LITERAT臦INIS A. PU紈INO MUZIEJUS

XII MOKSLEIVI MENIN汩 SAVIRAI紈OS KONKURSAS
MANO ALEKSANDRAS PU紈INAS

KONKURS REMIA KULT臦OS R汫IMO FONDAS

 

SAVIRAI紈OS SRITYS IR DARB TEMOS:

1. Ra簨nys lietuvi arba rus kalba. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Ra簨nio tema ,,1812 metai Aleksandro Pu簥ino kriniuose;

2. Lipdyba i molio. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Darb tema ,,A. Pu簥ino krini veik螝ai;

3. Pie簨niai. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai. Tema - ,,Literatrinis A. Pu簥ino muziejus Marku鋱uose moksleivi akimis, skirta Lietuvos Muziej metams 2012;

4. Skaitov literatrin muzikin kompozicija A. Pu簥ino krini motyvais. Dalyvauja 1 2 amiaus kategorijos moksleiviai.

AM溓AUS KATEGORIJOS:
1 kategorija moksleiviai iki 13 met;
2 kategorija moksleiviai nuo 13 iki 18 met.

 

 

KONKURSO LAUREATAI IR J SUKURTI DARBAI

Vilnius

2012

Moksleivio vardas, pavard

Kategorija

Darbas

Atstovaujama mokykla

1. Vladislav Miasnikov

2

Ra簨nys

Vilniaus A. Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytoja Tatjana Anufrijeva

2. Karina Avin

2

Ra簨nys

Vilniaus Juventos gimnazija. Mokytoja Janina Perova

3. Evelina Vy繐螚ait

2

Ra簨nys

Vilniaus Juventos gimnazija. Mokytoja Janina Perova

4. Monika Gerasimovi

2

Lipdinys

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Mokytoja Rita Laba簜uskien

5. Valentin Kliukovski

2

Lipdinys

Vilniaus Luki簥i vidurin mokykla. Mokytoja Larisa Lopatina

6. Ana Purkevi

2

Lipdinys

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Svetlana Voytkevich

7. Norbert Rungo

1

Lipdinys

Vilniaus Naujamies鋱o moksleivi namai. Mokytoja Svetlana Baglikova

8. Laurina Vilutyt

1

Lipdinys

Vilniaus Naujamies鋱o moksleivi namai. Mokytoja Svetlana Baglikova

9. Arina Muchina

1

Lipdinys

Vilniaus Naujamies鋱o moksleivi namai. Mokytoja Svetlana Baglikova

10. Karolina Jurgelevi鋱ut

1

Lipdinys

Vilniaus Senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova

11. Maja Baranovska

1

Lipdinys

Vilniaus r. Nem錌io 繗. Rapolo Kalinausko gimnazija. Mokytoja Svetlana Voytkevich

12. Kotrina Baranovskyt

1

Pie簨nys

Vilniaus Barboros Radvilait褭 pagrindin mokykla. Mokytoja Teresa Radvilien

13. Gertrda Kabelyt

1

Pie簨nys

Vilniaus Barboros Radvilait褭 pagrindin mokykla. Mokytoja Teresa Radvilien

14. Elena Dombrovskyt

1

Pie簨nys

Vilniaus Aleksandro Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytoja Tatjana Chru謶iova

15. Amelija Sofia Surgutskyt

1

Pie簨nys

Vilniaus Aleksandro Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytoja Tatjana Chru謶iova

16. Evelina Jurkoit

1

Pie簨nys

Vilniaus Aleksandro Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytoja Evelina Kotelovi鋱t

17. Samanta Anusevi

1

Pie簨nys

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurin mokykla. Mokytoja Marija Pavlova

18. Julija 胊parna

2

Pie簨nys

Vilniaus Luki簥i vidurin mokykla. Mokytoja Larisa Lopatina

19. Karolina Stankevi鋱t

2

Pie簨nys

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Mokytoja Nijol Biek簜it

20. Milvyd Arlauskait

2

Pie簨nys

Prien 溮burio gimnazija. Mokytoja Nadieda Soga鋱ova

21. Diana Budrevi鋱ut

2

Pie簨nys

Vilniaus Senamies鋱o vidurin mokykla. Mokytoja Liudmila 苹ugurova

22. Dominyka Buchovskaja

2

Pie簨nys

Vilniaus Aleksandro Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytoja Evelina Kotelovi鋱t

23. Egl Markelionyt

2

Pie簨nys

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Mokytoja Rita Laba簜uskien

24. Dalyvauja: Aleksandr Skliar, Anton 溮vu簥o, Edgar Vlasov, Eirika Masevi.

2

 

 

 

 

Literatrin kompozicija

 

 

 

Vilniaus Juventos gimnazija. Mokytoja Perova Janina

 

 

25. Dalyvauja: Ieva Pocyt, Simona 溮tnikait, August Gedait, Ernesta Chajeckyt, Pijus Narijauskas

2

Literatrin kompozicija

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Mokytojos Nijol Biek簜it, Danut Stankaitien, Rita Laba簜uskien

26. Dalyvauja 23 moksleiviai.

1

Literatrin-choreografin kompozicija

Vilniaus Marinos Miigurskajos vidurin mokykla. Mokytoja Marina Miigurskaja

27. Dalyvauja:

Konrad Petrovskij

Jevgenij Gana

 

1

2

Literatrin kompozicija

Vilniaus Aleksandro Pu簥ino vidurin mokykla. Mokytojos Tatjana Anufrijeva, Vera Sav鋀nko

28. Dalyvauja: Dovil Daugvilait, Mintar Jurgilait, Lukas Surgautas, Emilija Kotryna Trunovait, Au繢in Makauskait.

2

Literatrin kompozicija.

Vilniaus Mykolo Biri簥os gimnazija. Mokytojos Ala Tichomirova , Aldona Ramelien

 

 

 

****************