GYVENIMO APRAŠYMAS

 

Birutė Vagrienė (Zilnytė)
Gimimo data :  1958-08-16
Gimimo vieta :  Vilnius
Tautybė :  lietuvė
Darbovietė: Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė

Išsilavinimas:
1976 m. Vilniaus miesto 31-oji vidurinė mokykla.
1980 m. Vilniaus vakarinė dailės mokykla.
1981 m. Vilniaus valstybinis universitetas, Istorijos fakultetas. Įgyta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikacija.
1997 m. Išklausytas informatikos kursas Vilniaus eksperimentiniame suaugusiųjų mokymo centre.
2007 m. ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas, išlaikyti testai.
Nuo 1982 m. nuolatinis kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje ir užsienyje (ekskursinio darbo, muziejų vadyba, rinkodara, viešieji pirkimai, darbo teisė, anglų ir lenkų kalbos ir kt.).  

Darbo patirtis:
1981 – 1988 m. Vilniaus ekskursijų biure (ekskursijų vadovė, vėliau metodinio skyriaus darbuotoja).
1998 – 2002 m. Vilniaus etninės veiklos centre (1999–2002 m. Tarptautinio folkloro festivalio ,,Skamba skamba kankliai“ vyr. koordinatorė, Vilniaus etninės veiklos centro informacinio padalinio vadovė).
2002 - 2005 m. Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja.
2005 - 2008 m. įkūrus Vilniaus memorialinių muziejų direkciją, laikinai ėjo direkcijos direktorės pareigas.
Nuo 2008 m. iki dabar – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė.

2000 – 2017 m. 24 finansuotų ir įvykdytų kultūros projektų autorė ir vadovė (Vilniaus miesto savivaldybės, Kultūros ministerijos, 2009 - 2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama).
Nuo 2002 m. surengė ir pravedė per 30 Venclovų namų-muziejaus teminių kultūros vakarų.
Nuo 2004 m. Vilniaus savivaldybės muziejų interneto portalo tęstinio projekto vadovė, nuo 2005 m. – tęstinio Venclovų namų-muziejaus projekto „Tolerancijos sala“ vadovė, 2006 – 2011 m. – tęstinio Venclovų namų-muziejaus projekto „Šviesos naktyje“ vadovė.
2007 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuvos Helsinkio grupė, susitikimas po 30 metų“ rengėja (vyko Vilniuje sausio mėn.).
2007 m., vykdant projektą, finansuotą LR Kultūros ministerijos, buvo komandiruota į JAV Yale universiteto Beinecke retų knygų ir rankraščių biblioteką, kur nukopijavo ir parvežė į Venclovų namus-muziejų dalį Tomo Venclovos archyvo.
2010 m. priklausė 4 asmenų organizaciniam komitetui, surengusiam Tarptautinę konferenciją, skirtą poeto, Nobelio premijos laureato Josifo Brodskio (1940–1996) 70-mečiui (vyko Vilniuje gegužės 31 d. – birželio 3 d.)
2011 – 2015 m. Lietuvos muziejų asociacijos vykdyto ES projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas" dalyvė, projekto partnerio – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos – veiklos kuratorė.
Nuo 2015 m. – asociacijos „Savivaldybių muziejų bendrija“ pirmininkė.
Nuo 2016 m. – LR Trišalės tarybos Kultūros komiteto narė.
Nuo 2017 m.– Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė.
Nuo 2019 m. Lietuvos savivaldybių asociacijos Kultūros komiteto narė.
Nuo 2019 m. Kultūros ministerijos Muziejų tarybos narė.
2019-21 m. ES projekto "Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52 sukūrimas", projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-0007, vadovė.

Užsienio kalbos: laisvai – rusų, B1 – anglų, skaito ir susikalba – lenkų.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai: Word, Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver  ir kt.
1994 m. Vairavimo kursai, įgyta B kategorija.
Laisvalaikio pomėgiai: chorinis dainavimas, tradiciniai amatai, turizmas. Nuo 1989 m. vieno iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos chorų narė.