Į portalo titulinį
LT
 
KITI ŠEIMOS NARIAI
 

 

 
 

           KITI ŠEIMOS NARIAI

   

MELCHIORAS RAČKAUSKAS
(1885 m. sausio 6 d. Šiaudinėje (Akmenės raj.)- 1968 m. sausio 7 d. Kaune)
(Elizos, Marijos ir Vytauto tėvas, Tomo Venclovos senelis)
Filologas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordino kavalierius (1930 m.), Lietuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1965 m.). 1904-1906 m. Peterburgo universitete studijavo teisę. 1910 m. baigė Odesos universitetą (klasikinė filologijos specialybė), mokytojavo Bolgrado (Odesos sr.) ir Chersono gimnazijose. 1921-1923 m. Panevėžio gimnazijos, mokytojų seminarijos mokytojas. 1923 - 1927 m. Mažeikių gimnazijos direktorius ir Kauno universiteto lotynų kalbos dėstytojas. 1927-1940 m. Švietimo ministerijos mokyklų inspektorius ir Kauno universiteto docentas. 1940-1941 m. Kauno III gimnazijos direktorius. 1941-1944 m. Kauno suaugusiųjų gimnazijos mokytojas. 1944-1949 m. Kauno, 1949-1967 m. Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorius.
Daugiau, bibliografija, fotografijos...

   

ELIZA VENCLOVIENĖ (ELŽBIETA TERESĖ RAČKAUSKAITĖ)
(1911 m. liepos 25 d. Bolgrade (Odesos sr.) - 2006 m. balandžio 6 d. Vilniuje)

Antano Venclovos žmona, Melchioro Račkausko dukra, Tomo Venclovos motina. Daugiau, fotografijos...

   

MARIJA RAČKAUSKAITĖ-CVIRKIENĖ
(1912 m. spalio 28 d. Bolgrade, Odesos sr. - 2004 m. birželio 23 d. Vilniuje)

Dailininkė gimė Bolgrade, kur tuo metu mokytojavo jos tėvas, klasikinių kalbų žinovas M. Račkauskas. 1921 m. visa šeima persikėlė į Lietuvą , nuo 1927 m. apsigyveno Kaune, Fredoje. 1930 m. Marija baigė gimnaziją. 1930—1935  m. mokėsi Kauno meno mokykloje pas P. Kalpoką ir A. Galdiką. Dailės parodose M. Cvirkienė pradėjo dalyvauti nuo 1935 m. Kartu su savo vyru rašytoju P. Cvirka 1937 m. keliavo po Vakarų Europą, ilgiau gyveno Paryžiuje. 1938—1940 m. priklausė Lietuvos moterų dailininkių draugijai, taip pat buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 1939 m. individualistų sekcijos) narė. 1940 m. dalyvavo „Dairos" (dailininkų realistų-aktyvistų) grupės veikloje. Karo metu su P. Cvirka pasitraukė į Alma Atą, gyveno Maskvoje. 1945 m. grįžo j Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Nuo 1946 m.— LTSR dailininkų sąjungos narė. 1964 m. Vilniuje surengė pirmąją personalinę parodą. Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Vengrijoje, Italijoje , Čekoslovakijoje). 1965 m. M. Cvirkienei suteiktas LTSR nusipelniusios meno veikėjos, 1972 m.— LTSR liaudies dailininkės vardas,  2000 m. buvo apdovanota 5 laipsnio Gedimino ordinu. Daugiau, fotografijos...

   

KAROLIS VAIRAS- RAČKAUSKAS
(1882 m. lapkričio 4 d. Šiaudinėje, Akmenės raj. - 1970 m. balandžio 3 d. Kaune)
(Melchioro Račkausko brolis)
Poetas, prozininkas, vertėjas; 1949-1969 m. buvo Petro Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. Gyvendamas JAV (nuo 1907 m.), drauge su Jonu Šliūpu bei Vladislovu Dembskiu redagavo „Laisvąją mintį", 1923-1928 m. dirbo Lietuvos Respublikos pasiuntiniu Londone, po to - Pietų Afrikos Respublikoje. 1933 m. grįžo Lietuvon, į Kauną. Jo knyga apie Dembskį „Kunigas maištininkas" išleista 1967 m. Yra išvertęs Longfellow, Byrono, Gorkio, Dreiserio ir kitų rašytojų kūrinių.
Daugiau, bibliografija, fotografijos...

   

VYTAUTAS RAČKAUSKAS
(1909 m. lapkričio 21 d. Bolgrade (Odesos sr.)- 1996 m. kovo 22 d. JAV)
Vytautas Račkauskas (Victor Rackus – JAV) - prof. Merkelio Račkausko ir jo žmonos Elenos pirmagimis, Marijos ir Elizos brolis. 1927 m. Račkauskų šeimai apsigyvenus Kaune, Fredoje, Vytautas mokėsi Kauno muzikos mokykloje - lankė Juozo Gruodžio kompozicijos pamokas. Taip pat Kauno universitete studijavo teisę (kriminalistiką). Labai domėjosi fotografija. Nuo paauglystės fotografavo gamtą, gyvūnus, portretus, reportažines nuotraukas.
1944 m. emigravo iš Lietuvos, gyveno Toledo mieste Ohio valstijoje, JAV
. Daugiau, fotografijos...
Paroda "Paskutinė vasara Paveliuonyje" iš Viktoro Janulaičio archyvo