Į portalo titulinį
   
MUZIEJAUS RINKINYS
 
 

 

   
 

Venclovų namų-muziejaus rinkinyje yra per 10 tūkstančių eksponatų. Rinkinį sudaro:
ANTANO VENCLOVOS, TOMO VENCLOVOS ir RAČKAUSKŲ ŠEIMOS fondai. Eksponuojama apie 10 % rinkinio.

Klasifikuojant pagal eksponatų rūšį, Venclovų namų-muziejaus rinkinį sudaro:

Archyvinė medžiaga – rankraščiai, laiškai, telegramos, visuomeninės ir literatūrinės bei leidybinės veiklos dokumentai, dienoraščiai, prisiminimai ir kita medžiaga. 2007 m. vykdydant projektą, finansuotą LR Kultūros ministerijos, iš JAV Yale universiteto Beinecke retų knygų ir rankraščių bibliotekos nusikopijavome dalį ten saugomo Tomo Venclovos archyvo (laiškai, dokumentai, Helsinkio grupės medžiaga ir kt.  – apie 900 psl.). Renkant duomenis apie Tomo Venclovos politinę veiklą ir dalyvavimą disidentinės Lietuvos Helsinkio grupės veikloje, disidentas Viktoras Petkus padovanojo Venclovų namams-muziejui svarbiausius šios grupės išlikusių dokumentų originalus ir dabar tai yra vienintelis muziejus Lietuvoje, turintis tokią išsamią ir vertingą Lietuvos Helsinkio grupės dokumentų kolekciją. Oficialiai lietuvių Helsinkio grupė vadinosi „Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninė grupė“. Jos nariai steigėjai buvo politinis kalinys Viktoras Petkus,  kunigas Karolis Garuckas,  fizikas Eitanas Finkelšteinas,  poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė ir poetas, vertėjas Tomas Venclova.

Fotonuotraukos - beveik dviejų tūkstančių nuotraukų kolekcija, apimanti prieškarį, karo metus ir pokarį iki mūsų dienų. Fotografijose įamžinti Venclovų šeimos nariai, žymūs lietuvių ir kitų tautų meno veikėjai, Tomo Venclovos gyvenimas emigracijoje ir kt. 2019 m. Venclovų namai-muziejus įvykdė Lietuvos Kultūros Tarybos finansuotą projektą „Fotografo Vytauto Račkausko archyvo iš JAV sugrąžinimas“, 2019 m. liepos mėn. 1 dienos Dovanojimo aktu muziejui perduoti 628 vnt. eksponatų (Vytauto Račkausko fotografijų ir negatyvų). Tai unikalus rinkinys, svarbus Lietuvos fotografijos istorijai, atspindintis tarpukarį, antro pasaulinio karo pradžią, pabėgėlių pasitraukimą iš Lietuvos.

Dailės darbai – daugiau nei du šimtai originalių tapybos, skulptūros, taikomosios dailės ir grafikos darbų. Paminėtina S. Ušinsko darbo vaza, M. Cvirkienės, P. Tarabildos, N. Petrulio tapyba, S. Krasausko, P Rauduvės, L. Paškauskaitės, A. Surgailienės, A. Makūnaitės, B. Cvirkienės, P. Repšio, T. Kulikausko, V. Jurkūno, J. Kuzminskio, V. Kisarausko piešiniai ir grafika.

Memorialiniai daiktai - baldai bei kiti interjero daiktai, asmeniniai daiktai, suvenyrai, indai, rašomojo stalo reikmenys. Muziejuje išsaugotas autentiškas art deco stiliaus interjeras, išlikę autentiški baldai ir daiktai.

Garso ir vaizdo įrašai, kino filmai, negatyvai. Yra išlikę XX a 6-to dešimtmečio bute filmuoti kadrai, J. Biliūno perlaidojimo filmuota medžiaga ir kt.

Antano Venclovos biblioteka - reta knygų kolekcija pilna apimtimi šlikusi iki mūsų laikų. Profesorius T. Venclova pasidalino prisiminimais , kaip ji buvo komplektuojama ir saugoma. Kolekcijoje yra XX a. išleistos knygos lietuviu rusų, anglų, vokiečių prancūzų ir lenkų kalbomis, periodiniai leidiniai.

Tomo Venclovos autorinė biblioteka - autorinės Tomo Venclovos knygos ir vertimai. Tai beveik pilna, todėl reta ir vertinga kolekcija knygų, išleistų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, viena iš nedaugelio Lietuvoje.

Pagalbinio fondo medžiaga – senos publikacijos spaudoje, periodika, metodinė biblioteka ir kt.