Nežinoma Latvija


Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, bendradarbiaudamas su Vilniaus įgulos karininkų ramove ir Nepriklausomybės gynėjų sąjunga, surengė renginį „Nežinoma Latvija“. Renginys įvyko 2011 m. spalio 28 d. Karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13). Į renginį tiesiai iš Rygos atvykęs žymus Lietuvos filosofas, rašytojas, publicistas, politikos ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Juozaitis pristatė knygą „Ryga – niekieno civilizacija“. Renginio metu buvo išsakytos mintys apie būtinybę intensyviau bendrauti lietuvių ir latvių tautoms bei valstybėms. Baltiškojo folkloro muzikines improvizacijas atliko Saulius Petreikis.
Šis renginys – tai ir Vinco Krėvės ryšių su Latvija prisiminimas bei atgaivinimas. Tarpukariu Vinco Krėvės „Šarūnas“ buvo vienas įsimintiniausių ir žymiausių to meto spektaklių, pastatytų Valstybės teatre (rež. Andrius Oleka-Žilinskas) ir parodytų teatro gastrolių į Rygą metu. Latvių kritikai susiejo „Šarūną“ su lietuvių teatro atgimimu. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Latvijos universitetas, suteikęs Vincui Krėvei Garbės daktaro vardą, padovanojo lietuvių profesoriui aštuonių tomų „Latvių dainų“ rinkinį. Šį baltų senosios kultūros lobyną galima pamatyti muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius).Knygos sutiktuvės

Įsigykite ir skaitykite naująją
Arvydo Juozaičio knygą

Sauliaus Petreikio muzikinės
improvizacijos

Žiūrint iš žiūrovų salės

Arvydui Juozaičiui muziejaus
vadovas Vladas Turčinavičius
įteikia Vinco Krėvės
„Pratjekabudą“

Tegyvuoja Latvija!

Nepriklausomybės gynėjų
sąjungos pirmininkas
Jonas Gečas

Profesorius Saulius Sondeckis

Aktorius Donatas Banionis

Lietuvos diplomatijos atstovai

Gėlės ir sveikinimai

Dovanos knygos autoriui

Knyga nutiesia tiltą nuo
rašytojo prie skaitytojų

Autografai skaitytojams

Nuotraukų Nr.1–14 autorė
Loreta Paškevičienė


.Arvydas Juozaitis

Donatas, Violeta ir Raimundas
Banioniai (pirmoje eilėje)

Juozas Dingelis

Saulius Petreikis

Gražina Drėmaitė

Aldona Juozaitienė ir
Eglė Karalienė

Eglė Karalienė

Vytautas Žalys

Laima Bakienė ir
Saulius Sondeckis

Saulius Sondeckis

Neris Germanas

Andrius Konickis

Vladas Turčinavičius

Arvydas Juozaitis

Nuotraukų Nr.15–28 autorius
  Stasys Paškevičius

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

© Loreta Paškevičienė, fotografijos, 2011

© Stasys Paškevičius, fotografijos, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt