Literatūrinio A. Puškino muziejaus pristatymas

Maskvos Jurgio Baltrušaičio

lietuvių etninės kultūros vidurinėje mokykloje“

 

Iš dešinės: Literatūrinio A.Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokytoja Nijolė Biekšaitė ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros vidurinės mokyklos direktorė Solveiga Valatkaitė.

Rugsėjo 20-25 dienomis Literatūrinis A. Puškino muziejus įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą ,,Literatūrinio A. Puškino muziejaus pristatymas Maskvos Jurgio Baltrušaičio  lietuvių etninės kultūros vidurinėje mokykloje“.
 
Literatūrinio A. Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė kartu su Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja Nijole Biekšaite įrengė ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykloje Nr. 1247, pristatė parodą ,,Literatūrinis A. Puškino muziejus buvusioje Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro sodyboje“, iš Literatūrinio A.Puškino muziejaus rinkinių. Parodos atidaryme ir Literatūrinio A. Puškino muziejaus pristatyme dalyvavo ir šalia įsikūrusios Maskvos A. Puškino vidurinės mokyklos Nr.353 mokiniai ir mokytojai bei Maskvos lietuvių bendruomenės atstovai.
 
Projekto įgyvendinimo metu buvo aptartas Literatūrinio A. Puškino muziejaus ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio  lietuvių etninės kultūros vidurinės mokyklos kultūrinio bendradarbiavimo priemonių planas 2012- 2013 metams. Įgyvendintas projektas tapo ir kultūrinio bendradarbiavimo tiltu tarp dviejų mokyklų: buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio  lietuvių etninės kultūros vidurinės mokyklos.

1992 metais Maskvoje įsteigta mokykla ,,Šaltinėlis“ pradėjo veiklą turėdama vos dvi klases, o dabar naujame ir erdviame pastate įsikūrusioje Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros vidurinėje mokykloje Nr. 1247 mokosi apie 380 moksleivių. Pagrindinė mokomoji kalba mokykloje yra rusų, tačiau čia dėstoma ir lietuvių kalba. Mokykloje moksleiviai supažindinami su Lietuvos istorija, geografija, tradicijomis, folkloru. Laisvalaikiu moksleiviai rengia tradicines lietuvių šventes, o vasaromis kartu su mokytojais vyksta į etnografines ekspedicijas Lietuvoje. Mokyklos interjerą puošia lietuvių dailininkų, keramikų sukurti darbai.


atgal į Naujienas...

www.vilniausmuziejai.lt

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

© Literatūrinis A. Puškino muziejus, tekstas, fotografijos, 2011