Literatūrinis A. Puškino muziejus įgyvendino Kultūros ministerijos finansuojamą projektą 

"Aleksandras Puškinas – tiltas integruojant tautinių mažumų kultūras

į daugiakultūrinių Vilniaus ir Talino miestų kultūrinį gyvenimą"

 

        2013 metų spalio 3 - 5 dienomis Talino Linnamiajės rusų licėjaus muziejuje ,,А.С.Пушкин. Век ХХ“ Literatūrinis A. Puškino muziejus įvykdė LR Kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą  „Aleksandras Puškinas – tiltas integruojant tautinių mažumų kultūras į daugiakultūrinių Vilniaus ir Talino miestų kultūrinį gyvenimą“.
        Literatūrinio A. Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė pristatė fotografijų parodas ,,Literatūrinis A. Puškino muziejus Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvare" ir ,,Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursų ,,Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių darbai“. Linnamiajės Licėjaus mokytojai, moksleiviai, Licėjaus svečiai iš kitų Talino miesto bendrojo lavinimo mokyklų apžiūrėję parodas su didžiuliu susidomėjimu klausėsi Dainoros Aukštakienės  pranešimo ,,Buvusi poeto Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus Markučių dvaro sodyba – ryškus kultūrinio paveldo akcentas daugiakultūriniame Vilniuje. Literatūrinio A. Puškino muziejaus veikla neformalaus moksleivių ugdymo proceso kontekste: meninės saviraiškos konkursai ,,Mano Aleksandras Puškinas“.
        Mokytojai ir mokiniai ypač susidomėjo mūsų muziejuje kiekvienais metais vykdomą tradicinu, moksleivių meninės saviraiškos konkursu ,,Mano Aleksandras Puškinas“, nes šio konkurso tikslas – skatinti moksleivių pomėgį kurti, populiarinti poeto Aleksandro Puškino asmenybę, jo kūrybą bei Vilniuje įsikūrusį Literatūrinį A. Puškino muziejų. Būtent šio konkurso dėka Literatūrinis A. Puškino muziejus sustiprina ryšį su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklomis, plėtoja abipusį kultūrinį bendradarbiavimą.
        Tradiciškai moksleivių pateikti darbai yra eksponuojami Literatūrinio A. Puškino muziejaus parodų salėje, Vilniaus miesto savivaldybės muziejų internetiniame portale  www.vilniausmuziejai.lt, rengiamos kilnojamos parodos įvairiuose Lietuvos ugdymo įstaigose. Įgyvendinto projekto dėka  jais grožėjosi ir Talino Linnamiajės rusų licėjaus muziejaus lankytojai. Džiugu, kad licėjus pareiškė norą 2014 metų konkursui atsiųsti ir savo auklėtinių darbus. Projekto pristatymo metu licėjaus muziejaus ,,А.С.Пушкин. Век ХХ“ patalpose moksleiviai piešė – piešiniuose išreikšdami tai, kas jiems labiausiai įstrigo ir patiko projekto pristatymo metu.

 

TALINAS. PROJEKTO AKIMIRKOS

Dainoros Aukštakienės

fotografijos

 

Į muziejaus ,,Naujienas"...

www.vilniausmuziejai.lt

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

© Dainora Aukštakienė, fotografijos, 2013