Tarptautinė muziejų akcija MUZIEJŲ NAKTIS 2007
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje
vyko literatūrinis-muzikinis renginys Draugystės atspindžiai
( Vincas Krėvė ir rusų poetai – simbolistai: Jurgis Baltrušaitis ir Konstantinas Balmontas)

      Muziejaus priedermė iškelti iš užmaršties asmenybes, įvykius ir juos pateikti šiuolaikinei visuomenei. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus Vilniuje parengė projektą „Draugystės atspindžiai./ Vincas Krėvė ir rusų/lietuvių poetai- simbolistai“. Šis projektas buvo pristatytas kaip literatūrinis-muzikinis renginys Vilniuje, „Žinijos“ salėje, vasario 8 d. ir vėl pakartotas gegužės 19d. 20 val. Krėvės muziejaus svetainėje, tarptautiniame muziejų renginyje „Muziejų naktis“, kurio dalyviais, prieš keletą metų Prancūzijos muziejų direkcijos pakviesti, tapo V.Krėvės memorialinis muziejus ir daugelis Lietuvos muziejų.
       Literatūrinis-muzikinis vakaras „Vincas Krėvė ir rusų / lietuvių poetai-simbolistai Konstantinas Balmontas ir Jurgis Baltrušaitis“ savo netikėtu sugretinimu ir daugeliui nežinoma informacija tapo staigmena, todėl sukūrė savotišką intrigą. Vakaro vedantysis (Vladas Turčinavičius, muziejaus vadovas) pasakė, kad nūdienos žmogui išvargintam postmodernizmo gali būti įdomus susitikimas su XX amžiaus pradžios modernistinio sąjūdžio kūrėjais, ištikimais simbolizmo estetikai: poetais K. Balmontu ir J.Baltrušaičiu. Vakare dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto dr.Kristina Sakalavičiūtė, disertacijos „K. Balmontas ir Lietuva“ autorė. Ypač su nuostaba dalyviai klausėsi jos šilto pasakojimo apie V. Krėvės ir K.Balmonto bičiulystę ir ryšius, pastarajam gyvenant Prancūzijoje, o Krėvei esant VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu. K. Balmonto ir J. Baltrušaičio eiles, skambant klasikinei muzikai, skaitė aktorius Rimantas Vaitkevičius. Vakaro intriga tapo Krėvės, daug kam nežinomos poezijos, parašytos lenkiškai dar jam studentaujant, pristatymas. Jo poezijos knyga „Frustra“ išleista 1907m. Kijeve, su pseudonimu Vaidilutė (Waydelota). Krėvės eiles, išverstas Fausto Kiršos lietuviškai, skaitė muziejaus darbuotoja, jaunoji poetė Gintarė Prūsaitė. Vakaro muzikinę dalį užpildė rusų romansų ir lietuvių dainos, atliekamos LMTA magistrantų, vokalistų Viktorijos Stanelytės ir Dmitrijaus Afanasjevo.