LITERAT臦INIS A. PU紈INO MUZIEJUS

XIII MOKSLEIVI MENIN汩 SAVIRAI紈OS KONKURSAS
MANO ALEKSANDRAS PU紈INAS

KONKURS DALINAI FINANSUOJA KULT臦OS R汫IMO FONDAS

 

SAVIRAI紈OS SRITYS IR DARB TEMOS:
1. Skulptra. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Tema - A. Pu簥ino pasak personao namas.
2. Ra簨nys lietuvi arba rus kalba. Dalyvauja 1 - 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Tema - Laisv褭 motyvas A. Pu簥ino kryboje.
3. Pie簨nys. Dalyvauja 1 - 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Tema - A. Pu簥ino muziejaus parkas mano vaizduot螝e.
4. Rankdarbis. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Tema - ,, A. Pu簥ino pasak personaas.
5. Literatrin kompozicija. Dalyvauja ne maiau dviej 1 2 amiaus kategorijos moksleivi grup. Tema ,,I繜inties potekst A. Pu簥ino kryboje.

AM溓AUS KATEGORIJOS:
1 kategorija moksleiviai iki 13 met;
2 kategorija moksleiviai nuo 13 iki 18 met.

 

 

KONKURSO LAUREATAI IR J SUKURTI DARBAI

Vilnius

2013


Moksleivio vardas, pavard

Kategorija

Darbas

Atstovaujama mokykla

1. Lija Pavink繐is

1

Pie簨nys

 

Vilniaus senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova.

2. Diana Budrevi鋱t

2

Pie簨nys

 

Vilniaus senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova.

3. Jevgenij Krotov

1

Pie簨nys

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Larisa Zenevi.

4. Juliana Liachovi

2

Pie簨nys

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Ina Ole簥evi.

5. Diana Charetanovi

1

Pie簨nys

 

Vilniaus Naujamies鋱o moksleivi namai. Mokytoja Svetlana Baglikova.

6. Olga Zadoronaja

2

Pie簨nys

 

Vilniaus "Juventos" gimnazija. Mokytojos A. Vasiliausien, O. Vilbik.

7. Miroslav Gonko

1

Rankdarbis

 

Vilniaus senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova.

8. Agata Fiodorovi

2

Rankdarbis

Vilniaus senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova.

9. Polina Leonovi

1

Rankdarbis

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Olga 溮tkevi.

10. Elz Urbonavi鋱t

1

Rankdarbis

Lietuvos mokini neformaliojo 繗ietimo centras. Mokytoja Audron Urbelionien.

11. Agniet 胗niut

2

Rankdarbis

 

Vilniaus Radvil gimnazija. Mokytoja Oksana Siliuk - Jackien.

12. Jeva Malinauskait

2

Rankdarbis

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Mokytoja Nijol Biek簜it.

13. Ieva Muravskyt

2

Ra簨nys

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Teresa Kozak.

14. Agata Prokopovi

2

Ra簨nys

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Teresa Kozak.

15. Nikita Daniliuk

1

Ra簨nys

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Galina Kalinina.

16. Diana Mikhina

2

Ra簨nys

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Margarita Tur醀novi.

17. Inga Radiun

2

Ra簨nys

Vilniaus Mykolo Biri簥os gimnazija. Mokytoja Galina Jakimavi鋱en.

18.Justina Lisauskait

1

Skulptra

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Svetlana Voytkevich.

19. Gabriel Milutyt

2

Skulptra

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Svetlana Voytkevich.

20. Anelika Kastunovi

2

Skulptra

 

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Svetlana Voytkevich.

21. Anastasija Grigorjeva

1

Skulptra

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Nijol Kjalyt.

22. Lukas Tuzovas

1

Skulptra

Vilniaus Vasilijaus Ka鋱alovo gimnazija. Mokytoja Larisa Zenevi.

23. Danil Golosov

1

Skulptra

Vilniaus Naujamies鋱o moksleivi namai. Mokytoja Svetlana Baglikova

 

Literatrini kompozicij laureatai bus paskelbti konkurso dalyvi pagerbimo 繗ent褭 metu, 2013 m. birelio 6 d. 12 val. Literatrininiame A. Pu簥ino muziejuje.

 

****************