Eliza Venclovienė. Atsisveikinimas/1953 m. Fredoje, parke. Iš kairės: ant suolo sėdi K. Vairas-Račkauskas, 2- E. Venclovienė, 4-as A. Žmuidzinavičius, 6-as A. Venclova.

Previous | Home | Next