Išeivijos daininkė Audronė Simanonytė ir 14-ojo Pasaulio Lietuvių seimo nariai
lankėsi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje

 

 

Rugpjūčio 8 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) koncertavo viešnia iš JAV - dainininkė, dainų kūrėja, žurnalistė Audronė Simanonytė. Šią vasarą lankydamasi Lietuvoje, dalininkė surengė koncertus Kaune, Tauragėje ir Vilniuje, dar ruošiasi vykti į Anykščius. Venclovų namuose-muziejuje dainininkės klausytis susirinko ne tik vilniečiai, bet ir svetur išvykę tautiečiai, 14-tojo Pasaulio Lietuvių Seimo nariai. Audronę klausytojams pristatė jos bičiulė Sigita Rossen-Šimkuvienė, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė organizaciniams reikalams. Apie muziejų ir Vilniaus memorialinių muziejų direkciją viešnioms papasakojo direktorė B. Vagrienė, muziejininkės R. Biveinytė ir J. Juozėnaitė. Šio nuotaikingo vakaro metu muziejų aplankė p. Birutė Kairienė, JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos pirmininkė, p. Giedrė Stankūnienė, XX JAV LB tarybos narė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir  LRS bendros komisijos narė, p. Zita Sidarienė, JAV LB Pietvakarių Floridos apylinkės vicepirmininkė, p. Gelmina Zidelytė, JAV  LB Manheteno bendruomenės apylinkės valdybos narė, p. Jurgita Noreikaitė-Pickel Vokietijos LB atstovė ir kiti svečiai.
Audronė Simanonytė gimė Lietuvoje, Kaune, Lietuvos partizano ir politinės kalinės šeimoje. Nuo 2001 m. gyvena JAV, pastaruosius 3 metus – Niujorke. Vilniaus universitete baigusi Lietuvių kalbos ir literatūros studijas, ji šiuo metu dirba laikraštyje ,,Amerikos lietuvis”, bendradarbiauja su portalais ,,Delfi”, ,,Balsas”, ,,Alkas” ir t.t.
Dainininkė pati kuria muziką, rašo tekstus. Apsigyvenusi Niujorke, lankė Juiliard muzikos akademijos dainavimo kursus, mokėsi Niujorko vokalo mokykloje “Singers Forum”.

Informaciją parengė Birutė Vagrienė

Birutės Vagrienės ir Justinos Juozėnaitės fotografijos


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

į portalo titulinį..

kiti Venclovų namų-muziejaus renginiai..