Į portalo titulinį
   
PARODOS
 

 

PARODOS muziejuje
 
   
   
 
VIRTUALIOS PARODOS
   
 
Virtuali Vytauto Račkausko fotografijų paroda iš Mindaugo Viktoro Janulaičio asm. archyvo (JAV)
PASKUTINĖ VASARA PAVELIUONYJE

Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
MARIJAI CVIRKIENEI - 100

Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
KAROLIS VAIRAS-RAČKAUSKAS - VERTĖJAS IR DIPLOMATAS,
skirta 130-sioms gimimo metinėms
Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
PASAULIO PILIETIS IR MĄSTYTOJAS, skirta A. Štromo 80-čiui

Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
VYTAUTUI RAČKAUSKUI - 100. Kauno potvynis Vytauto Račkausko fotografijose iš Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo

Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
PETRUI CVIRKAI - 100. ANTANAS VENCLOVA APIE PETRĄ CVIRKĄ

Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali Audroniaus Žygavičiaus fotografijų paroda
PROFESORIAUS TOMO VENCLOVOS 70-METIS VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS VENCLOVŲ NAMUOSE MUZIEJUJE
Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali paroda
PROFESORIUI TOMUI VENCLOVAI - 70
Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali Jono Jakimavičiaus fotografijų paroda
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI - 100, kurioje yra įdėtas Tomo Venclovos straipsnis "Bernardas Brazdžionis".
Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali fotografijų paroda
ELIZA VENCLOVIENĖ. ATSISVEIKINIMAS (2007 m. balandis) Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
 
 
Virtuali paroda
Fotografo Audroniaus Žygavičiaus fotoreportažas iš konferencijos LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS PO 30-TIES METŲ (2007 m. sausis) . Kviečiame apsilankyti. Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali paroda
IŠ VENCLOVŲ NAMŲ-MUZIEJAUS ISTORIJOS (Vakaro su Tomu Venclova akimirkos, įamžintos fotografo M.Baranausko, 1992 m. gruodis). Žiūrėti parodą.
   
 
Virtuali paroda
VAKARO „LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS" AKIMIRKOS. (Fotografas Ramūnas Danisevičius („Lietuvos žinios“). Vakaras „Lietuviškas divertismentas“ vyko Venclovų namuose-muziejuje 2005 m. rugpjūčio 18 d. Žiūrėti parodą...
   
 
Virtuali paroda
„MELCHIORUI RAČKAUSKUI - 120 METŲ" (nuotraukos iš vaikaičio Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo). Žiūrėti parodą...