Eliza Venclovienė. Atsisveikinimas/Pasivažinėjims rogėmis. Iš kairės į dešinę: Eliza Račkauskaitė, Bronė Mažonaitė, Marija Račkauskaitė, Melchioras Račkauskas. Freda, apie 1932 m.

Previous | Home | Next