KLEMEN'as PISK'as

    Poetas, muzikos dainoms kūrėjas  ir vertėjas Klemen’as Pisk’as gimė mažame Slovėnijos Kranjo miestelyje. Skaitytojus rašytojas sudomino dar 1990 metų pradžioje, po literatūrinių laiškų publikacijos išleisdamas eilėraščių rinkinį „Labas vakaras“. Šis rinkinys tapo vienu iš geriausių debiutų 1998 metais.  Po dvejų metų, 2000 -aisiais pasirodė kitas eilėraščių rinkinys „Visoko in nagubano prapočelo“,  o  2002 - aisiais išėjo ir  „Mojster v spovednici“ (”Meistras klausykloje”). 
    2003 m. iš Varšuvos Kultūrologijos Instituto gavęs stipendiją atvyko čia studijuoti lenkų kalbą. 2004 ir 2005 – aisiais gavo stipendiją iš Slovėnijos kultūros ministerijos tolimensnėms studijoms, Kultūros Ministerijos Studijuodamas Lenkijoje, Varšuvos Kultūrologijos Institute, Klemen’as Pisk’as sėkmingai pasireiškė kaip vertėjas, į slovėnų kalbą išversdamas popiežiaus Jono Pauliaus II dramas ir poeziją -  „Priešais jubiliato parduotuvę“; „Mūsų Dievo brolis“; „Romos Triptikas“. Taip pat yra išvertęs ir kitų lenkų autorių  kūrinių - Jozo Pilcho apysakas „Šalia stipraus angelo“ bei Slavomiro Mrožkaus, Dariaus Bitnerio, Stefano Chvino  kūrinius.
     Slovėnijoje Klemen’as Pisk’as buvo subūręs grupę Žabjak bend, kurioje buvo solistas, rašė jai dainų tekstus ir kūrė muziką. Su šia grupe sėkmingai išleido dvi dainuojamos poezijos plokšteles. Šiuo metu poetas grupės veikloje nedalyvauja.
     2005 m. gegužės mėnesį  Lenkijoje pasirodė jo eilėraščių rinkinukas „ Tie pora žodžių“ (vert. Martynas Mielčarekas, leidėjas Cudzyslovas, Varšuva 2005m), o kartu  su knyga ir kompaktinė plokštelė, kurioje dainos parašytos lenkų kalba.Čia, Lietuvoje Klemen’as Pisk’as studijuoja lietuvių kalbą ir  į savo gimtąją kalbą yra išvertęs Tomo Venclovos ir Vlado Braziūno eilių. Poetas Vladas Braziunas 2005 m. Vilenicos tarpautinime literatūros festivalyje (Slovenijoje), kuris apima daugelį dalykų: literatūrinius skaitymus, apvalaus stalo diskusijas, knygų pristatymus ir kt. už šias eiles gavo Vilenicos krikštolo skulptūrą.
    Šiuo metu Klemen’as Pisk’as gyvena Vilniuje.