Vincas Krėvė ir Lietuvos istorija

Jaunimas ir visuomenė domisi Vincu Krėve ne tik kaip kūrėju, bet ir kaip XX a. tragiškų istorinių pasikeitimų liudytoju. 2011 m. kovo 22 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejus svečiavosi Antakalnio vaikų ir jaunimo klube (Antakalnio g. 84a), kur pristatė renginį „Vincas Krėvė ir Lietuvos istorija“. Vakarą vedė muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Programa: 1) Žvilgsnis į istoriją (1939–1944); 2) V.Krėvės interviu „Amerikos balso“ radijui apie derybas su Sovietų komisaru V.Molotovu; 3) Filmas „Krėvės pėdsakai Kaspijos pakrantėje“ (rež. A.Ismailova, B.Slavinskas, 35 min). Apie Krėvės muziejaus rengiamas išvažiuojamąsias programas teirautis tel. (8~5) 262 01 48 arba el. p. kreve@takas.lt .Antakalnio vaikų ir jaunimo
klubo duris pravėrus

Renginio pradžios belaukiant

Lietuvos istorijos ir Krėvės
gyvenimo puslapius besklaidant
(Vladas Turčinavičius)

Antakalnio bendruomenės nariai
(iš kairės: Juozas Kontautas
ir Andrius Samaitis)

Dvyliktokės su mokytoja iš
Daukšos vidurinės mokyklos

Renginio akimirka

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt