Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Krėvės memorialinio buto-muziejaus vykdomas
menų sintezės projektas NETRŪKSTANČIOS GIJOS

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Į titulinį

2007 metų gegužės 4 dienos vakare „Žinijos“ draugijos salėje vyko pirmasis V. Krėvės memorialinio muziejaus vykdomo menų sintezės projekto „Netrūkstančios gijos“ renginys, kurį finansavo LR kultūros ir sporto rėmimo fondas.

Projekto organizatorė ir vedėja Gintarė Prūsaitė šiame renginyje iškėlė klausimą: „Ar šiuolaikiniai menininkai, tiek profesionalai, tiek grafomanai, jaučia kokį nors ryšį su lietuvių literatūros klasika ir kultūros tradicija? Ar įmanoma už mokyklos ribų, kur griežtai nustatytas skaitomos literatūros sąrašas, sudominti šiuolaikinį žmogų Lietuvių kultūros tradicija? Ar ji lieka tik užkonservuota Lietuvos muziejuose, kuriuose dirba keli tradicijos fanatikai. O gal vis dėlto klasikinė literatūra pasąmoningai įsirašo į mūsų gyvenimus ir paslaptingai veikia, formuoja vertybes?“

Į bendrą kūrybinį pokalbį buvo pakviesti skirtingų kartų menininkai bei skirtingų meno rūšių kūrėjai. Savo kūryba jie mėgino atsakyti į klausimą – ar egzistuoja ir jeigu taip, kokiomis formomis, lietuvių kultūros tradicija šiuolaikiniame mene. Arba koks ryšys yra tarp šiuolaikinio kūrėjo ir klasikos?

Internetinėje svetainėje www.rasyk.lt buvo suorganizuotas jaunųjų menininkų konkursas, kuriame buvo išrinkti septyni poezijos, vienas prozos bei vienas video instaliacijos autoriai, kurie renginyje pristatė savo kūrybą.

Pertraukomis tarp skaitymų savo dainas atliko jaunasis dainuojamosios poezijos kūrėjas Paulius Minkevičius.

Po skaitymų poetas Vladas Braziūnas bei kompozitorius Algirdas Klova pristatė ištraukas iš dar 2005 metais išleistos kompozicijos poeto balsui ir skambančiai gausai „Iš naminio audimo dainos“ .

Vėliau beliko tik apdovanoti įdomiausią santykį su lietuvių tradicija atskleidusius du menininkus ir apdovanoti juos šios kompozicijos knygomis su kompaktiniu disku.

Vakaro baigiamuoju akcentu tapo Lietuvių literatūros katedros dėstytojo dr. doc. Regimanto Tamošaičio mintys apie šiuolaikiškumo santykį su tradiciškumu.

Viso renginio metu buvo rodomos fotografijos, kuriose atspindėjo lietuvių literatūros klasikai svarbias gamtos, vandens, dangaus, ugnies ir kitas metaforas.

Pirmąją vietą literatūriniuose skaitymuose laimėjo Rūta Burbaitė, antrąją - Ramunė Brunzaitė.

Pateikiame vieną iš Rūtos Burbaitės tą vakarą skaitytų eilėraščių:

 

iš literatūros vadovėlio žvelgia

mylimieji. dažniausiai regėjau
melancholiškus veidus be kūno
baltos lankos kur viešpats pasėjo
tik rugius o dirva palaidūnė

subrandino kas lapą po dzeusą
po karalių didingos tuštybės--
aš jų dovanas myliu labiausiai:
tas eiliuotas smulkias sakralybes

 Vakaro vedėja ir projekto autorė Gintarė Prūsaitė

Į vakarą gausiai susirinkusi publika

Dainuojamosios poezijos atlikėjas Paulius Minkevičius

Literatūrinių skaitymų nugalėtoja Rūta Burbaitė.

Savo kūrybą skaito Ieva Armalytė.

Savo videoprojekciją pristato Tomas Čičelis.

Viktorijos Vosyliūtės prisistatymas.

Prozą skaito Agnė Skučaitė.

Antrosios vietos laimėtoja Ramunė Brunzaitė.

Savo poeziją skaito Tomas Taškauskas.

Poetas Vladas Braziūnas.

Poetas Vladas Braziūnas

Kompozitoriaus Algirdas Klova įvairiais muzikos instrumentais pritaria poezijai.

Vakaro pabaigoje – įžvalgios doc. Dr. R. Tamošaičio mintys.

Poeto Vlado Braziūno ir kompozitoriaus Algirdo Klovos kompozicija.