Konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių pagerbimo šventė

2011 m. birželio 6 d. švenčiančiame savo veiklos 70- metį Literatūriniame A. Puškino muziejuje įvyko Kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamo XI moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių pagerbimo šventė ir poeto Aleksandro Puškino  212-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Į šventę susirinkęs gausus Lietuvos moksleivių, pedagogų ir muziejaus svečių būrys susipažino su įvairių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių konkursui sukurtais darbais.
Konkurso dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovai.
Šiltai sutikti muziejaus rėmėjai,- jiems pagarba išreikšta Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštais.  
Žiūrovų aplodismentai ilgai lydėjo Vilniaus ir Visagino moksleivių meninės saviraiškos kolektyvų parengtą šventinę koncertinę programą.

Šventės akimirkos

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

© Literatūrinis A. Puškino muziejus, tekstas, fotografijos, 2011

Į Literatūrinio A. Puškino muziejaus svetainę