Baltų raštai – mūsų tapatybės gelmės

Baltų raštai – mūsų tapatybės gelmės! 2011 m. kovo 19 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) buvo pristatyta knyga „Baltų raštai ir ženklai“ (aut. Valdis Celms) bei atidaryta Vitos Babičienės tautinių juostų paroda „Vaivos juosta sužibėjo“. Svečiavosi knygos vertėja Dzintra Elga Irbytė. Etnologas dr. Vytautas Tumėnas, gilindamasis į baltiškų ornamentų įvairovę ir keliaudamas po Indiją, aptiko daug sąsajų tarp šių kultūrų. Rodydamas skaidres, jis dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis ir su popietės lankytojais. Baltiškų ritmų įkvėpti muzikavo Saulius ir Donatas Petreikiai. Popietę vedė Vladas Turčinavičius. Atvykite ir išsirinkite jums patinkančią Vaivos juostą!
Knygos sutiktuvės muziejuje

Popietės svečiai ir lankytojai

Vieni žvalgosi po muziejų

Kiti bendrauja (iš kairės:
Laima Žukauskaitė ir
Jonas Ivanauskas)

Treti diskutuoja (Vladas
Turčinavičius, Dzintra Elga
Irbytė ir Jonas Ivanauskas)

Pasigirsta rago garsai:
Saulius ir Donatas Petreikiai
(J. Ivanausko nuotr.)

Visi suguža į salę

Kažkas netelpa į salę
(Jonas Ivanauskas, Giedrė
Matiukaitė ir Sigita Rimkutė)

Popietės viešnia
Dzintra Elga Irbytė

Kalba knygos iš latvių
kalbos vertėja
(J. Ivanausko nuotr.)

Žiemgalos poeto Jono
Ivanausko rankose knygos
latvių kalba originalas ir
jos autoriaus nuotrauka

Etnologas dr. Vytautas
Tumėnas (J. Ivanausko nuotr.)

Apie knygą ir ne tik..

Metas autografams

Įspūdžiai ir pasidalinimai
ekspozicijų salėje (Dzintra
Elga Irbytė, Jonas Ivanauskas
ir Gediminas Zemlickas)

Aplankykite ir jūs Vitos
Babičienės tautinių juostų parodą
„Vaivos juosta sužibėjo“

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt