Suskaldykime monoparadigminės sąmonės lukštą...

 

2013 m. balandžio 19 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys „Suskaldykime monoparadigminės sąmonės lukštą...“ Renginio metu buvo pristatyta Algimanto Bučio knyga „Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija“. Naujausios knygos tekstus žiūrovams pristatė skaitovas Virgilijus Kubilius. Skaitomų tekstų intarpuose skambėjo švelnūs kanklių stygų garsai. Apie šio liaudies muzikos instrumento kilmę, raidą ir simboliką vaizdingai papasakojo kanklininkė Vilmantė Lapeikienė. Vakaro svečių ir kanklių muzikos lydimi iš XXI amžiaus persikėlėme į Mindaugo epochą!


Ateikite ir pamatykite!


Kanklininkė Vilmantė Lapeikienė

Muziejaus vadovas
Vladas Turčinavičius


Skaitovas Virgilijus Kubilius

Atlikėjų duetas

Iš kanklių gyvenimo...


Pabaigtuvių akimirka


Įsigykite ir skaitykite!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt