Literatūrinio A. Puškino muziejaus delegacija lankėsi
Baltarusijos Valstybinis literatūriniame Jankos Kupalos muziejuje ir
Jokūbo Kolaso literatūriniame–memorialiniame muziejuje Minske

         2010 m. rugsėjo 20 d. Baltarusijos Valstybinis literatūrinis Jankos Kupalos muziejus minėjo 65-ąsias gyvavimo metines. Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorė Tatjana Michniova ir vyriausioji fondų saugotoja Dainora Aukštakienė dalyvavo šiose iškilmėse.
         Literatūrinis A.Puškino muziejus ir Baltarusijos Valstybinis literatūrinis Jankos Kupalos muziejus 2008 m. sausio 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Muziejai keičiasi parodomis, turima medžiaga. Dalis dokumentų, nuotraukų iš Jankos Kupalos gyvenimo  yra saugoma Vilniuje, A. Puškino muziejaus archyve.
        Literatūriniame A. Puškino muziejuje yra saugomi ir eksponatai iš iš Jokūbo Kolaso memorialinio namo Pavilnyje. Apsilankę Jokūbo Kolaso literatūriniame–memorialiniame muziejuje, Vilniaus muziejinikės susipažino ir išgirdo atsiminimus apie tėvą iš Jokūbo Kolaso sūnaus Michailo Mickevič.
         Minske viešnios iš Vilniaus susipažino su  muziejuose naujai įrengtomis  ekspozicijomis,  juose  saugomais fondais, dalyvavo apskrito stalo diskusijose su literatūrinių muziejų darbuotojais.Baltarusijos Valstybinio
literatūrinio Jankos Kupalos
  muziejaus 65-mečio šventėje


Jokūbo Kolaso literatūrinio - memorialinio muziejaus
direktorė Zinaida Komarovskaja, Literatūrinio
A.Puškino muziejaus direktorė Tatjana Michniova,
Jokūbo Kolaso sūnus Michail Mickevič,
Litearūrinio A.Puškino muziejaus vyr. fondų
saugotoja Dainora Aukštakienė.


Jokūbo Kolaso literatūriniame  -
memorialiniame muziejuje

 

atgal į Naujienas...

www.vilniausmuziejai.lt