FOTOGRAFO AUDRONIAUS ŽYGAVIČIAUS FOTOREPORTAŽAS IŠ KONFERENCIJOS

LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS PO 30-TIES METŲ

 

2007 m. sausio 10 d. Vilniaus Rotušėje Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus talkinat Lietuvos Helsinkio grupei ir Lietuvos žmogaus teisų asociacijai surengė konferenciją "Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“ .
Lietuvos Helsinkio grupė (oficialiai grupė vadinosi „Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninė grupė“) susikūrė 1976 m. gruodžio 1 d.. Jos tikslas buvo tirti 1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamojo akto, pasirašyto Helsinkyje, nutarimų pažeidimus ir informuoti apie juos pasaulio visuomenę, taip pat šį dokumentą pasirašiusių šalių vyriausybes. Mintis kurti tokias visuomenines grupes subrendo Maskvoje, kur ir susikūrė pirmoji grupė - 1976 m. gegužės 12 d.. Tais pačiais metais Maskvos grupės pavyzdžiu įsikūrė Ukrainos, Lietuvos, o 1977 m. – Armėnijos Helsinkio grupės.

Lietuvos Helsinkio grupės nariai steigėjai buvo politinis kalinys Viktoras Petkus, kunigas Karolis Garuckas, fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelšteinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė ir poetas, vertėjas Tomas Venclova.

Konferencijos užsienio svečiai:

Tomas Venclova – pasaulyje plačiai žinomas poetas, vertėjas, literatūros kritikas ir publicistas, Jeilio (JAV) universiteto profesorius, 1995 m. Lietuvos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Komandoro kryžiumi, Liudmila Aleksejeva – Maskvos Helsinkio grupės narė steigėja, betarpiškai dalyvavusi, kuriant Lietuvos Helsinkio grupę, istorikė, kovotoja už žmogaus teises, fundamentalios monografijos " История инакомыслия в СССР. Новейший период" autorė, nuo 1996 m Maskvos Helsinkio grupės pirmininkė, 1998 – 2004 m. Tarptautinės Helsinkio federacijos prezidentė, Ints Calitis - buvęs politkalinys ir Latvijos pasipriešinimo dalyvis, aktyviai bendradarbiavęs su Lietuvos Helsinkio grupe, Latvijos nepriklausomybės atkūrimo signataras , Latvijos parlamento narys, savo tėvynėje apdovanotas Trijų žvaigždžių ordinu, 2003 m. Lietuvos Prezidento apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, Karininko kryžiumi, Mart Niklus - zoologas, sovietmečiu išvertęs kelias Č. Darvino knygas į estų kalbą, buvęs politkalinys ir Estijos pasipriešinimo dalyvis, aktyviai bendradarbiavęs su Lietuvos disidentais, buvęs Estijos parlamento narys, daugelio Estijos ir užsienio visuomeninių organizacijų garbės narys, 1999 m. Lietuvos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Komandoro kryžiumi. Ints Calitis ir Mart Niklus 1979 m. rugpjūčio 23 d. Kartu su kitais Pabaltijo pasipriešinimo dalyviais pasirašė 45 pabaltijiečių memorandumą . Tai lietuvių, latvių ir estų patriotų bei antisovietinių veikėjų pasirašytas protesto pareiškimas prieš J. Ribentropo-V. Molotovo paktą .

Konferencijos programa

Apie fotografą Audronų Žygavičių

Parodos sudarytoja konferencijos rengėja Birutė Vagrienė


 
     
 
 
 
 
 

Donata Mitaitė, Tomas Venclova, Vitas Karčiauskas, Viktoras Petkus

 

Tomas Venclova, Viktoras Petkus

 

Viktoras Petkus - neįvardintas Lietuvos
Helsinkio grupės vadovas

 
 
 
 
 
 

Liudmila Aleksejeva

 

Liudmila Aleksejeva, Donata Mitaitė, Tomas Venclova, Viktoras Petkus

 

Algirdas Tarvydas

 
 
 
 
 
 

Rimantas Matulis, Vytautas Skuodis, Algirdas Statkevičius

 

Liudmila Aleksejeva, Ints Calitis

 

Vytautas Toleikis, Liudmila Aleksejeva

 
 
 
 
 
 

Donata Mitaitė, Tomas Venclova

 

Liudmila Aleksejeva, Birutė Vagrienė

 

Algirdas Tarvydas, Tomas Venclova, Nijolė Sadūnaitė

 
 
 
 
 
 

Ints Calitis, Balys Gajauskas

 

Algirdas Statkevičius, Nijolė Sadūnaitė, Tomas Venclova, Balys Gajauskas, Ints Calitis. Už jų: Vytautas Varkala, Algirdas Petrusevičius, Edvardas Burokas, Valunta, Algirdas Masiulionis

 
Lietuvos Helsinkio grupės veikloje dalyvavę asmenys konferencijoje Vilniaus Rotušėje
 
 
 
 
 
 

Kęstutis Subačius, Viktoras Petkus, Liudmila Aleksejeva, Edvardas Burokas, Tomas Venclova

 

Kavos pertraukėlė .
Petras Gražulis kalbina Kazį Sają, kairėje - Violeta Štromienė

 

Viktoras Petkus, Petras Gražulis

 
 
 
 
 
 

Kęstutis Subačius, Nijolė Sadūnaitė

 

Tomas Venclova, Petras Gražulis, Egidijus Jaseliūnas

 

Mart Niklus, Donata Mitaitė, Tomas Venclova, Viktoras Petkus

 
 
 
 
 
 

Mart Niklus

 

Ints Calitis

 

Petras Cidzikas, vysk. Juozas Tunaitis

 
 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2007

į Venclovų namų-muziejaus svetainę..