.
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje
ES PROJEKTAI

PROJEKTO PREZENTACIJA

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
ir Literatūrinis A. Puškino muziejus partnerių teisėmis dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.
Projektas buvo gyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos vyko 2012 - 2015 m.

  

Daugiau apie Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE

  

2013 m. sausio mėnesį Vilniaus savivaldybės muziejai pradėjo dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (e LIMIS). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.
Metų pradžioje LIMIS duomenų bazėje  buvo pateikti duomenys apie  255 Literatūrinio A. Puškino muziejaus eksponatus. Ruošiamasi įkelti ir kitų Vilniaus muziejų eksponatus. Į LIMIS perkelti duomenys šiuo metu yra tikslinami, papildomi ir  palaipsniui viešinami.
Susipažinti su viešai prieinamais Lietuvos muziejų  duomenimis apie jų saugomus eksponatus, galima LIMIS sistemos portale
www.limis.lt.


2012 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejus pasirašė tarptautinio koncorciumo dalyvių sutartį su pagrindiniu projekto „Europena Photography“ (Europos Komisijos iš dalies finansuojamas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 metais skaitmeninimo ir sklaidos projektas)  vykdytoju Alinari 24 ORE Spa (kurio pareigas dabar yra perėmęs Promoter) dėl Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimo projekte. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.Lietuvos muziejai – šio projekto dalyviai – iki 2015 m. pavasario planuoja suskaitmeninti, automatizuotai aprašyti ir į portalą „Europeana“ pateikti duomenis (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius vaizdus) apie 20 000 muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Literatūrinio A. Puškino muziejaus indėlis į projektą – apie 550 muziejaus rinkiniuose saugomų, projekto temas atitinkačių fotografijos žanro kultūros paveldo objektų. Šiuo metu muziejus jau yra suskaitmeninęs ir į LIMIS sistemos duomenų bazę pateikęs duomenis apie 255 eksponatus. Informacija apie juos yra susieta su muziejuje saugomų fotografijų skaitmeniniais vaizdais. Vilniaus memorialinių muziejų direkcija įsipareigojo pateikti 50 fotografijų, šiuo metu pateikta V. Mykolaičio-Putino prieškarinių fotografijų kolekcija (15 vnt.).


Lietuvos muziejai
www.muziejai.lt

SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ BENDRIJA

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA


Lietuvos valstybinių institucijų
duomenų bazė

 
R Ė M Ė J A I:

Jūs galite tapti mūsų rėmėjais
skambinkite
8.5 2628525, 8 6.7017742


 
2016 metais apsilankė 9715 lankytojų
Interneto svetainės lankytojų skaitliukas įdėtas 2007.01.10

Skelbiant šiame interneto portale esančią informaciją, prašome nurodyti portalo adresą: www.vilniausmuziejai.lt

©Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

SVETAINĖS MEDIS                                                                                                                sugrįžti į titulinį
 
                                                                                                                                                                Naujienų archyvas
Untitled Document
 
 

Gerbiamieji svetainės lankytojai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija dėkoja visiems, paskyrusiems mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Ankstesniais metais pervestas mums lėšas panaudojome šios interneto svetainės serverio nuomai ir vardo palaikymui apmokėti. Maloniai kviečiame kviečiame paremti mus ir šiemet, įstaigos duomenys.. 

 

 


VERTA APLANKYTI


svetingiausias 2012 m. Vilniaus muziejus.Memorialinis kultūros ir informacijos centras
"Skalvijos" kino centras 2010 m. lapkritį Paryžiuje vykusioje XV "Europa Cinemas" kino teatrų konferencijoje apdovanotas pagrindiniu prizu už geriausią 2009 m. kino programą. Šiuo metu "Europa Cinemas" tinklas vienija 1005 kino teatrus 68-iose šalyse.
2013 m. kovo 13 d. SKALVIJAI
sukako 50 metų!
Daugiau..Lietuvos mokslininkų laikraštis

MOKSLO LIETUVA
Viačeslavas Ivanovas atsako į Donatos Mitaitės klausimus. Vaizdo įrašas 2009.07.21

Siekdami pagerinti Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos darbą, sukūrėme anketą, kurią labai prašytume užpildyti, apsilankius mūsų muziejuose. Pildyti anketą..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
 

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA

 

2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-845 Venclovų namai-muziejus atskirtas nuo Vilniaus etninės veiklos centro ir kartu su B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu butu-muziejumi ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu-muziejumi sujungti į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.

Biudžetinė įstaiga Vilniaus memorialinių muziejų direkcija yra priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai.

Prezentacija ,,Vilniaus memorialinių muziejų direkcija"

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA
Įstaigos kodas 300132332
Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius
Tel./Faks. (8.5) 262 85 25,
el. paštas: vmmd@vilniausmuziejai.lt
Direktorė Birutė Vagrienė, mob. (+370)~670~17742
Direktorės priėmimo valandos II – V nuo 13 iki 15 val.

Direktorės pavaduotoja ūkiui Lina Sakalauskaitė
Tel. (8.5) 231 25 29, mob. (+370)~684~30177
el. paštas: ukis@vilniausmuziejai.lt

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos skyriai:

B. GRINCEVIČIŪTĖS MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS
,,BEATRIČĖS NAMAI"

A. Vienuolio g. 12-1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8.5) 261 74 22
el. paštas: info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt
B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus vadovė –
vyr. fondų saugotoja Renata Tarosaitė-Minkevičienė
Mob. (+370)~678~83655
Muziejus lankomas I – V nuo 10 iki 17 val.

V. MYKOLAIČIO PUTINO MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS
Tauro g. 10-3, LT-01114 Vilnius
Tel. (8.5) 262 44 80
el. paštas: info.putino@vilniausmuziejai.lt
V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vadovė –
l. e. p. vyr. fondų saugotoja Ula Zaleskytė
Mob. (+370)~678~83651
Muziejus lankomas II – VI nuo 10 iki 17 val.

V. KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIS BUTAS-MUZIEJUS
Tauro g. 10-1, LT-01114 Vilnius
Tel./Faks. (8.5) 262 01 48
el. paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovas –
vyr. fondų saugotojas Vladas Turčinavičius
Mob. (+370)~678~83644
Muziejus lankomas II – VI nuo 10 iki 17 val.

VENCLOVŲ NAMAI-MUZIEJUS
Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius
Tel. (8.5) 262 85 25
el. paštas: info.venclovos@vilniausmuziejai.lt
Venclovų namų-muziejaus vadovė –
vyr. fondų saugotoja Justina Juozėnaitė
Mob. (+370)~678~83665
Muziejus lankomas I – V nuo 10 iki 17 val.

Kaip mus rasti?
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos muziejai žemėlapyje

 

Mūsų vizija:

Vilniaus memorialiniai muziejai – tai kultūros vertybių kolekcija, pritraukianti lankytoją galimybe šviestis, turiningai praleisti laisvalaikį bei kūrybiškai išreikšti save.


Misija:

Remdamiesi muziejuose sukauptomis vertybėmis, siekiame maksimaliai pasitarnauti visų amžiaus grupių vietos gyventojams ir svečiams, taikliai patenkindami jų kultūrinius poreikius.


Tikslai:

  • organizuoti Vilniaus memorialinių muziejų darbą, jį koordinuoti;
  • kaupti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei;
  • derinti muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
  • organizuoti su memorialinių muziejų veikla susijusius renginius ir projektus;
  • kurti informacinę visuomenę;
  • dirbti su jaunimu, bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos MOKAMOS PASLAUGOS,
patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014.12.03 sprendimu Nr. 1-2158

 

DARBO UŽMOKESTIS Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Nuo 2017 m. liepos 1-osios dienos dėl pasikeitusio Viešųjų pirkimų įstatymo, BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija vadovausis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

 

DOKUMENTAI:

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos nuostatai

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos paramos gavėjo statusas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės nuo 2018.05.25

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vidaus tvarkos taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos finansų kontrolės taisyklės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos viešųjų pirkimų komisijos reglamentas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Rinkinių komisijos reglamentas

Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

Žodinė (bendra) priešgaisrinės saugos instrukcija

Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija

Administracinių patalpų priešgaisrinės saugos instrukcija

Darbuotojo, dirbančio su videoterminalu, saugos ir sveikatos instrukcija

Administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

 

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Kultūros ministro įsakymas 2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo". Išsamiau..

Kiekvienos eksponatų grupės įvertinimo Metodikos priedai..