Jonas Jakimavičius/ B. Brazdžionis ir S. Šeštakauskaitė Matuzevičiaus sodyboje Krinčine, 1997 m.

Previous | Home | Next