10.00 – 17.00 val.).
Konkurso rezultatai skelbiami: 2018 m. balandžio mėn. 
Apdovanojimų vieta ir data bus paskelbta vėliau.
Papildoma informacija telefonu (8 5)262 4480, el. paštu putinomuziejus@gmail.com

Poemos tekstas..

 
 
 

Sausio 25 d. Kviečiame į atsiminimų vakarą ir atvirą diskusiją ,,Apie baugščią ir drąsią V. Mykolaičio-Putino širdį", kuriame išgirsite I. Balčiūnienės ir V. Valiušaičio pasakojimus, pamatysime surinktą dokumentinę medžiagą apie rašytojo poziciją karo ir pokario metais. Renkamės V. Mykolaičio svetainėje, Tauro g.10-3, 18:00 val.
Įėjimas laisvas.

 
Venclovų namuose-muziejuje 2018 m. sausio 11 dieną 19.00 val. įvyks netradicinės, psichodeliškos ir linkusios į eksperimentus akustinės muzikos koncertas, kuriame pasirodys muzikanto iš Anglijos Richardo Thompsono projektas Lost Harbours ir lietuvis Algis Fediajevas. Plačiau ..
 
 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, vykdydama projektą „Technologinių inovacijų kūrimas ir jų poveikio tyrimas Vilniaus memorialiniuose muziejuose“, 2017 m. sukūrė naują papildytos realybės mobiliąją programėlę ir ja paremtą edukacinę programą „Daugiau nei matai“ .
Projekto partneris – Vilniaus universiteto komunikacijų fakultetas. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

REKLAMINIS VAIZDO KLIPAS


Programėlę „Daugiau nei matai“ į savo mobiliuosius įrenginius nemokamai galite atsisiųsti iš Google play parduotuvės.

Programos "Daugiau nei matai " edukacinius užsiėmimus bus galima užsisakyti Direkcijos muziejuose telefonu arba el paštu.

 
 
 
     
  2017 metai
  2016 metai
  2015 metai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
 
2011 metai
 
2010 metai
 
2009 metai
 
2008 metai
 
2007 metai
 
2005-2006 metai