Renginys, skirtas Klaipėdos krašto atgavimo 90-mečiui paminėti

,,Drąsiausias Lietuvos politinis karinis žygis"

Lietuvos Respublikos Seimui 2013 metus paskelbus Klaipėdos atgavimo metais, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus parengė išvažiuojamąją programą „Drąsiausias Lietuvos politinis karinis žygis“. Renginys, skirtas Klaipėdos krašto atgavimo 90-mečiui paminėti, įvyko 2013 m. spalio 15 d. Ukmergės kraštotyros muziejuje (direktorė Vaidutė Sakolnikienė).
Renginio metu Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas Vladas Turčinavičius atskleidė istorines 1920–1923 m. aplinkybes, kuriomis tokios iškilios asmenybės kaip Ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas ir Šaulių sąjungos pirmininkas Vincas Krėvė-Mickevičius atliko lemiamą politinį vaidmenį vadovaujant ir organizuojant Klaipėdos krašto susigrąžinimą Lietuvai. Renginyje skambėjo Klaipėdos krašto dainos ir melodijos, kurias atliko Žemaičių folkloro grupė „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė).
Renginį užbaigė meninis filmas „Daivų keliais“ (rež. Gediminas Sederevičius), sukurtas pagal Vinco Krėvės apysaką, parašytą lygiai prieš 100 metų.Ukmergės kraštotyros muziejus

Muziejų vadovai:
Vaidutė Sakolnikienė
ir Vladas Turčinavičius

Renginiu susidomėję ukmergiečiai

Popietės šaukliai:
Albinas Batavičius
ir Ipolitas Petrošius

Kraštotyros muziejaus
renginių organizatorė
Birutė Gudeliauskienė

Projekto „Drąsiausias
Lietuvos politinis karinis
žygis“ autorius

Poringės apie Klaipėdos
kraštą ir giesmes:
Vitalija Brazaitienė

Žemaičių folkloro ansamblio
„Tyklė“ kvartetas: V. Brazaitienė,
V. Lapeikienė, A. Batavičius,
I. Petrošius

Bandonijos ir būgno duetas

Teskamba bandonijos

Filmo peržiūros metu

Renginio afiša

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt