Muziejų naktis 2011. Lietuviai laike ir erdvėje

2011 m. gegužės 14 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2011“ renginys „Lietuviai laike ir erdvėje“. Buvo parodytas režisieriaus Algirdo Tarvydo filmas akademikui Vladimirui Toporovui atminti „Lietuviai laike ir erdvėje“. Etnologas Jonas Vaiškūnas dalinosi savo įžvalgomis apie baltiškąją kultūrą ir jos pasaulėvaizdį, vyko diskusijos. Dailininko Jono Surkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms atminti, muziejuje buvo atidaryta scenografijos eskizų paroda Vinco Krėvės dramai „Skirgaila“. Muziejuje eksponuojamos ir tautodailininkės Vitos Babičienės nuaustos tautinės juostos. Atvykite ir patys pamatykite!Sveiki atvykę!

Krėvės muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius pasitinka kultūrologą Albiną Vaičiūną

„Skirgailos“ personažų septetas pagal Joną Surkevičių

Pakeliui į svetainę – Vitos Babičienės tautinių juostų įvairovė

Muziejų nakties piligrimai

Renginio akimirka

Akademiką Vladimirą Toporovą prisimenant

Toporovas apie savo kolegas ir bendraminčiu

Etnologas Jonas Vaiškūnas

Diskusijos apie baltiškąjį pasaulėvaizdį

Istorikas Virginijus Jocys apie „Šilalės krašto dainas“

Kraštotyrininkas Rimantas Matulis

Protvos Galinda: akivaras akmenyje

„Muziejų naktis 2011“ Tauro kalno papėdėje

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt